Home

Nieuws 1448 x bekeken

Kleine stijging landbouwbudget EU in 2015

Brussel – Het totale budget van de Europese Unie stijgt in 2015 met 2,1 procent naar €145,6 miljard. Het budget voor 'duurzame groei' waar ook landbouw onder valt, blijft gelijk en komt uit op €59,3 miljard.

Dat blijkt uit de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2015 dat de Europese Commissie op 11 juni heeft vastgesteld.
De begrotingspost duurzame groei omvat €43,9 miljard voor marktuitgaven en rechtstreekse betalingen (bedrijfstoeslagen), dat is 0,3 procent meer dan in 2014. Deze relatief kleine stijging van de zogenoemde eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het netto-effect van hogere bedragen voor de laatst toegetreden lidstaten (Roemenië, Bulgarije en Kroatië), overheveling naar het plattelandsbeleid en lagere inkomsten uit heffingen. Nederland heeft voor het huidige kalenderjaar 2014 €793 miljoen beschikbaar voor rechtstreekse betalingen in de vorm van bedrijfstoeslagen. Dat bedrag valt in de EU begroting 2015, die loopt van half oktober 2014 tot en met half oktober 2015. In de komende jaren loopt het Nederlandse bedrag voor rechtstreekse betalingen verder terug naar €732 miljoen per jaar.
Voor plattelandsontwikkeling, milieu en visserij is in het begrotingsjaar 2015 €15,3 miljard beschikbaar in de hele EU. Dat is een daling van 0,9 procent ten opzichte van 2014. Binnen dit budget is €13,8 miljard voor plattelandsontwikkeling bestemd, voor de komende jaren is daarvan jaarlijks €86 miljoen voor Nederland bestemd.
De vaststelling van de begroting door de Commissie is een eerste stap in een soms langdurig proces. Het ontwerp gaat nu naar de Raad (de lidstaten). Nadat de raad zijn positie heeft bepaald gaat het ontwerp naar het onlangs gekozen Europees Parlement. Vervolgens moet er een akkoord worden bereikt tussen de Raad en het parlement.

Of registreer je om te kunnen reageren.