Home

Nieuws 11 reacties

LTO-bestuurders stappen uit Faunafonds vanwege bezuiniging en arrogantie provincies

Den Haag - Boerenbestuurders Peter de Koeijer (Zeeland) en Peet Sterkenburgh (Friesland) stappen uit het bestuur van het Faunafonds, dat laat LTO Nederland weten. Zij zijn het zat steeds weer door de provincies (IPO) verrast te worden.

De bezuinigingen op het fonds, dat (wild)schade aan boeren en tuinders moet vergoeden is, de druppel die de emmer deed overlopen. "Zonder overleg en zonder een politiek debat worden bezuinigingen doorgevoerd en miljoenen euro's een andere bestemming gegeven. Dit stiekeme gedrag slaat de bodem onder onze traditie van overleg vandaan en frustreert alles en iedereen die zich bestuurlijk inzet voor goed faunabeheer in Nederland", aldus Peter de Koeijer.

Sterkenburgh en De Koeijer zijn bestuurlijk actief bij LTO Nederland en LTO Noord, maar zitten op persoonlijke titel in het bestuur van het Faunafonds. Aanleiding voor hun woede is de bestuursvergadering van het Faunafonds van afgelopen week (2 juli jl.). Tijdens die vergadering zijn bezuinigingsmaatregelen van het IPO, de samenwerkende provincies, geagendeerd. Uit de voorstellen blijkt dat de provincies een behandelbedrag (€300) willen invoeren, zomerschade door ganzen nog maar gedeeltelijk en de schade aan fruit helemaal niet meer willen vergoeden. Ook wordt het aantal schadeveroorzakende diersoorten verkleind. "Provincies hebben dat recht, maar de manier waarop dit ging, kan gewoon niet. De provincies hoeven dit niet uit eigen middelen te betalen, zij krijgen daar geld voor van het Rijk", stelt De Koeijer. Uit de voorstellen blijkt echter dat de provincies willen besparen op vergoedingen aan boeren en tuinders voor schade door wild. "De miljoenen van het Rijk willen zij liever besteden aan andere groene doelen. Het gaat om 5 tot 6 miljoen euro per jaar, waar geen politiek debat over is geweest, laat staan een democratisch besluit. We zijn geconfronteerd met een dictaat."

Laatste reacties

 • gjsteenwijk1

  Als je niet serieus wordt genomen en zonder debat voor een voldongen feit wordt gesteld is het volkomen terecht dat deze bestuurders er mee stoppen .Hoe komt het toch dat (semi)overheden over het algemeen zo weinig empathie hebben als het de agrarische sector betreft?

 • denisdia

  Omdat er een te sterke band is tussen de provincies en natuurorganisaties. Men sluist het geld liever daar naar toe.
  Als de jagers en de boeren niet mee willen werken aan dit 'akkoord' is het dus niets meer dan een papieren tijger

 • Broes

  16 april vorig jaar in het nieuws:
  'CLM noemt het 'opmerkelijk' dat dieren die vrij mogen worden bestreden evenveel schade aanrichten als de door natuurregels beschermde dieren, zoals veel ganzensoorten. Hoewel natuurbeschermers er vaak van langs krijgen, kunnen boeren zelf veel meer doen aan het beperken van de schade.'
  Als je zelf vervolgens geen initiatieven hebt ondernomen kan je als LTO-bestuurder nu niet zeggen dat je door de voorstellen wordt overvallen.

 • vandenbrandcv1

  de provincie moet dan maar alle boeren, gratis jachtacte, (ONTHEFFING), een jachtgeweer, en genoeg kogels schenken .LOSSEN ZE HET ZELF MAAR OP. mochten er nog natuurbeschermers er niet mee eens zijn, kunnen ze mogelijk geld storten in de pot van het faunafonds. kunnen boeren zelf meer doen aan het beperken van de schade. en kan de schade volledig vergoed worden.

 • alco1

  Welke dieren in het wild mogen vrij bestreden worden en wat is de verhouding met de beschermden? En wat is vrij bestreden mogen worden van wilde varkens als iedereen in je nek meekijkt. Dus is het onderzoek gekleurd, waar weer mensen 'waarheid' uit vissen.

 • japke33

  beetje laat, maar toch.

 • Gijs Gans

  was vorig jaar al besloten, zaten ze zelf bij optreden voor de bhune noemt men dat toch

 • PetervanKempen

  Deze zoveelste diefstal van recht op, en financiele middelen voor compensatie van schade door beschermde diersoorten is dus blijkbaar zelfs voor LTO de druppel. Niet te filmen hoe bot en eenzijdig het wegsluizen naar ' andere natuurdoelen' door het IPO hier gaat. Als je weet dat voor dat geld nog meer onbeperkte opvang aan ganzen wordt geleverd , en het probleem voor de belastingbetaler in de toekomst alleen maar groter wordt, kan actie niet uitblijven. Kramer, voorman van het IPO, wil in september scoren door gratis ongelimiteerde opvang op overblijvend gras van veehouders per 2016 wet te maken in een Friese verordening. Ons jagers wil hij en passant daarmee vanaf november uit het veld verwijderen, einde jacht dus.
  Jager en boer, let op uw saek

 • polsbroek

  De natuurbeschermers zijn nog nooit te vertrouwen geweest Het is altijd en en nooit of

 • PIETER123

  Als je aanschuift bij z'n overleg wist je dat er vele clubs zonder centen gaan mee praten en stem recht hebben.Jaren geen jacht door dit overleg met een fooi voor boeren en de ganzen plaag is een feit.Immers maar 20 procent wordt met veel moeite betaald van de totale schade.Tipisch een overleg die de kool en de geit te willen sparen en voor de overheid een manier om de schade niet te betalen zonder dat een rechter vat heeft op de gemaakte afspraken.Contributie LTO gaat nu ook omhoog.De inkomsten voor het bemiddelen voor een vergoeding staan nu ook op de tocht .Of mogen nu meerdere partijen inschrijven om de aanvragen te verzorgen.

 • PetervanKempen

  @pieter,
  het door IPO genoemd en gevoerd overleg is ook geen overleg, maar een dictaat. Ik was getuige van dit zogenaamd overleg in Fryslan en heb de TBO's, Natuurmonumenten voorop , de provincie en de heer Kramer de maat zien nemen en hen horen dicteren wat hun eis was, jawel eis.
  Geen wonder dat zelfs LTO die bekend staat als een natuurlijke bestuurpartij voor en namens de boeren zelfs dit te grijs vond en deze daad stelt.
  Ik ben het eens met steenwijk , denis dia en polsbroek dat deze clubs zich nu permanent hebben gediskwalificeerd als betrouwbare partij met oog en ruimte voor belangen van anderen, alle mooie praatjes van de directeur van NM in zijn blog op boerderij ten spijt. Hiermee is de toekomst bepaald en dat is dus geen harmoniemodel met deze luchtfietsers.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.