Home

Nieuws

Resistentie neemt af, maar is niet weg

Lelystad - Resistentie tegen zogenoemde derde generatie cefasporines en fluoroquinolonen in met name pluimvee vermindert, maar is nog niet weg.

Dat blijkt uit de Maran-rapportage over antibiotica die donderdag is gepubliceerd. Derde-generatie cefasporines en fluoroquinolonen zijn voor de mens belangrijke antibiotica.

Dat er sprake is van een belangrijke vermindering van de resistentie in de meeste diersoorten is het gevolg van verminderd gebruik van cefalosporines in voedselproducerende dieren.
In slachtvarkens worden nog hoge resistentiewaarden gevonden voor verschillende antibiotica. De afname van de resistentie die vorig jaar al werd geconstateerd heeft zich min of meer gestabiliseerd.
Bij de vleeskalverhouderij is de resistentie in blankvleeskalveren duidelijk hoger dan in rosekalveren. In de melkveehouderij is de gemeten resistentie veel lager dan in andere diersoorten. De aanwezigheid van ESBL-producerende bacteriën in pluimvee is sterk afgenomen. 
Ook in varkens en vleeskalveren komen ESBL-producerende bacteriën voor. Ook in die sectoren is een lichte afname vastgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.