AlgemeenNieuws

‘Wet dieraantallen discutabel’

Den Haag – Het is de vraag of het wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid juridisch standhoudt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft daar twijfels over, evenals agrarisch- en omgevingsjuriste Franca Damen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft het concept-wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid maandag voor consultatie openbaar gemaakt. In de wet wil ze gemeenten en provincies mogelijkheden bieden beperkingen op te leggen aan de omvang van de veestapel, als daar om reden van volksgezondheid reden toe is.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt in een eerste reactie dat het heel lastig is om lokaal grenzen te stellen aan dieraantallen. Als het Rijk die grenzen niet kan stellen wegens het ontbreken van voldoende wetenschappelijke basis, dan kunnen gemeenten dat ook niet, aldus VNG. Volgens VNG is de kans groot dat beperkingen op wankele wetenschappelijke basis de toets der kritiek van de Raad van State niet kunnen doorstaan.

Advocate Franca Damen, expert op gebied van agrarisch- en omgevingsrecht, zegt in een eerste reactie dat de wet “volledig miskent dat de onderzoeken die de laatste jaren zijn uitgevoerd, juist tot de conclusie leiden dat er wetenschappelijk gezien geen oorzakelijk verband is aan te tonen tussen veehouderijen en risico’s voor gezondheid.” De bestuursrechter heeft die constatering in verschillende uitspraken bevestigd, zegt Damen. Dat staatssecretaris Dijksma het wetsvoorstel nu toch voorlegt, noemt zij discutabel.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts verwacht een interessante discussie, maar hij wil eerst de resultaten van de consultatie afwachten. Hij vraagt zich af wat de gevolgen van het wetsvoorstel zullen zijn voor een gemiddeld familiebedrijf. “En neemt het de zorg weg van omwonenden?”
Beheer
WP Admin