Home

Nieuws

Vogelbescherming verliest zaak Hedwigepolder

Den Haag - De Vogelbescherming heeft ook in hoger beroep een zaak over ontpoldering van de Hedwigepolder verloren. De natuurorganisatie wilde dat de Nederlandse staat zich volledig zou houden aan het natuurherstel van in totaal 600 hectare dat is afgesproken in het Scheldeverdrag. Maar het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat het aan de Staat is hoe om te gaan met het verdrag.

Eind 2012 besloot het kabinet na veel gesteggel 300 hectare van de Hedwigepolder te ontpolderen waardoor het gebied af en toe onder water komt te staan. Het nog verder ontpolderen is volgens de Vogelbescherming nodig om meer voedsel te krijgen voor de grote aantallen vogels die in de Westerschelde broeden of tijdens de trekperiode eten.

Bij het Scheldeverdrag spraken ons land en Vlaanderen in 2005 af de polder onder water te zetten, ter compensatie van de natuur die verdwijnt bij de verdieping van de Westerschelde. Maar het hof vindt dat de Vogelbescherming hieraan geen rechten kan ontlenen en de Staat aan deze organisatie ook geen toezeggingen heeft gedaan.

De vogelbeschermers zeggen in een reactie dat ze zich blijven inzetten om de volledige 600 hectare voor elkaar te krijgen. Ze beraden zich nu op de manier waarop, omdat zij dit minimaal noodzakelijk achten voor herstel van de natuur in de Westerschelde.

Of registreer je om te kunnen reageren.