Home

Nieuws 3860 x bekeken 4 reactieslaatste update:30 jul 2014

Dijksma geeft meer ruimte bij invulling vergroening

Den Haag – De keuze voor de invulling van de ecologische focusgebieden (EFA) in het kader van de vergroening van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt ruimer.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft haar plannen bijgesteld nadat de Tweede Kamer hierover moties heeft aangenomen. De mogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting worden wel aangescherpt.
EFA's mogen nu worden ingevuld met alle vanggewassen onder voorwaarde dat ze minimaal tien weken worden geteeld en dat er geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Vanggewassen na mais op zand en lössgronden die in het kader van de nitraatrichtlijn worden ingezaaid tellen niet mee. Alle vanggewassen moeten voor 1 oktober worden ingezaaid. Er moet altijd een mengsel van minstens twee plantensoorten worden gebruikt of gras worden doorgezaaid in het hoofdgewas.
Ook vanggewassen die als aaltjesbestrijding worden geteeld tellen mee als EFA. Daarnaast blijven vanggewassen na de teelt van vlas of hennep toegestaan.

Het equivalente pakket, waarbij akkerranden verplicht zijn voor de invulling van EFA, krijgen de vorm van een duurzaamheidscertificaat en niet langer van een agrarisch natuurbeheerpakket. Hierdoor kunnen agrariërs jaarlijks kiezen hoe ze de vergroening invullen. Binnen het equivalentiepakket worden akkerranden gecombineerd met vanggewassen of stikstofhoudende gewassen. Bij de keuze voor stikstofbindende gewassen is bemesting wel toegestaan. Voor de stikstofbindende gewassen lupine en veldboon geldt het omgekeerde: wel gewasbeschermingsmiddelen toegestaan, geen bemesting. Dit heeft te maken met de schimmelgevoeligheid van deze teelten. De beperking aan mest en gewasbeschermingsmiddelen op stikstofbindende gewassen geldt niet voor deze gewassen indien de boer er voor kiest om de EFA in te vullen met de generieke lijst.

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijksma tevens dat ze twee initiatieven ondersteunt in de ontwikkeling van een duurzaamheidscertificaat. Het gaat om het initiatief van de Stichting Veldleeuwerik en het initiatief van de Green Deal Biodiversiteit+-label. Bij Veldleeuwerik gaat het om een pakket waarbij de mogelijke keuzes lijken op die van het equivalente pakket, maar waarbij geen verplichte akkerrand moet worden aangelegd. Bij het Biodiversiteits+-label gaat verder dan de generieke eisen op het gebied van vergroening op het gebied van EFA, gewasdiversificatie en het behoud van blijvend grasland.

Laatste reacties

 • Zandboertje

  Gewasbeschermingsmiddelen telen? Hoe moet dat dan weer.

 • jp.bierema

  Ja, dat is iets voor randdebielen: in een akkerrand gewasbeschermingsmiddelen telen.
  Ik zou het er verspuiten, want het wordt een grote teringbende met al die natuurranden. Bedankt allemaal die het geregeld hebben.
  En braken in een tijd dat men zeurt over voedselschaarste is ook absurd. Maar ja, er is ook helemaal geen voedselschaarste dus is dat het enige positieve aan al dat linkse hobbymakerij.
  Beter was oprotten met al die toeslagen, en weer baas in eigen buik. Ze zorgen dat het net geen fooi is, maar blijven ons wel trappen dat we subsidievreters zijn. Afschaffen die hele bende, kunnen er ook heel veel ambtenaren op vakantie. Da's veel beter voor Europa.

 • sjang

  jp.Bierema: niemand is verplicht de toeslagen te verzilveren. Heb je ook geen last van vergroening. Niet zeuren.

 • Ferm

  @sjang, niemand is inderdaad verplicht de toeslagen te verzilveren. Maar als je het niet doet hou je wel heel weinig over of moet er geld bij. De toeslagRECHTEN zijn om iets heel anders er gekomen, niet om elke keer extra, kostprijs verhogende eisen te kunnen opleggen/afdwingen. Betaal de boer gewoon voor extra diensten.
  Als je de toeslagrechten zo toepast als nu, kun je als sector er beter helemaal van af zien en vindt er eventueel een koude sanering plaats, maar krijgen we wellicht een gezondere sector met bestaansrecht. Want op de manier zoals het nu gebeurt is ook niet lang haalbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.