Home

Nieuws

Frankrijk verdeelt gekoppelde steun

Parijs – De Franse minister voor landbouw Stéphane le Foll heeft de laatste hand gelegd aan de verdeling van de gekoppelde steun voor 2015. Frankrijk heeft daarvoor rond de €1 miljard uitgetrokken, 13 procent van het bedrag aan directe GLB-steun en het maximale wat onder het nieuwe bewind in de EU is toegestaan.

In het kader van het nieuwe GLB heeft Frankrijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, besloten om een flink deel van de steun voorshands toch te koppelen aan de productie. Verreweg het grootste bedrag, 670 miljoen, gaat volgend jaar naar een zoogkoeien-regeling, waarvoor alle veehouderijen met minstens tien van dergelijke dieren in aanmerking komen. Voor de eerste 50 koeien ontvangt de boer €187 per stuk, waarna dat afloopt tot €75 per dier voor 100 tot 140 koeien. Tegelijk wil het ministerie samen met alle schakels in de sector een herstructureringsplan opstellen, mede om de boer een sterkere positie te geven in de keten.

Elders in de veehouderij voert Frankrijk de steun aan de veel geplaagde schapenhouderij op. In dat kader krijgen schapenboeren met minstens 50 ooien gemiddeld €18 per dier uitgekeerd. Ook blijven er regelingen voor gekoppelde steun aan melkveehouders in achtergestelde gebieden, waarbij de steun hier uiteen loopt van €30 tot €35 per koe. Kleinere bedragen zijn beschikbaar voor enkele soorten akker- en tuinbouw. In één geval, de teelt van droge pruimen, wordt de eis gesteld dat de teler aangesloten is bij een erkende producenten organisatie.

Daarnaast heeft Le Foll €151 miljoen uitgetrokken voor steun aan veehouders die zelf eiwithoudende voedingsgewassen verbouwen. Dat geld komt in principe bovenop de rest van de gekoppelde steun, waarmee Frankrijk gebruik maakt van de mogelijkheid om nog eens twee procent extra te koppelen. De minister beoogt hiermee vooral de veehouders minder afhankelijk te maken van van elders aan te voeren voer. De steunbedragen lopen in deze regeling uiteen van €4 tot €150 per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.