Home

Nieuws 1 reactie

Vertrouwen Vlaamse landbouw gedaald

Brussel - De Vlaamse landbouwconjunctuurindex daalt dit voorjaar, na drie positieve rondes, van +3 naar -5. De Vlaamse land- en tuinbouwers zijn ontevreden over de voorbije zes maanden (-10).

De economische ontwikkeling (-2), maar ook de toekomstverwachtingen (-5) duiken opnieuw onder de nullijn. Melkveehouders geven als enigen blijk van ondernemersvertrouwen maar hun optimisme tempert. Dat blijkt uit een enquête, afgenomen door het Departement Landbouw en Visserij bij 750 boeren en tuinders. De index wordt ieder half jaar samengesteld en kan gaan van -100 (iedereen negatief) tot +100 (iedereen positief).

In de meeste deelsectoren hebben de agrariërs het gevoel dat zij er op achteruitgaan. De melkveehouderij blijft dit voorjaar de meest optimistische deelsector (+13). De economische ontwikkeling en de tevredenheid van de voorbije zes maanden blijven stijgen, maar de toekomstverwachtingen scoren ondermaats.  Met de varkenshouderij gaat het opnieuw bergaf (-12), het vleesvee zakt onder de nullijn (-5) en de akkerbouwers blijven even pessimistisch als tijdens de vorige ronde (-15). De producties per hectare waren beter, maar de prijzen pieken niet zoals tijdens de vorige campagne. Door het nieuwe Europese landbouwbeleid vrezen de akkerbouwers minder subsidies te ontvangen.

Bijna 70 procent van de boeren geeft aan dat in de afgelopen zes maanden de aankoopprijs voor grond is gestegen. Ook machines zijn volgens de helft van de respondenten duurder geworden. Bij de akkerbouwers stijgen deze percentages zelfs tot respectievelijk 86 en 59 procent. De komende zes maanden plant 35 procent van de bedrijfsleiders investeringen. Dat zijn er vijf procent meer dan bij de vorige enquête. In de fruitteelt is de investeringsbereidheid het grootst (55 procent), terwijl hij in de groenteteelt onder glas nog geen negen procent bedraagt. Boeren en tuinders willen voornamelijk investeren in machines (17 procent), gebouwen (12 procent) en grond (9 procent). Ze hebben nauwelijks plannen voor verbreding of diversificatie (1,5 procent).

Eén reactie

  • francois xavier

    de vlaamse landbouwers worden dan ook verraden en in de rug gestoken door hun eigen organisatie, nml de boerenbond. hun politieke connecties en eigen belang gaan voor op die van de boeren. 90% van de vlaamse boeren heeft geen vertrouwen in de politiek en BB.

Of registreer je om te kunnen reageren.