Home

Nieuws 1175 x bekeken 3 reacties

'Bescherm kleine voedselproducenten'

Brussel – De Europese Commissie roept lidstaten op te zoeken naar manieren om kleine voedselproducenten en retailers te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van soms veel sterkere handelspartners.

De Commissie noemt als opties het steunen van vrijwillige keteninitiatieven, het invoeren van EU-standaarden voor goed gedrag en strakkere handhaving tegen oneerlijke praktijken. Copa-Cogeca laakt het gebrek aan concrete stappen van de Commissie zelf en de nadruk op "vrijwillige" afspraken.
De Commissie noemt enkele voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zoals deze kunnen voorkomen: het vermijden of weigeren essentiële contractvoorwaarden op papier te zetten, eenzijdige aanpassing van de prijs of kosten van producten of diensten, het onterecht of disproportioneel afschuiven van risico's en het plotseling eenzijdig afzeggen van een commerciële relatie.
Volgens vice-voorzitter voor de interne markt Michel Barnier heeft de industrie al "belangrijke en waardevolle initiatieven ontplooid om oneerlijk gedrag tegen te gaan", maar hij stelt vast dat meer stappen nodig zijn. De ex-landbouwminister van Frankrijk wijst erop dat de voedselketen niet alleen van kritiek belang is voor het dagelijks leven en de gezondheid van consumenten maar ook voor de economie.
De belangenorganisatie voor boeren en coöperaties Copa-Cogeca is blij met de erkenning van de Commissie dat macht in de voedselketen ongelijk verdeeld is. "Maar ik ben erg teleurgesteld over het gebrek aan ambitie in dit communicatiestuk", aldus secretaris-generaal Pekka Pesonen. "Het is onacceptabel dat de Commissie (-) niet haar verantwoordelijkheid neemt en voorstellen indient voor het creëren van een EU-wijd gelijk speelveld." Het blijft volgens de Fin bij waarnemingen, waar gereedschappen nodig zijn.
Pesonen stelt vast dat er een "angstklimaat" heerst die het moeilijk maakt voor producenten actie te ondernemen tegen de retail die hun producten afneemt. "Boeren en agrarische coöperaties willen in staat worden gesteld hun bedrijven uit te breiden en te floreren in de voedselketen. Ze willen werken met ketenpartners in een geest van eerlijkheid tegenover alle spelers, niet in een klimaat van angst."

Laatste reacties

  • minasblunders1

    En wat nu als de regeringen van die lidstaten zich zelf schuldig maken aan concurrentievervalsing en oneerlijkheid? Om nog maar niet te spreken oven het creëren van een angstklimaat!

  • Fermer

    @minasblunder, het lijkt dat Europees toch iets gezien wordt van de zeer onrechtvaardige manier waarop boeren en ander kleinere ondernemers behandeld worden door overheden en grote bedrijven. Jammer dat alles nog als vrijwillig afgedaan wordt, maar voor ons maar eens weer het bewijs dat we aan alle kanten gepiepelt worden. Boeren, wordt wakker en laat je niet gebruiken!

  • pinkeltje

    We hoeven geen illusies te hebben. Het is gewoon vrijheid blijheid en wie betaalt die bepaalt. Zolang ze nog niet kunnen regelen dat het verhuizen naar Straatsburg afgelopen is weten we wel hoe lekker bereid ze zijn om verstandige maatregelen te nemen. Maar dat geldt wel voor meer dingen. De hele wereld weet inmiddels ook wel hoe de Fifa zijn werk doet maar dat gaat ook gewoon zijn gang. En als het er van was gekomen dan hadden vorige week onze Koning en Koningin samen met de premier ook gewoon staan juichen. Qatar gaat ook gewoon door. Dus hoezo opkomen voor eerlijke praktijken?

Of registreer je om te kunnen reageren.