Home

Nieuws 1878 x bekeken

'GLB is aanslag op biodiversiteit'

Wageningen - Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) doet een aanslag op de biodiversiteit in Europa. De vergroeningsmaatregelen dragen niet of nauwelijks bij aan de biodiversiteit en in sommige gevallen zijn de voorstellen zodanig afgezwakt dat er eerder sprake is van een afbraak van biodiversiteit, dan van werkelijke vergroening.

Dat stellen onderzoekers uit verschillende landen in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Science.

Volgens de onderzoekers, onder andere van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, wordt met het gemeenschappelijk landbouwbeleid  niet voldaan aan de eigen doelstellingen op het gebied van biodiversiteit (biodiversiteitsstrategie 2020, waaraan het Europees parlement en de lidstaten zich twee jaar geleden hebben verbonden).

De negatieve effecten zullen in Nederland nog meevallen, omdat al sprake is van hoogproductieve geïntensiveerde landbouw, die praktisch voldoet aan alle vergroeningseisen die worden gesteld, zegt de Wageningse onderzoeker David Kelijn. Maar in Nederland wordt ook geen winst geboekt.

De negatieve effecten zullen het meest merkbaar zijn in de nieuwe lidstaten, waar bijvoorbeeld oude graslanden met een hoge biodiversiteit ongestraft kunnen worden omgezet in Engels raaigras. Daarmee gaat veel biodiversiteit verloren, terwijl het Europees landbouwbeleid omzetten van oud grasland in nieuw grasland beschouwt als het behoud van grasland.

De Europese Unie heeft een kans voorbij laten gaan om tot betere richtlijnen te komen voor verduurzaming van de landbouw, zeggen de onderzoekers.

Kleijn zegt dat los van de nu geschetste ontwikkeling een van de belangrijke boodschappen van de publicatie in Science is dat de lidstaten zich moeten realiseren wat de consequenties zijn van de besluiten die ze in Brussel nemen. Hij verwacht niet dat de publicatie nu nog veel effect zal sorteren, omdat de lidstaten de nationale invulling van  het beleid al aan het afronden zijn. "Maar dat zo'n gerenommeerd  tijdschrift als Science dit onderzoek publiceert, zegt ook iets over het belang dat er aan wordt gehecht."

Kleijn zegt na een eerste lezing van de brief van het kabinet over de Nederlandse invulling van het kabinetsbeleid dat het "fijn is dat het kabinet nog enigszins ambitie heeft en niet voor de allerlaagste eisen kiest. Dat doet deugt."

Of registreer je om te kunnen reageren.