Home

Nieuws 1571 x bekeken

Internationaal akkoord resistentie-aanpak

Den Haag – Vertegenwoordigers van dertig landen en de wereldwijde organisatie voor volksgezondheid WHO, diergezondheid OIE en wereldvoedselorganisatie FAO hebben in Den Haag een overeenkomst gesloten over de wereldwijde aanpak van antibioticaresistentie.

Doelstelling is dat de resistentie voor antibiotica wereldwijd wordt teruggedrongen. Ieder land gaat dit wel op een eigen manier doen, omdat de situatie sterk verschilt per land.

"Nederland heeft het gebruik van antibiotica in de veehouderij heel sterk teruggebracht in drie jaar tijd. Dat is gelukt, omdat Nederland een sterk gereguleerd land is. In Afrika, waar bedoeïenen via internet zonder tussenkomst antibiotica bestellen voor hun vee, is een andere aanpak nodig", zegt Henk-Jan Ormel van de FAO.

De deelnemers van de internationale conferentie hebben afgesproken in te zetten op een wereldwijd actieplan voor het verminderen van resistentie tegen antibiotica. De landen willen vooral inzetten op het tegengaan van verspreiding van ziekten, een betere controle op het toedienen van antibiotica in zowel de humane als veterinaire sector, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica in publiek-private samenwerking.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) zijn tevreden over het congres. "Het gaat vooral om bewustwording. Bovendien zijn we het voor 80 procent eens over wat er moet gaan gebeuren", zegt Schippers. Dijksma heeft Indonesië toegezegd te gaan helpen bij het terugdringen van antibioticagebruik. Internationaal is er veel interesse voor de Nederlandse aanpak. "Indonesië heeft concreet gevraagd of we hen willen helpen. Natuurlijk wil ik dat", zegt Dijksma.

Of registreer je om te kunnen reageren.