Home

Nieuws 1 reactie

Landschapselementen stapsgewijs ingevoerd

Den Haag - Landschapselementen kunnen op termijn toch meetellen als Ecologisch Focus Gebied (EFA) bij de vergroening van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Vrijwel alle partijen gaven tijdens het debat aan teleurgesteld te zijn dat landschapselementen als poelen en houtwallen niet mee tellen voor de invulling van de EFA. Dit komt vanwege de hoge uitvoeringskosten hiervan, met €8 miljoen per jaar. "De landschapselementen is een onderwerp waar iedereen het over eens is: iedereen wil ze mee laten tellen. Het is geen onwil dat ze niet meetellen, maar de kosten zijn te hoog", zegt Dijksma.

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand vreest dat boeren de landschapselementen gaan verwijderen om de ruimte in te vullen met maatregelen die wel meetellen als EFA. Dijksma verwacht dit niet. "De landschapselementen hebben een vaste waarde in het landschap. Boeren zullen ze niet gaan verwijderen omdat ze er nu geen premie voor krijgen die ze in het verleden ook niet kregen", aldus Dijksma. Ze wil het op termijn wel mogelijk maken om de elementen mee te laten tellen. Dit wordt  ingevoerd via het agrarisch natuurbeheer in de tweede pijler van het GLB.

In het kader van het plattelandsbeleid van het GLB (tweede pijler) wijzen provincies gebieden aan waar ze 'landschapsonderhoudpakketten' willen open stellen. In deze gebieden kunnen boeren onderhoudspakketten afsluiten. Hierbij worden de landschapselementen in kaart gebracht. Hierdoor kunnen boeren ze mee nemen in de invulling van de EFA-plicht. Dubbeltelling, voor zowel de directe betalingen (eerste pijler en dus de EFA-plicht) en het agrarisch natuurbeheer in de tweede pijler is niet toegestaan.

Eén reactie

  • koestal

    Ik was net van plan om die houtwallen er af te hakken ,ze staan alleen maar in de weg ,ik heb toch geen houtkachel meer,wat moet je er dan nog mee ?

Of registreer je om te kunnen reageren.