Home

Nieuws 70 reacties

'EU-landbouwbeleid rampzalig voor natuur'

Zeist - Vogelbescherming Nederland en BirdLife International vrezen een verdere achteruitgang van vogels op het platteland als het Europese landbouwbeleid niet snel wordt aangepast.

De organisaties reageren op een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Science, waarin onderzoekers concluderen dat de EU faalt in haar beloften tot vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Vogelbescherming Nederland stelt dat de grootste achteruitgang van biodiversiteit in Europa plaatsvindt plaats op het boerenland. De achteruitging zou zich manifesteren door een verminderde vogelstand. In Nederland daalde bijvoorbeeld de veldleeuwerik in drie decennia met meer dan 95 procent achteruit. De grutto, een weidevogel die sterk afhankelijk is van de Nederlandse graslanden, met zo'n 60 procent.
Binnen het GLB zou 30 procent van de subsidies voor boeren afhankelijk worden van drie 'vergroeningsmaatregelen': een percentage van het agrarisch areaal moet voor natuur bestemd worden, permanent grasland moet behouden blijven en de groei van monoculturen afgeremd. Volgens het Science-artikel zijn de vergroeningsmaatregelen zo afgezwakt dat intensivering van de landbouw doorzet.
"Met de auteurs van het Science artikel zijn wij van oordeel dat de vergroening van het Europees landbouwbeleid als mislukt moet worden beschouwd", schrijft Vogelbescherming Nederland. In 2020 zal volgens hen onherroepelijk worden vastgesteld dat natuurdoelen niet zijn gehaald.  "Met nog zeven lange jaren te gaan tot 2020 is dat een dieptreurige conclusie."

Laatste reacties

 • Bloemestein

  de vogelbescherming, is evenals de rest van de natuurtaliban het spoor volkomen bijster.Vlogen tot voor enkele decennia Grutto's op de uiterwaarden de pet nog van je kop, nu mag je je gelukkig prijzen als je er eens een hoort. De jaren 80 ideeën, verschraling en vernatting , hebben alleen distels en jacobskruiskruid opgeleverd, evenals broedgelegenheid voor ganzen.
  De boeren de schuld geven is makkelijk, maar steek eerst eens de hand in eigen boezem en stop met de verering van de vos en dergelijke. O ja, van natuur en vogels kunnen onze mensen niet eten, behalve dan de voorlichters van onze (nep) natuurorganisaties.

 • trijnie

  Boeren, de bio uitgezonderd, jullie worden bedankt.
  En geef de schuld maar aan de vossen, de roofvogels enz.
  Want natuurlijk hebben jullie geen schuld als je de kuikens van weidevogels al in april, mei kapot maait,, of de nesten verbrijzeld met jullie gebied en gerol.
  Ach, ik begrijp het wel: het economisch gewin gaat voor en viert hoogtij...

 • jordi 1455

  @trijnie het is lekker makkelijk om de gangbare boer als zondebok te gebruiken als buitenstaander.

 • bankivahoen

  Trijnie@, of zou het komen dat 'jullie' met 5 miljard personen allemaal eten moeten hebben ?
  En met dat economisch gewin dat valt ook wel mee als je bedenkt dat een voedselproducent minder als modaal verdient !! Dus ga je ergens anders af reageren als je vindt dat er hier teveel volk op deze aarde rondloopt !

 • trijnie

  Jordi, 40jaar platteland en niet blind.... ik zou liegen als ik er een andere opinie op na hield.

 • trijnie

  Bankivahoen, voor 40 jaar terug hadden we ook genoeg te eten maar toen waren er nog veel weidevogels. Het is de manier van werken die alles kapot heeft gemaakt. Nog even en er is niks meer over. Alleen waar boeren niet voor eind juni gaan maaien en op de weiden van sbb zin nog veel vogels. In de mastenbroekerpolder waar een bioboer boert daar stikt het nog van de vogels.
  Er wordt hier veel te veel voedsel geproduceerd en daarnaast tevvel mest. Ook het gebruik van zgn gewasbeschermingsmiddelen rijst de pan uit.. Zal ik u eens wat zeggen? Wij gaan naar de duvel met al dat produceren van voedsel, het komt ons de ......uit.

 • jordi 1455

  @trijnie 40 jaar terug waren er veel minder mensen op deze aardkloot.

  Bioboeren zijn niet beter, er zijn zat gangbare percelen waar veel weidevogels bivakkeren ondanks dat er in mei al wordt gemaaid.

 • Demeter Griend

  Laten we eerlijk zijn veel bioboeren zijn prutsers de goeie uitgezonderd.
  Kijk naar het erf en je ziet het.

 • trijnie

  De meter ga eens kijken bij bioboer pelleboer in de mastenbroekerpolder, dan wil iedere boer biologisch
  Leuk villaatje 3 melkrobotten, dik over de honderd koeien, leuk autootje. Bepaald geen prutser maar wel handelsgeest.
  De weidevogels doen bij hem meer dan logeren op zijn grond.
  Trouwens waarom noem jij je demeter als je de bio's prutsers noemt?

 • koster

  trijnie, je hebt ergens gerust wel een punt hoor, maar als je zo verwoord komt het er niet uit.
  De mantra dat boeren de wereld moeten voeden moet ook maar eens van tafel. Van veel produceren zijn boeren niet rijker geworden. En er is eten zat, dat is het probleem helemaal niet.
  Persoonlijk zie ik het mestinjecteren en aanverwante wetgeving als een grote vijand voor de weidevogels. Het is slecht voor de bodemgezondheid, slecht voor de wormen, etc. De vos die bij ons in de buurt rondloopt heeft inmiddels ook al vele kilo's weidevlees op. Wanneer krijgen die jagers nu eens premies voor elk geschoten dier?

 • trijnie

  Jordi, je hebt gelijk dat er nu meer mensen zijn, maar het meeste voedsel dat hier geproduceerd wordt, gaat naar het buitenland. Dit is gunstig voor de financiën maar dit land is te klein voor de hoeveelheid dieren die hier gehouden worden.
  De grond en de lucht kan het niet aan.

 • pinkeltje

  Verklaar je nader Trijnie. Argumenten en feiten graag in plaats van loze kreten die het goed doen aan de borreltafel.

 • trijnie

  Koster, de vossen, kraaien en roofvogels waren er altijd al.
  Natuurlijk nemen zij een deel maar dat deden ze ook al toen het overal nog vol zat met weidevogels. Ik las net nog dat een boer in marken ook zoveel weidevogels op het land heeft. Daar werd het waterpeil verhoogd. Was gangbare landbouw. Maar de kruiden werden niet weg gespoten.

 • trijnie

  Pinkeltje, ik begrijp je vraag niet goed.

 • Demeter Griend

  De goeie uitgezonderd he.
  De rest van de biologische boeren zijn prutsers. Bij sommigen is het te vies voor woorden. Zou een mooi item zijn voor Rob van de smaakpolitie SBS 6.
  Zo van hoi ik ben Rob mag ik uw biologische melkstal eens even zien, zodat heel Nederland kan zien hoe fijn biologische melk geproduceeerd wordt.
  Gaan de consumenten vast meer biologische melk van drinken.

 • trijnie

  Je bent nu niet bepaald een goede ambassadeur voor het biogebeuren...
  Mag je de naam demeter op deze manier gebruiken?

 • minasblunders1

  Wat noem je dan vies, Demeter? Ik zie zelf liever een rommelig erf waar het niet stijf staat van het gif dan een paar spinnenwebben. Ik zie ze hier ook hoor, de 'propere' erven zoals Hollanders dat graag zien. Maar er wordt zelfs gespoten IN de singels om het erf en niet zo'n beetje ook. Maar ja, dat zie je niet hè? Ik vind het allemaal nogal schijnheilig.

 • koster

  wist je dat die boer op Marken ook geen gras hoeft te oogsten? Hoeveel weidevogels er dit jaar zitten weet ik niet

 • koster

  kan zijn dat er vroeger ook vossen ed waren, maar toen mocht er nog op een normale manier op gejaagd worden, dat scheelt toch weer een zootje vogels.

 • koestal

  ach,Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer,etc. hebben de laatste decennia duizenden hectares grond erbij gekregen ,maar wat heeft het opgeleverd ? alleen een crossterrein voor boswachters die er met dure terreinwagens doorheen moeten rijden,veel vossen ,steenmarters ,dassen en ze hopen nu ook al dat de wolf komt,maar deze dieren struinen wel de nabijgelegen weidegronden af. De boer kan de nesten van weidevogels hier niet tegen beschermen,de weidevogels trekken toch naar het boerenland omdat die bemest worden ,natuurland is veel te schraal voor deze vogels,ik bemerk een soort jaloezie onder deze zgn. natuurbeschermers. Boeren schakelen vaak vrijwilligers in om deze nesten te beschermen en te markeren.

 • trijnie

  Markeren helpt een beetje, maar de kuikens hebben vervolgens niets te vreten in het kale land en ze kunnen zich niet verstoppen, voor jawel , de roofdieren.
  Trouwens over vossen en wolven gesproken, zou dit niet een oplossing zijn voor de gehate ganzen?
  In de weilanden van sbb bij mij in de buurt zitten nog Wulpen en grutto's. De landen worden pas in juli gemaaid en worden één keer per jaar bemest met ruige mest. Dus de natuurorganisaties doen het op dit punt wel goed. Echte schrale landen zijn weer goed voor andere dingen.
  Maar boer en natuur zal altijd botsen. Het is mooi weer, ik ga aan het werk in de tuin, genieten van de vogels en het groen. Ik wens jullie een goede dag en luister en zie, er valt zoveel meer te genieten.

 • Fermer

  Denk jij Trijnie dat wij boeren niet om ons heen kijken en genieten van alles om ons heen? Om zes uur 's ochtends halen we de koeien op uit de weide, we melken in een melkput die open is aan de achterkant. Als de zon nog niet op is voor zessen en het niet bewolkt is, zien we elke dag de zon opkomen onder het melken. Tevens hebben we onderwijl een mooi uitzicht op de glooiende akkers van de buurman. Dit jaar met gerst en tarwe, prachtig die kleurschakeringen en die wind erdoor heen. Vorig jaar stond er koolzaad, het jaar daarvoor zonnebloemen. 's avonds onder het melken als je de zwaluwen laag over ziet vliegen is er regen op komst. Er broedt een steenuilenpaar in de stal, eenden en waterkipje in de vijver. We hebben houtwallen, wat het nodige onderhoud vergt.
  Wij boeren zijn niet tegen de natuur en we zijn ook niet allemaal van die groot, groter, grootst boeren. Maar het lijkt er nu op dat geen één gangbare boer het meer goed kan doen, maar als je realistisch bent is dat ook niet zo.

 • varkentjeeee

  goedkoop voedsel draait alles om bij de consument, hoe en waar vanaf interesseert ze niet, zeker niet als het duurder is dan toch maar goedkoop

 • trijnie

  Emmerei, je bent een mens naar mijn hart. Prachtig zoals je het beschrijft, ook ik kan van deze dingen intens genieten.
  Daarom vind ik het ook zo erg dat alles zo achteruit gaat. Zoals de weidevogels, de bloemen in de wei mogen bij veel boeren niet meer.
  Houtwallen zijn al op grote schaal weggehaald, koeien mogen niet meer naar buiten. Zelfs erven bij boerderijen zijn niet meer dan wat gras dat gauw even gemaaid kan worden. Laat staan dat er een singel omheen komt. Ach het is niet alleen op het platteland, ook in de stad gooien ze liever tegels in de paar vierkante meters die ze bij huis hebben. Maar gelukkig, er zijn nog andere mensen waaronder u. Bedankt voor de opkikker!

 • trijnie

  Minasblunder, als bermen worden bespoten met landbouwgif hoor je dit te melden. Dit is een milieudelict en mag niet.
  Ik ben het met je eens: de schoonste tuinen zijn het meest vervuild, alleen is dit onzichtbaar, gevaarlijk vuil. Ik ben tuinliefhebber en als ik bij de tuinen, die ik bezoek geen onkruidje in het gazon zie, dan weet ik al wel hoe de vork in de steel zit in deze ''supernette'' bayer tuinen.

 • jordi 1455

  @trijnie de kraaien en vossen zijn de schuldigen niet de boeren die jij graag de schuld geeft. Ze roven zo de nesten leeg als ze de kans krijgen. Natuurorganisaties hebben ook een vieze vinger in de pap zij planten overal bomen, beschermen kraaien en vossen. Verder denk je verstand van zaken te hebben en van het platteland te komen, maar daar begin ik ernstig aan te twijfelen want Amsterdammers zeiden dat ook wel eens.

 • leo,s vriend

  @trijnie, op je reactie @13 heb ik een paar aanmerkingen,
  'vroeger'(voor 2000) hadden we hier in grote delen van ons land geen vossen,de steenmarter kwam vrijwel niet voor,buizerds en andere roofvogels werden onbedoeld bestreden door oa DDT, kraaien werden massaal bestreden,overzomerende ganzen waren er amper etc. etc.

  En @ 31, vossen hebben GEEN invloed op de ganzenstand,in de ovp wordt niet gejaagd,het stikt er van de vossen en waar was ook al weer de kraamkamer van de ganzenexplosie in ons land??

 • Mozes

  In de OVP wordt niet gemaaid, niet gejaagd en er zijn geen boeren. Toch blijken sommige vogelsoorten met maar liefst 80% achteruit te zijn gegaan.

 • trijnie

  Menkhorst, Mozes , ik heb de film: de nieuwe wildernis gezien en de vos jaagt er wel degelijk op ganzen, hij pakt er vele tegelijk en begraaft ze. De jonge vossen kregen haast niets anders te vreten dan gans.
  Mozes er is ( te ) weinig gras in de ovp waarom? Omdat er veel te veel grote grazers rondlopen in een dierentuin waar ze niet uit kunnen en waar ze pas bejaagt worden als ze al kreperen en met een beetje winter er maar zo 1600 dood gaan aan ondervoeding. Maar ik zeg er niet meer over want mijn bloed kookt zowat over als ik het er over heb...

 • koestal

  nee,we krijgen bloemrijke akkerranden,die zijn goed voor vogels

 • MGW

  trijnie, je probeert een ideaal beeld neer te zetten maar zo zit de wereld nou eenmaal niet in elkaar. Ook biologische landbouw is geen oplossing, getuige mijn kennis opgedaan in Wagenigen. De gangbare landbouw is schoner en veiliger dan ooit en nog steeds worden er volop innovaties en technieken ontwikkelt om te zorgen dat men minder afhankelijk wordt van chemische middelen bijvoorbeeld. de landbouw heeft zeker een bijdrage aan de vogelvermeerdering maar je kunt je ook afvragen zat agrariers er nou zelf aan kunnen doen? maatregelen zullen direct zichtbaar zijn in het inkomen dus is dat toch ook een goede reden? boeren en natuur botsen misschien wel, maar ze zijn juist ook tot elkaar veroordeeld. Boeren nemen de natuur juist heel serieus omdat zij er direct vanaf afhankelijk zijn. Echter soms moeten er consessies worden gedaan omdat het behalen van een goed inkomen toch de hoofdtaak blijft.
  boeren neerzetten als de vervuilers en veroorzaker is onterecht. De hele mensheid is hier schuldig aan.

 • koestal

  Er is de laatste 60 jaar ook heel veel landbouwgrond opgeofferd aan woningbouw ,fabrieksterreinen en wegen,duizenden hectares ,waar zijn dan al die vogels gebleven die daar vroeger broeden ? moet de boer zeker allemaal weer asiel verlenen,zeg maar dag vogels,er was nooit een een actiegroep die daar iets van zei,want de burger moet ook ergens kunnen wonen,want anders kreeg je burgers tegen burgers,en dat moest voorkomen worden ,boter op je hoofd

 • leo,s vriend

  Trijnie, die 'prachtige'film is pure propaganda,je moet 'de nieuwe wilderniX ook eens kijken.
  Dat de vos daar ganzen pakt klopt, maar de vos heeft geen enkele invloed op de alsmaar stijgende aantallen ganzen in de ovp.
  (mijn bloed kookt ook als ik aan de ovp denk)

 • trijnie

  ik heb gedeelten van de Wildernix gezien, tragisch....
  Het is allemaal zo problematisch, ons landje is gewoon te klein voor zoveel mensen die willen wonen, werken, boeren, recreëren en ook nog zoveel mensen op moet vangen.
  Als ik nog jong was, ging ik emigreren, de ruimte opzoeken, maar dat lukt nu niet meer.
  Ik mis piet-middeneuropa en bis on en nog enkele mensen op dit forum. Jammer, deze mensen konden zo relativerend reageren.

 • Mozes

  @trijnie, ik deel jou overtuiging dat de achteruitgang van weidevogels te maken heeft met de moderne grasteelt. Ik zou als boer graag willen dat het anders was maar ik kan niet om de feiten heen. In mijn kinderjaren maaiden wij het eerste gras half juni. Het maaien ging stapvoets met een maaibalk achter een 30pk trekker. De percelen waren niet groter dan 1 á 2 hectare. Nu wordt eind april gemaaid met een 'BigM' van 10 meter breed en een snelheid van 15 km per uur.

  In de jaren zestig hadden mijn ouders 20 koeien die ongeveer 5000 liter gaven. Er werd dus ongeveer 100000 liter per jaar geproduceerd. Daar kon een gezin in die tijd van leven. Ik heb nu 75 koeien die ruim 9000 liter geven. Dus een bedrijfsproductie tussen de 650000 en 700000 liter. Daar kun je nu nog wel van bestaan maar over 10 á 20 jaar niet meer. Hier zie je het achterliggende probleem: 700000 liter waar vroeger 7 gezinnen van konden bestaan is nu net genoeg voor 1 gezin om van te bestaan. Het voordeel is de stijgende welvaart waar iedereen in Nederland zo aan hecht. Wie is dan verantwoordelijk, de boer die moet kiezen tussen meegroeien of verdwijnen, of iedere burger die hunkert naar steeds meer welvaart?

 • trijnie

  Maar Mozes, hoe doen die boeren in de Mastenbroekerpolder het dan? Het stikt er van de weidevogels omdat ze niet vroeg maaien.
  Ik ben op de Red de Rijke Weide dag geweest en ik zal je vertellen dat zijn boeren die van wanten weten. 160 koeien, 3 melkrobotten, luxe villa, een auto onder de carport van de hogere klasse en nog bioboer ook.
  Er zal natuurlijk wel een vergoeding tegenover staan maar het gaat hem schijnbaar wel voor de wind.
  Trouwens wat anders. Zijn jullie zuivelboeren, nu niet bang dat nu de quotum eraf gaat dat jullie straks weer zoveel produceren dat je een slechte prijs krijgt voor de melk?
  Ik heb een buurman die ook rond de 60 koeien heeft, ik gun hem de goede prijs die er nu nog is. Het is geen streber die steeds meer wil en hij spuit ook niet alle bloemen dood in zijn weide. We hebben er een goede buur aan.

 • leo,s vriend

  Trijnie, Sorry, ik bemoei me er ook weer mee...
  Dei extra productie in ons land zal wel meevallen,voer en mest zullen het nieuwe quotum zijn,in de rest van Europa zal de productie ook niet veel stijgen,en als de prijs iets zakt nog eerder dalen.
  De extra productie in ons land is te verwaarlozen op de totale wereldproductie, en die maakt de melkprijs.

 • Mozes

  Trijnie, zoals Menkhorst ook al aangeeft wordt de melkprijs niet bepaalt in Nederland maar door vraag en aanbod over de hele wereld. Productiebeperking in alleen Nederland of zelfs alleen in Europa heeft geen invloed op de prijs.

  Hoe de boeren in Mastenbroekerpolder zo'n goede weidevogelstand realiseren weet ik niet. Daarvoor zou ik eerst veel meer van hun situatie moeten weten.

 • leo,s vriend

  @mozes, zoek eens op internet veeteelt of boerderij 'redt de rijke weide'
  Zo te lezen hebben die boeren een zeer aantrekkelijke regeling met de gemeente/verpachters,goede vergoedingen voor 'alternatief'beheer

 • Mozes

  Trijnie, uit jou reactie #29 blijkt dat je nog wel enig realiteitsbesef hebt. Dat waardeer ik.

 • Mozes

  @Menkhorst #39, ze leven dus niet van het melkgeld maar van de subsidie-inkomsten. Op een aantal plekken met beperkte omvang kan dat, maar boeren die alleen van de melkinkomsten moeten leven kunnen zich dit niet permitteren.

 • alco1

  Zijn daar in de Mastenbroekerpolder ook kraaienkolonies en ooievaarsnesten? Toen die bij ons kwamen ging de weidevogel stand met hollen achteruit!

 • trijnie

  alco, overal zijn toch kraaien, ooievaars, vossen, steenmarters, roofvogels, wezels maar ook ...vroege maaiers.. het spijt me voor jou maar het is niet anders. Maar daar in de mastenbroekerpolder maait in ieder geval een aantal boeren na het broedseizoen.
  Daarbij wordt de grondwaterstand ook hoog gehouden.

 • leo,s vriend

  trijnie, vwb je predatoren, daar heb ik je al eerder uitleg over gegeven.
  En als ze alle melkveehouders in dit soort gebieden zulke premies geven wil iedereen wel later maaien.

 • Romeijn

  Uiteindelijk zal je als boer met melkvee moeten inzien dat niet alleen van je gevraagd wordt om melk te produceren. Het product dat je levert omvat veel meer. Dus ook landschapsbeleving voor mensen uit de omgeving. Dat zorgt voor voldoende draagvlak om door te kunnen boeren.
  Je kan niet alle verantwoordelijkheid afschuiven op vossen en kraaien die door alle hedendaagse onrust in het veld hun kansen waarnemen.
  Overigens mijn complimenten voor je geduld Trijnie. Ga zo door.

 • Mozes

  Romeijn, wij hebben genoeg mensen die vertellen wat niet goed is. We hebben nog geen enkele persoon die een werkbare oplossing aandraagt.

 • Fermer

  Dat draagvlak om door te kunnen boeren @Romeijn, dat zit hem ten eerste toch in dat je een goed product levert voor de consument en de BV Nederland. Daar kan dan door de overheid regelgeving en beperkingen opgelegd worden om te sturen waar nodig is. Nu worden twee groepen tegen elkaar uitgespeeld: boeren en burgers (buitenlui). Een boer deed van oudsher veel aan landschapselementen. Houtsingels, boomgaarden etc. Maar door de steeds kleinere marges, moet alles zo efficiënt mogelijk tegenwoordig, geef de boer vanuit dat oogpunt eens ongelijk, anders komt zijn bestaansrecht in gevaar. Niet dat alle boeren dit zelf zo graag willen, een deel misschien wel, maar ze worden min of meer gedwongen. De burger/buitenlui zou ook ens naar zijn eigen aandeel hierin kunnen, kijken dan alleen maar naar de boer te wijzen.

 • alco1

  @Mozes. Volgens mij heb je weleens vertelt dat je woonachtig bent in het Dinkelland. We hebben daar het afgelopen weekend veel rond gefietst in dat prachtige gebied en overnacht bij Erve Deperman. Een geweldige accommodatie, helemaal in de oude stijl gerestaureerd. We zagen daar nog veel eerste snit gras staan, volgens ons veel beheersgebieden. Er zullen daar wel veel weidevogels moeten zitten? Maar we hebben er maar weinig gezien.

 • Broes

  @alco1: je zou toch moeten weten dat het overgrote deel van Twente helemaal geen geschikt weidevogelgebied is. Zeker niet langs de Dinkel. Boeren als @Mozes kunnen veel meer bereiken met akkervogelbeheer. En het zou fijn zijn als het burgers in het buitengebied toegestaan wordt om daaraan mee te werken; in plaats van ze af te zeiken als bemoeials @emmerei.

 • Mozes

  @Broes, uit mijn kinderjaren weet ik dat het bij ons in de buurt stikte van de weidevogels. Nu zie ik er veel minder. Vorige week heb ik nog wel een heel aantal kieviten gezien tijdens het kunstmeststrooien. Ook nog een kievit met 4 kuikens. De week ervoor hadden wij nog gras gemaaid, waar die kuikens hebben gezeten tijdens het maaien is mij een raadsel.

  Nu je het zegt @alco, valt het mij op dat ik op de beheersgronden bij mij in de buurt geen kieviten heb gezien. Waarschijnlijk is de begroeiing te dicht voor de kuikens om zich voort te bewegen. Ook is het mogelijk dat door afwezigheid van bemesting er te weinig wormen e.d. zijn.

 • Fermer

  @Broes, de burgers mogen best meewerken. Maar laat ze ook naar hun eigen aandeel in de ontwikkeling van de landbouw kijken.
  We hebben altijd samengewerkt met nestmarkeerders als ze dit wilden, overigens deden we dit zelf ook.
  Ik heb jaren als vrijwilliger wilgen geknot en heggen gesnoeid als gast bij boeren voor landsschapsbeheer.
  Samen bereik je veel, maar tegen elkaar uitgespeelt worden niet, dat bedoel ik.

 • Mozes

  Nu ik er verder over nadenk kom ik tot het vermoeden dat weidevogels afhankelijk zijn van vee. Vee zorgt met hun koeienvlaaien voor een kweekplaats voor wormen, larven, e.d. Weidevogels, en dan vooral de kuikens, zijn voor hun voeding daar waarschijnlijk van afhankelijk. Beheersgronden waar helemaal geen vee loopt leveren geen voedsel voor weidevogels.

  Een vegetarisch Nederland waar de PvdD naar streeft zou het totale einde voor de weidevogels betekenen.

 • Broes

  @Mozes; ik raad je aan om het boek 'Weidevogels in een veranderend landschap' eens te lezen. De schrijvers daarvan geven aan na gedegen onderzoek terug gekomen te zijn op de noodzaak van bemesting voor weidevogels. Zij geven aan dat met name de grondwaterstand en bewerkingsdata bepalend zijn voor het broedsucces. Nogmaals, dat er een paar kieviten broeden wil nog niet zeggen dat het werkelijk geschikt weidevogelgebied is. Twente loopt langzaam vol met aangeplante bomenrijen en opgekroonde bomen uit de vroegere houtwallen en houtsingels. Waar bomen zijn krijgen vliegende predatoren de overhand. Het lijkt wel één groot landgoed Twickel te moeten worden. En waar die niet zijn moet intensieve landbouw plaatsvinden. Akkervogels hebben geen last van bomen.
  En ook vegetariërs willen graag weidemelk kunnen drinken.

 • alco1

  Dus @Broes. Dat is het boek waar jij misschien wel door geïndoctrineerd bent. Je schrijven wordt in ieder geval steeds onbegrijpbaarder.

 • Broes

  @alco1; het kan geen kwaad ook eens ergens anders dan in boerenkringen je licht op te steken.
  En begrijpend lezen moet je kunnen leren.

 • Mozes

  @Broes, er gaat niets boven praktijkervaring. In de praktijk constateer ik dat de kieviten op gebruiksweiden zitten en niet op de vlakbij gelegen beheersgronden. Daar komt nog bij dat de beheersgronden ook nog een verhoogde waterstand hebben.

 • alco1

  @Broes. Je vergeet dat juist boeren de grootste natuur- en dierenliefhebbers zijn. Hoe verklaar je anders de vele werkuren die zij besteden voor hun dagelijkse kost? Ze zijn er dagelijks in bezig en zien zoveel temeer.
  Vorige week was ik nog in de Drents- Friese Wolden en het weekend dus in het Twentse als groot liefhebber.
  Het stoort vele boeren en ook mij dan ook mateloos dat er zoveel mensen zijn die zonder zelf de mouwen op te stropen even willen vertellen hoe de vork in de steel zit met de natuur.

 • alco1

  @Broes. P.S. Met onbegrijpbaar bedoel ik als je het hebt over het langzaam vol groeien van aangeplante houtwallen. Als je er één weg haalt wordt je gearresteerd!! En kan om akkerland geen singel staan? En wat vinden vegetariërs wat er met de koe moet gebeuren als deze is uitgemolken?

 • Broes

  Ja alco1; het een gaat nu eenmaal niet samen met het ander.
  En niet elke natuurliefhebber weet overal wat van.

 • ...............

  Voor wat betreft over Pelleboer in de Mastenbroekerploder. Dat is de grootste subsidieboer die er daar rondloopt, alleen hij weet wel de weg hoe het werkt en je moet het zo willen.

 • trijnie

  Ik durf het haast niet te zeggen maar wat ik weet en beleef, zijn weidevogels, grutto, wulp, tereluur en veldleeuwerik vogels van vochtige bloemrijke graslanden op het veennen de klei.
  De kruiden die erin staan trkken insecten aan die de jongepullen, nestvlieders nodig hebben. Als erntensnel gemaaid wordt kunnen ze niet weg want ze zijn nog niet vliegklaar.
  kieviten zijn toch nog iets meer akkervogels.
  En in het Twente met de houtwallen is het een Eldorado voor de zangvogels.
  Boeren zijn belangrijk, kunnen belangrijk zijn voor alles wat groeit, bloeit en leeft, ze kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
  Maar ik ben wat ouder en het lijkt erop dat de hele maatschappij, dus incl. de boeren individualiseerd.Teveel bezig met het ik en te weinig met het algemeen belang. Vroeger was het op het platteland ook veel gezelliger.
  Het gemoedelijke is weg. Het is soms ook niet te geloven: een paar bunder weide grond in de buurt dat natuurland werd, nu je moest het eens horen op zo'n voorlichtingsavond..... Dan denk ik , je leeft toch niet alleen voor produktie? En laat er dan wat bloemzaden naar de ''biljartlakens'' gaan, is dat dan zo erg?
  We moeten toch allemaal leven vanuit die natuur....

 • Broes

  @trijnie; de boeren die hier het meest reageren zijn niet gelukkig niet representatief voor de houding van de gemiddelde boer in Nederland.

 • schoenmakers1

  trijne en broes, de burgers die hier reageren zijn ook niet representatief voor de gemiddelde burger

 • alco1

  En, wat wil je daarmee zeggen?
  Ik heb al zo vaak aangegeven dat ik een grote natuurliefhebber ben, maar juist ook de laatste zin van trijnie als drijfveer heb.Er moet nou éénmaal verdient worden om sociaal te kunnen zijn en land intensief gebruikt worden voor voedsel om ook veel land voor natuur te kunnen behouden.

 • trijnie

  Broes, ik weet het niet of wel. Alle mensen zijn verschillend. Ik hoef maar om mij heen te kijken.
  Over het algemeen is het teleurstellend en gezien de grote achteruitgang van de weidevogels is dit goed toonbaar.

  En alco1 zeggen is één ding maar doen , zet ''zoden aan de dijk''.

 • Broes

  Het wordt een probleem als eerst gedaan wordt en pas daarna wordt nagedacht over de grotere reikwijdte van de handelingen. De groei van monoculturen past in die lijn en gaat voorbij aan de mogelijkheden van combinatieteelt in een omgeving met veel complexere relaties (zoals die met weidevogels, burgers en buitenlui).
  Schaalvergroting is maar één van de mogelijkheden om je bedrijf te laten overleven en tegengesteld aan duurzaamheidsdenken in de betekenis van het zorgen voor een toekomst voor je nageslacht; de meesten van hen zullen dan geen werk meer vinden binnen het bedrijf.

 • pinkeltje

  Groei van monoculturen? Verklaar je nader!

 • trijnie

  monocultuur, onafzienbare akkers vol aardappelen, mais, uien, enz.
  Het vraagt om ziektes. Maar veel landbouwers krijgen subsidie om akkerranden in te zaaien met bloemrijke randen. Een hele verbetering.

 • jordi 1455

  @trijnie monocultuur aardappelen In Nederland? dat is onmogelijk.

 • Broes

  @jordi: monocultuur is hier bedoeld in de ruime zin n.l. grote oppervlaktes met maar één product (waarbij wisselteelt wel mogelijk is). Het is tegengesteld aan polycultuur waarbij meerdere gewassen doorelkaar geteeld worden. Hier kunnen bijv. ook weidevogels als voorbeeld van nevenproducten voorgesteld worden.

Laad alle reacties (66)

Of registreer je om te kunnen reageren.