Home

Nieuws 18 reacties

Een jaar na het dodelijk ongeval in mestsilo in Makkinga

Makkinga - Donderdag is het precies een jaar geleden dat het dodelijk ongeval plaats vond bij het reinigen van een mestsilo in het Friese Makkinga.

Drie mensen kwamen om het leven, een persoon raakte zwaar gewond. Sindsdien hebben in Nederland twee andere dodelijke ongelukken plaatsgevonden. Dat blijkt uit de ongevallenregistratie van Jetty Middelkoop, specialist giftige gassen bij de brandweer in Amsterdam.

Naar aanleiding van de ongevallen heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 2013 onderzoek gedaan naar de gevaren van mestgassen. De raad concludeerde dat bij beleidsmakers en in de landbouw is te weinig aandacht geweest voor de veiligheid van mensen bij het werken met mest. De mensen die beroepsmatig met mest werken zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren en er zijn geen concrete voorschriften voor het werken in ruimtes met mestgassen.

Bij het werken met mest gebeuren relatief veel ongelukken. De laatste jaren is zelfs sprake van een stijging, blijkt uit gegevens van de raad.

De raad adviseerde LTO Nederland om samen met andere belangenorganisaties een platform op te zetten dat kennis verzamelt over de gevaren van mestgassen. Gisteren kwamen de deelnemers aan het platform voor het eerst bijeen.

De raad beval het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om samen met Stigas, die zich bezig houdt met veiligheid op landbouwbedrijven, concrete voorschriften te maken voor veilig werken met mest. Brancheorganisatie Cumela, de vakbonden en Stigas hebben de voorschriften in de arbocatalogus mestgassen aangescherpt en voorlichtingsavonden georganiseerd. Cumela ontwikkelde ook een e-learning module Mest- en kuilgrassen voor leerlingen en werkenden in de sector.

De Onderzoeksraad drong er even eens op aan om structureel in de agrarische opleidingen aandacht te besteden aan veilig werken met mest. Middelkoop heeft docenten van agrarische opleidingen en hogescholen voorlichting gegeven over de gevaren van mestgassen.

Laatste reacties

 • Burnetti

  Waar is de E-learning tool te vinden?
  Is er een verslag van de werkgroepbijeenkomst te downloaden?

 • tinus888

  De gevaren van mest zijn wel bekend.Belangrijker is de gevaren wegnemen:eerst zorgen voor voldoende ventilatie en dan pas met PBM's aan de slag

 • info89

  De e-learning module wordt nog ontwikkeld door CUMELA Nedderland, maar zal breed beschikbaar worden gesteld. Vanmorgen hebben betrokkenen vanuit de sector en organisaties daaromheen overlegd op het oprichten van het platform. Besloten is dat LTO en CUMELA Nederland samen een plan van aanpak voor het platform gaan maken en daar prioriteit aan geven.
  Hans Verkerk, CUMELA Nederland

 • aarthamstra1

  Het is een grove schande dat er zo willens en wetens omgegaan word met dit gevaar. Iedereen tanks benzine een levensgevaarlijk goedje toch gaat het goed.Omdat iedereen weet dat je er geen open vuur bij moet houden.
  In tanks ,gesloten ruimten moet je zorgen voor verse schone lucht!!!!!. voor je het betreed .Mangaten open ,Ventilator er op die voor voldoende LUCHT verversing zorgt. Lucht stroming ook in open ruimtes .Een half uur blazen en dan kun je er in.
  DAN IS HET VOOR 99% zeker opgelost. Een levelmeter meter er voor de zekerheid bij. DE arbeidsinspectie weet het .De milieucontroleurs weten het .De Brandweer weet het de chemische industrie weet het de scheepvaart weet het. in de mijn weet men het .Alleen de geleerde,en onderzoekraad niet en LTO niet,Deze maatregelen geld zowel voor mestkelders Biogasinstalaties voor gesloten werkplaatsen ENZ. ZORG HOE DAN OOK VOOR VERSE WIND IN DE TE BETREDEN RUIMTE,Zo niet dan een maanpak aan.
  HET IS SIMPEL Maar het moet wel voorgelicht worden op de scholen de boeren organisaties/ De landbouw mechanisatie enz hebben hier ook een taak. . Al vele brieven en aanbevelingen geschreven over dit probleem ,Niemand geeft thuis daarom zijn deze instanties de eerste verantwoordelijke voor vele doden mensen.
  Wir Haben das nicht gewusst .Roepen ze te gemakkelijk.
  Zwaar gas. licht gas ontvlambaar of niet je moet het weg blazen.

 • koestal

  De overheid eist maar steeds meer van de landbouw qua regelgeving ,er wordt nauwelijks onderzocht wat voor gevaren eraan vast zitten,nu ook weer dichte roosters in de stallen,wat betekent dat de ammoniak zich ophoopt onder de roosters,er is niet onderzocht wat voor gevaren hier aan vast zitten ,er moeten eerst weer slachtoffers vallen,dan komt er weer onderzoek,mosterd na de maaltijd

 • tinus888

  @ koestal we zijn de hendrix stallen alweer vergeten

 • tftyy

  koestal heeft wel gelijk, de nieuwgebouwde stallen met emissie-arme vloeren zijn gewoon bommen. Ook dit moet eerst een keer misgaan voordat er actie ondernomen wordt.

 • ...............

  dichte roosters !!!!!

 • aarthamstra1

  We Haben es nicht gewusst . OVERHEID stop er mee ,Boerderij doe er wat mee. Frisse lucht,frise lucht Frisse lucht er in.

 • info89

  @aarthamstra1, uw advies is ronduit gevaarlijk. Natuurlijk is ventileren zeer verstandig, maar als u niets meer meet, dan de silo of kelder betreedt en de mest in beweging brengt, komen op dat moment de gassen weer vrij uit de mest en is de situatie weer zeer gevaarlijk!
  Betreedt een mestsilo of -kelder alleen met onafhankelijke adembescherming!
  Hans Verkerk, CUMELA Nederland

 • Pe

  Helemaal mee eens koestal! Dit kan niet anders dan fout gaan!

  <>

 • Jan van het Zand

  We hebben al robots uitgevonden, maar werken er niet mee op plaatsen waar het absoluut noodzakelijk is.
  Veel reacties geven aan: ventileren en luchtverversing is de oplossing. Echter, dan nog is het gevaar maar voor 99% geweken, zoals wordt geschreven. Die ene procent, zijn juist de dodelijke ongevallen.
  Het is in Brabant ruim 20 jaar geleden voorgevallen: Een nieuwe mestput onder een maissleufsilo. Het mangat wordt geopend om erin te kijken. Bedwelmd valt de ondernemer/boer in de put. Het familielid probeert hem te redden en gaat ook in de put, en laat ook het leven.
  Drijfmest is een gevaarlijk maar waardevol goedje. Het is een chemische brij, waarin spontaan chemische reacties ontstaan en ook weer voorbij gaan. Alles waar ijzer inzit zal roesten en verroesten in de damp van of in aanraking met mest.
  Spontaan ontstaat bijvoorbeeld koningswater in mest. Dat is een mengsel van zwavelzuur én salpeterzuur. Zelfs zilver wordt hierdoor aangetast. Goud niet.
  Dierlijke mest is gevaarlijk omdat het onzichtbare spontane gevaren in zich herbergt, die te pas en te onpas tot uiting komen. Tegelijkertijd is het een waardevolle meststof, dat energieverspilling met de fabricage van kunstmest kan verminderen.

 • Burnetti

  Monomestvergisters worden binnenkort vergunningvrij!

 • PIETER123

  Een jaar geleden brachten mensen van de politiek ook een bezoek op het bedrijf in Makkinga.Mestsilo kappen moesten er af.De niet te beredeneren afdekplicht was immers niet meer van deze tijd..(Na een vuurpijl op een silokap moesten er weer gaten in vanwege explosie gevaar) Praktijk nu men haalt de touwtjes nog strakker aan als het over ammoniak beleid gaat.Terwijl met beluchten van mest alle problemen waren opgelost alleen die zelfde politiek zit met een schade claim dus blijven we het enige EU land met deze strakke regelgeving.Komen bij het volgende ongeval de politiek weer langs met het zelfde verhaal?

 • Burnetti

  @PIETER123
  De onderzoeksraad voor de veiligheid is een onafhankelijk orgaan van de overheid. Zij doet ook uitspraak over ontoereikende regels.

  Er blijven veel rapporten van belangenpartijen binnenskamers terwijl er voor gevaren wordt gewaarschuwd. In de dierhouderij ken ik er nog wel een paar.
  Een mooi voorbeeld is het rapport van de 3 zuidelijke Provincies en hun milieudiensten over onveilgheid van luchtwassers van juni 2013.

  Een andere mooie is het overzicht van de uitkomsten van de positieve tankmelk onderzoeken van de GD in 2006 op Q-koorts dat pas in 2010 onder hevige politieke en maatschappelijke druk openbaar werd.

 • Venstra

  De gemiddelde burger denkt dat die slachtoffers vallen door 'Ammoniak', zelfs in kranten lees je dat dan 'Boer onwel door ammoniaklucht'.
  Met andere woorden we zijn in dit landje zo geïndoctrineerd dat we ammoniak als een groot gevaar zien, net als fosfaat. Ondertussen smeren we elke dag fluoride op onze tanden en dat terwijl een tube tandpasta met fluoride voor een klein kind al dodelijk is.

 • Dynastie

  Silo kappen eraf .

 • koestal

  In naam van het milieu mogen er doden vallen,natuur en milieu zijn in Nederland een religie met fanatisme geworden,boeren worden hier steeds mee geconfronteerd ,de beleidsambtenaren functioneren als een soort taliban,redelijkheid is op dat gebied een taboe

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.