Home

Nieuws 1050 x bekeken 7 reacties

'Dijksma mist kans voor natuur bij invulling GLB'

Den Haag - De Nederlandse invulling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een gemiste kans.

Dat oordeelt algemeen directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds. Staatssecretaris Sharon Dijksma had met de nationale invulling een extra impuls kunnen geven aan de instandhouding of bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch landschap, zegt  Van de Gronden. "Maar wat ze nu doet, is gerommel in de marge."

Van de Gronden sprak donderdag op uitnodiging van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer naar aanleiding van de door staatssecretaris Dijksma  uitgebrachte natuurvisie. Volgens Van de Gronden is in de laatste decennia een heel groot deel van de soortenrijkdom in het agrarisch landschap verloren gegaan. Hij vindt dat er veel meer moet gebeuren aan het kwaliteitsherstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. En dat kan samen gaan met steun aan de boeren. "We raken in de komende tien jaar een derde van de boeren kwijt. Straks hebben we meer lege agrarische gebouwen dan kantoren in dit land.  Daar ligt een kans voor de staatssecretaris. Ze krijgt van Europa de ruimte iets te doen."

Van de Gronden begrijpt niet dat het ministerie nauwelijks vergoedingen uittrekt voor landschapselementen, die kunnen aan de versterking van de biodiversiteit. "Het gaat om de patrijs, de veldleeuwerik, de grutto. Die soorten gaan ons aan het hart en die gaan ook de boeren aan het hart", aldus Van de Gronden, die er voor pleit om het rijk de regie te laten houden in het natuurbeleid en de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de provincies te leggen. Marieke van de Werf, directeur van Landschapsbeheer Nederland sloot zich deels aan bij Van de Gronden. Ook zij sprak haar verbazing er over uit dat boeren in de GLB-invulling geen enkele vergoeding krijgen voor  landschapselementen.

De Groningse hoogleraar ecologie Han Olff betoogde bij dezelfde hoorzitting dat de Nederland eigenlijk geen plaats biedt voor grootschalige landbouwproductie. "Die verplaatst zich naar Frankrijk en Polen. Dan kunnen we van Nederland een kennisland maken waar we grootschalige natuurgebieden kunnen hebben." Volgens hem heeft het verleden bewezen dat de landbouw  niet de verantwoordelijkheid heeft kunnen of willen nemen voor duurzaam ondernemen zonder de aantasting van de natuur.

Laatste reacties

 • Elevage

  Meneer Olff, Nederland is een rattenbak met veel te veel ratten, en dus ook te veel bemoeienissen.
  hoe verwacht je dat hier een grootschalige landbouwproduktie is. Zo gauw er maar ergens een tak goed aan de gang gaat worden er veel te veel overbodige regels losgelaten, waardoor je als ondernemer de moed in de schoenen zinkt. En als je de regels dan op orde hebt zodat je er mee kunt werken, dan zijn er wel weer allerlei actiegroepen die menen dat ze het beter weten, en die dan de boer weer onder de grond willen schoffelen.

  Grootschalige natuur mag wel, maar grootschalige landbouw mag niet, want de boer weet er niets van... meneer Olff toch, hier en daar toch teveel gestudeerd met de oogkleppen op en zo alle realiteit verloren, jammer.

 • Jan van het Zand

  De heer Olff is wel ietwat eenzijdig bezig. Maar goed, hij heb verstand van ecologie, daar heeft ie voor gestudeerd en dat draagt hij uit. Nu nog kijken of we dat kunnen inpassen in Nederland.
  Tuurlijk de landbouw is de klos in zijn betoog. Dat was ook zo toen het provinciehuis in Den Bosch niet bereikbaar was in 1995, omdat de autosnelweg ernaar toe onder water stond. De boeren kregen de schuld.
  Maar na een tijdje begon het besef te komen, dat het toch niet helemaal en alleen aan de boeren lag. Immers de toenemende asfaltering ten behoeve van verkeerswegen én de grote industriële terreinen én de verharding van de tuinen bij de burgers hadden zelfs een grotere inpact.
  Met de waterschappen is toen de oplossing gezocht én gevonden op het platteland bovenstrooms. Water vasthouden.
  De verdwijning van biodiversiteit kent niet alleen zijn oorzaken in de landbouw. Dat is veel te simpel voorgesteld meneer Olff. Trouwens, de biodiversiteit herstelt momenteel. Maar niet overal. De klomaatsverandering heeft daarin ook een rol.

 • Fermer

  Bij meneer Olff is de natuur in veilige handen als ie zijn zin krijgt. Er zijn veel kiezers die het met hem eens zijn en ja in een democratie is dit leidend. Of dit goed is voor het land en zijn inwoners, dat is een andere vraag, want realiteitszin is vaak ver te zoeken bij deze groep mensen. Een land zal toch ook de middelen moeten hebben om dit beleid uit te kunnen voeren en om zijn inwoners een fatsoenlijk bestaan te geven.
  Misschien zien we iets over het hoofd en is dit allemaal anders te realiseren. Het is me wel vaker opgevallen dat er op de Boerderij-site en elders, van die ballontjes opgelaten worden/speldeprikjes gegeven dmv uitspraken van deskundigen die dan later vertaald in beleid terug te zien zijn.
  Wat als er de gedachte achter zit dat we niet meer in Nederland denken, maar in Europa, zodat Nederland tot een provincie wordt. De groene havenprovincie van Europa. De Nederlandse landbouw verplaatsen naar met name Oost-Europa zodat deze ook op het zelfde niveau getrokken kan worden als de rest van Europa. Want dat geeft stabiliteit. Zou zomaar kunnen toch, dat dat het doel is?

 • joannes

  Die Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds. met : 'We raken in de komende tien jaar een derde van de boeren kwijt. Straks hebben we meer lege agrarische gebouwen dan kantoren in dit land. Daar ligt een kans voor de staatssecretaris. Ze krijgt van Europa de ruimte iets te doen.'
  : preekt voor eigen Parochie! Natuurlijk wl hij méér, dat is zijn - nb legitieme - belang wat hij schoon ziet met stoppende boeren. Hij het land en de gebouwen, waar hij dan een Natuurpark van kan maken. Maar goed dat hij aan budgetten gebonden is, want anders verkwanselt deze ijverige ambtenaar alle Nationale en Europese Gelden/(Agrarische)fondsen aan Parkbeheer. Of..... beheerssalarissen, want we weten inmiddels, uit de krant. hoe die semi ambtenaren hun baantjes zien!

 • Broes

  'Volgens hem heeft het verleden bewezen dat de landbouw niet de verantwoordelijkheid heeft kunnen of willen nemen voor duurzaam ondernemen zonder de aantasting van de natuur.'

  Dat is natuurlijk wel een beetje waar toch?

 • Mozes

  Mijnheer Olff wil de vruchtbare rivierdelta gebruiken voor natuur en minder vruchtbare grond elders in Europa voor landbouw?

 • aarthamstra1

  Ja broers das waar,In die zelfde tijd loosde de burger op de sloot , rivier of beerput al zijn stromend afval .Loosde de fabrieken op het oppervlakte water. Bij ons op de hei in Ermelo storten in die tijd de gemeente alle beerputten en vuilnis van de burger in een zandgat.Zo ook de fabrieken. Reed men in zeer vervuilende auto's, Burgers en buitenlui keken nergens na stranden, steden waar je ook kijkt.
  HOEZO BOER???????????

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.