Home

Nieuws

Verruiming subsidieregeling 'asbest eraf'

Zwolle - Provincie Overijssel verruimt en verlengt de huidige stimuleringsregeling 'Asbest eraf zonnepanelen erop' om de beoogde 400.000 vierkante meter asbestsanering te behalen. Dit laat de provincie weten. De steunregeling is nu ook van toepassing voor voormalige agrarische bedrijven.

Er ligt €1,9 miljoen klaar. Naast agrariërs kunnen ook voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een gebouw op een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de subsidie. Bovendien zijn de eisen voor de aanvraag versoepeld en wordt het subsidiebedrag verhoogd.

In alle betrokken provincies vindt momenteel besluitvorming plaats over de aanpassing van de regeling. Naar verwachting gaat de nieuwe regeling in juli landelijk van start. De sanering van 4 miljoen vierkante meter asbest is de landelijke doelstelling van de in 2013 ingevoerde regeling.

Het aantal ingediende aanvragen in Overijssel blijft tot nu toe achter bij de verwachtingen. Tot 1 maart 2014 is subsidie uitgekeerd voor de sanering van ruim 50.000 vierkante meter asbestdak aan 57 deelnemers. Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie: "Wanneer een regeling niet het gewenste effect heeft moet je stappen zetten. Daarom is ervoor gekozen om de doelgroep te verruimen, de voorwaarden voor deelname te versoepelen en de financiële bijdrage vanuit de provincie te verhogen."

De belangrijkste wijziging van de nieuwe verruimde regeling is, naast verruiming van de doelgroep, verlaging van de ondergrens van de subsidieregeling. Aanvankelijk moest minstens 400 vierkante meter asbest gesaneerd worden. Nu is dat minimaal 250 vierkante meter. Tevens is de ondergrens voor de te plaatsen zonnepanelen van 15 kW verlaagd naar ten minste 5 kW.

Met terugwerkende kracht wordt het subsidiebedrag van €3 verhoogd naar €4,50 per vierkante meter. De maximale subsidie per aanvraag gaat van €7.500 naar €15.000.

Bij het opzetten van de regeling is bewust gekozen om de sanering van asbestdaken te koppelen aan het plaatsen van zonnepanelen. "Dit stimuleert de productie van duurzame energie. Daarnaast helpt de opbrengst van zonne-energie om de totale financiering van de sanering rond te krijgen. Die koppeling blijft", aldus Rietkerk.

Of registreer je om te kunnen reageren.