Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma in spagaat over mestvergisters

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma worstelt een beetje met mestvergisting. Dat blijkt tijdens het debat in de Tweede Kamer over de jaarcijfers van het ministerie van 2013. SP-Kamerlid Henk van Gerven wil af van mestvergisting op boerderijniveau. "Uit onderzoek van de Rekenkamer en van de NVWA blijkt dat er veel gebeurt bij co-vergistingsinstallaties dat het daglicht niet kan verdragen, terwijl er heel veel subsidiegeld naar deze sector gaat", zegt Van Gerven. Hij ziet liever dat vergisting centraal gebeurt om het professioneler aan te pakken.

Dijksma erkent dat er veel zaken verkeerd gaan bij mestvergisting. "Het is een heel zorgelijk signaal", zegt Dijksma. Vooral de normen voor zware metalen worden overschreden door vergisting van producten van de G-lijst, waarbij de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de digestaat.

Dijksma benadrukt dat co-vergisting tegelijkertijd ook nodig is voor het verduurzamen van de veehouderij. "Als we willen verduurzamen, moeten we de mest vergisten en komen tot duurzaam gebruik en nuttige toepassing van reststoffen. Zeker met de mestverwerkingsplicht is vergisting van belang", zegt Dijksma. "Als we via vergisting en droging uit dierlijke mest mestkorrels kunnen produceren die kunstmest kunnen vervangen, boeken we daar een enorme milieuwinst mee", aldus de staatssecretaris.

Dijksma vindt het niet nodig dat boeren niet meer mogen vergisten. "Ik wil de sector verder professionaliseren door het co-vergisten van producten van de G-lijst alleen toe te staan voor bedrijven die gecertificeerd zijn", zegt Dijksma.

Eén reactie

  • Buitenlui

    Wij zijn uitgenodigd bij de rechtbank in Arnhem vanwege een geschil over een geplande mestfabriek in Varsseveld van de BVA.
    Ik hou mijn hart vast!!! Hopend op de goede afloop.

Of registreer je om te kunnen reageren.