Home

Nieuws

Belang landbouw en voedselproductie neemt toe

Rotterdam - De Nederlandse economie groeit tot 2030 naar schatting gemiddeld met 1,6 procent per jaar. Het belang van de landbouw en voedselproductie zal daarbij toenemen van 8 naar 11 procent, aldus onderzoeks- en adviesbureau Ecorys.

De dienstensector wordt nog belangrijker en zal in 2030 78 procent van de totale Nederlandse economie uitmaken. Het aandeel van de maakindustrie zal dalen van 14 naar 11 procent. Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen uit een rapport over de ontwikkelingen in de Nederlandse economie tot 2030, dat Ecorys in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgevoerd.
In de agrarische en voedselsector vindt de productiestijging met name plaats bij de zuivel en de groente- en fruitteelt. De grootste dalers binnen de maakindustrie zijn de machinebouw, de chemische sector en de metaalindustrie. De Ecorys-studie laat zien dat het belang van de Europese Unie als afzetmarkt voor het Nederlandse bedrijfsleven flink afneemt: van 70 procent nu tot 56 procent in 2030. Opkomende markten worden steeds belangrijker.
De belangrijkste oorzaak van deze ontwikkelingen is de economische groei in opkomende markten, waaronder de BRIC landen Brazilië, China, India en Rusland. Deze groei zorgt voor meer vraag naar voedsel en hiervan kan de Nederlandse agrarische en voedselverwerkende industrie profiteren door meer van deze producten te exporteren. De maakindustrie krijgt daarentegen te maken met toenemende concurrentie uit deze landen. Door deze ontwikkelingen worden de opkomende markten belangrijker voor de export door Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.