Home

Nieuws 1379 x bekeken 2 reacties

LTO: GLB biedt te weinig maatwerk

Den Haag – LTO Nederland vindt dat de Nederlandse invulling van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te weinig maatwerk biedt voor boeren. De organisatie vindt dat staatssecretaris Sharon Dijksma veel te beperkt is met het aantal mogelijkheden dat akkerbouwers krijgen om de verplichte 5 procent ecologisch focus gebied (EFA) in te vullen.

LTO ziet liever dat Nederland alle mogelijkheden die de Europese Commissie biedt voor het invullen van de vergroening benut, om maatwerk voor boeren mogelijk te maken.
Op verzoek van de Tweede Kamer zijn er verschillende overleggen geweest tussen het ministerie en de sector over de invulling van de vergroening. Dit heeft echter niet geleid tot een akkoord. "De staatssecretaris kiest namelijk voor een zeer beperkt aantal mogelijkheden om de vergroening in te vullen die nauwelijks aansluiten bij de echte verduurzamingsopgaven op het agrarisch bedrijf", vindt LTO. De organisatie pleit voor meer keuzemogelijkheden voor de boer.
Ook vindt LTO het niet terecht dat akkerranden met een beheerovereenkomst zwaarder meetellen (1,5 keer) voor de EFA dan bij boeren die geen overeenkomst hebben met agrarische natuurvereniging (1 keer). "We zien hier geen verschil in ontwikkeling van biodiversiteit die een verschil in wegingsfactor rechtvaardigt", vindt LTO. Daarnaast vraagt de organisatie zich af of de berekening van Dijksma over de kosten van het meetellen van landschapselementen als vergroeningsmaatregel wel klopt. Losse landschapselementen tellen niet mee voor de EFA, vanwege de hoge uitvoeringskosten door overheidsdienst RVO.nl. LTO roept op om dezelfde methode hiervoor te gebruiken als in bijvoorbeeld Engeland, waar de landschapselementen wel mee tellen voor de vergroening. Ook zou LTO graag zien dat de duurzaamheidscertificaten, zoals Veldleeuwerik, eerder kunnen meetellen voor de vergroening.
De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de nationale invulling van het GLB. De plannen moeten voor 1 augustus bij de Europese Commissie zijn.

Laatste reacties

  • schoenmakers1

    nu de mogelijkheden niet benutten, en straks zeggen het mag niet van Europa, ze hebben dan wel zelf de mogelijkheden niet benut

  • Heijdravleesvee

    Geen woord over de gekozen herverdeling van GLB gelden voor vleesvee?! Typisch...

Of registreer je om te kunnen reageren.