Home

Nieuws

Frankrijk steekt 200 miljoen in vernieuwing landbouw

Parijs – De Franse staat stelt €200 miljoen beschikbaar voor vernieuwing van boerenbedrijven. Frankrijk haalt dat geld uit het fonds voor regionale ontwikkeling van Pijler 2 van het nieuwe Europese landbouwbeleid.

De projecten voor versterking van de concurrentiekracht en aanpassing van landbouwbedrijven worden ontwikkeld door de staat en de regionale besturen. De €200 miljoen is het dubbele van het bedrag dat momenteel beschikbaar is voor modernisering van agrarische gebouwen, aldus minister Stéphane le Foll bij de presentatie van de plannen.

De minister wil de steun vooral aanwenden voor de veeteelt. Dan gaat het zowel om modernisering van stallen en andere gebouwen als om verbetering van de 'autonome voerpositie' van de veehouders. Ook krijgen ze steun voor investeringen om te kunnen voldoen aan de nieuwe milieuregels. Wat de akkerbouw betreft, wil Le Foll vooral aandacht besteden aan vermindering van het gebruik van middelen en verbetering van de bescherming van natuurlijke bronnen. Voor beide sectoren komt ook geld beschikbaar voor het opvoeren van de milieu-efficiëntie op en rond de boerderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.