Home

Nieuws

€60 miljoen voor energiezuinige tuinbouw

Den Haag - De glastuinbouw zal het gebruik van fossiele energie met 50 procent verminderen, nieuwe kassen zullen vanaf 2020 klimaatneutraal zijn. Die afspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland zijn donderdag beklonken in een meerjarenafspraak duurzame glastuinbouw.

Op grond van de afspraak komt er in de komende zes jaar in totaal ruim €60 miljoen beschikbaar. Voor onderzoek en kennisuitwisseling zullen glastuinbouwbedrijfsleven en het ministerie ieder €10 miljoen uittrekken. Daarnaast zet het ministerie €38 miljoen in voor de stimuleringsregelingen Marktintroductieregeling Energie-innovaties en Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw. Er is €3 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar innovatiedoorbraken; het ministerie trekt €10 miljoen extra uit voor de garantieregeling aardwarmte.

Staatssecretaris Sharon Dijksma hoopt dat met de afspraak een versnelde omslag gemaakt wordt naar een klimaatneutrale glastuinbouw. "Het einddoel is om in 2050 een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening te hebben in de glastuinbouw", aldus Dijksma.

Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland zegt dat de afspraak voor de glastuinbouw de lifeline naar de toekomst is. "We hebben geen andere keuze. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele energie, dat is in het belang van onze eigen portemonnee, het publiek vraagt erom en de markt wil het." Van Ruiten denkt dat aardwarmte een belangrijke rol kan gaan spelen. "Eén geothermiebron levert net zo veel energie als 50 hectare zonnepanelen."

LTO-voorzitter Albert Jan Maat noemt de afspraak een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. "Dit is wat bedoeld wordt met de participatiesamenleving. Wij nemen onze verantwoordelijkheid."

Of registreer je om te kunnen reageren.