Home

Nieuws 2 reacties

Minder bedrijven, wel meer vee

Den Haag – Het aantal land- en tuinbouwbedrijven op 1 april dit jaar is 65.470. Dat is 3 procent minder ten opzichte van 2013. Een afname van ruim vijf bedrijven per dag.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Landbouwtelling 2014. Wel lopen er meer koeien, biggen en kippen rond.

Areaal

De oppervlakte cultuurgrond is vergeleken met 2013 vrijwel gelijk gebleven. Sinds 1950 is de oppervlakte landbouwgrond met 20 procent afgenomen tot ruim 1,8 miljoen hectare. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse krimp in het landbouwareaal van bijna 8.000 hectare. Sinds 2000 nam het areaal cultuurgrond met bijna 7 procent af.

Gewassen

Het areaal grasland nam toe met 11.000 hectare. Opvallend is dat het areaal tijdelijk grasland met 26.000 hectare steeg, terwijl het areaal blijvend grasland daalde met 17.000 hectare. Van 2013 op 2014 nam het areaal met akkerbouwgewassen af met 15.000. De grootste stijger bij de akkerbouwgewassen zijn de consumptieaardappelen met een toename van 2.500 hectare. De grootste daler is de zomertarwe met een afname van 8.000 hectare, terwijl de wintertarwe daalde met ruim 2.000 hectare. Het areaal groenvoedergewassen is met 4.500 hectare afgenomen, waarvan 4.300 hectare snijmais.

Tuinbouw

Het areaal tuinbouw onder glas kromp met 300 hectare. Dit is een ruim tweemaal zo grote daling als in het jaar ervoor. Het areaal tuinbouw open grond steeg met 740 hectare.

Runderen

Op 1 april 2014 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. Het aantal melk- en kalfkoeien is tussen 1 april 2013 en 1 april 2014 toegenomen met 19.000 dieren (ruim 1 procent) tot 1,57 miljoen dieren. Het hoogste aantal in de afgelopen 15 jaar, aldus het CBS. Er is ook een toename bij het jongvee voor de fokkerij. Dit aantal steeg met 62.500 naar 1,31 miljoen dieren. Hiermee anticipeert de melkveehouderij op de afschaffing van de melkquota in 2015.

Varkens

De varkensstapel bleef vrijwel onveranderd. Een forse toename van het aantal biggen werd deels gecompenseerd door een daling van het aantal vleesvarkens, aldus de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2014. In april 2014 telde Nederland 12,2 miljoen varkens, ruim 1.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal biggen steeg met bijna 2 procent tot 5,4 miljoen dieren. Daarentegen daalde het aantal vleesvarkens met bijna 2 procent tot 5,7 miljoen dieren. Het aantal fokvarkens steeg met bijna 1 procent naar 1,2 miljoen dieren.

Kalveren en kippen

Bij de vleeskalveren nam het aantal dieren met 0,7 procent af en het overige jongvee voor de slacht nam af met 4 procent. Begin april 2014 waren er 103 miljoen kippen, een stijging van ruim 5 miljoen dieren ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging komt vooral door de stijging (+ 6,4 procent) van het aantal vleeskuikens tot 47,1 miljoen en iets minder door de stijging (+ 3,9 procent) van het aantal leghennen tot 46,6 miljoen dieren.

Laatste reacties

  • LUCTOR

    Met dit gegeven is bevestiging rond dat de scheef groei in de melkvee sector al begonnen is de andere sectoren zullen hier flinke klappen door krijgen denk alleen maar aan het mest gebeuren.Het is nog steeds goedkoper om dure grond te kopen of te pachten dan mest voor verwerking aan te bieden. Annie hoeft zich niet zo druk te maken in Brussel er blijft geen enkel familie bedrijf meer over waar de familie ook nog daadwerkelijkt boert.

  • Bressele-hoeve

    Rond 1950 waren er net zoveel koeien!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.