Home

Nieuws 887 x bekeken

Ministerie behoudt vergunning kamelenhouderij

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken gaat de vergunning voor het houden van dromedarissen voor een ondernemer in Berlicum niet intrekken. De partij voor de Dieren had hierom gevraagd.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) zegt dat de afweging om een vergunning te verlenen niet is of een diersoort exotisch is, maar of bij het houden van een diersoort onacceptabele risico's zijn voor welzijn of gezondheid van mens en dier. "Aan het houden van dromedarissen op het onderhavige bedrijf zijn geen onacceptabele welzijns- of gezondheidsrisico's  voor mens of dier verbonden. Om deze reden zie ik geen noodzaak de ontheffing in te trekken", aldus Dijksma.

Het ministerie heeft de ontheffing om kamelen en dromedarissen in te zetten voor melkproductie voor een bedrijf in Berlicum in 2013 verlengd tot 1 maart 2018. Kamelen en dromedarissen staan niet op de positieflijst voor te houden productiedieren. Deze ontheffing is verlengd omdat het bedrijf de voorschriften van het Besluit welzijn productiedieren naleeft, het bedrijf onder controle staat van een dierenarts en oxytocine niet meer structureel wordt toegepast om de melkgift te stimuleren. In 2018 wordt de ontheffing geëvalueerd en zal opnieuw bekeken worden of de ontheffing kan worden verlengd of dat de diersoort kan worden toegevoegd aan de positieflijst productiedieren.
Volgens het ministerie is er geen risico dat het MERS-virus, dat in het Midden-Oosten van kamelen op mensen is over gegaan, door dit bedrijf een verhoogd risico vormt in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.