Home

Nieuws 808 x bekeken

'Landbouw moet soortenrijkdom vergroten'

Den Haag - De landbouw moet een bijdrage leveren aan de instandhouding of - liever nog - uitbreiding van de soortenrijkdom. Dat spreekt staatssecretaris Sharon Dijksma uit bij de presentatie van de nieuwe natuurwet, die ze woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dijksma's wet is een wijziging van een eerder voorstel van haar voorganger Henk Bleker. In haar voorstel draait Dijksma onder meer de door Henk Bleker voorgestelde uitbreiding van de jacht terug. Het damhert en het wild zwijn komen niet op de lijst van bejaagbare soorten. De lijst is beperkt tot haas, konijn, houtduif, wilde eend en fazant. Alleen met provinciale toestemming kan op die soorten gejaagd worden.

In de wet wordt vastgelegd dat natuur van zichzelf waarde heeft en dat de waarde niet alleen uitgedrukt kan worden in economische termen of nut voor de mens.

De aangepaste wet van Dijksma is een uitwerking van de initiatiefnota van de Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Stientje van Veldhoven (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) die vorig jaar een gezamenlijk alternatief maakten voor de plannen van het (vorige) VVD-CDA-kabinet. Niet alles wat de toenmalige oppositiepartijen hebben bedacht, is door Dijksma overgenomen. De initiatiefnota bepleitte een totaal verbod op de plezierjacht. Dijksma legt de jacht wel aan banden door een afschotplan verplicht te stellen, waar de provincies toezicht op houden.

De staatssecretaris houdt vast aan het idee om het natuurbeleid bij de provincies neer te leggen, hoewel daarop vanuit verschillende geledingen kritiek is gekomen, vanwege het gevaar van versnippering van beleid. Zij vertrouwt op de afspraken die daarover zijn gemaakt in het Natuurpact.

Vorige week uitte Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds zware kritiek op de manier waarop Dijksma het natuurbeleid verdisconteerd in de uitvoering van het Europees landbouwbeleid. Van de Gronden vindt dat Dijksma een kans laat lopen doordat kleine landschapselementen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Dijksma zelf meent dat  een vergroeningsslag wordt gemaakt. In dagblad Trouw zegt ze dinsdag: "Het landbouwbeleid moet en zal groener worden. Hier geldt de kunst van de verleiding. Boeren moeten het idee hebben dat vergroening zinvol is. Agrariërs moeten niet denken: 'het is te ingewikkeld, laat die vergroeningspremie maar zitten'. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor de biodiversiteitsdoelen. Ik ben ervan overtuigd dat het lukt."

Dijksma maakt een uitzondering op de herplantplicht voor houtige gewassen die worden geteeld voor biomassa. Zo'n uitzondering geldt nu ook al voor kerstbomen, fruitbomen en kweekgoed. Volgens Dijksma is de teelt van houtige gewassen voor biomassa (voor energie of biologische grondstoffen) te combineren met tijdelijke natuurontwikkeling op verontreinigde, oude vuilnisbelten of op pluimveeuitlopen, of in buffergebieden tussen landbouw en natuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.