Home

Nieuws

CPB: lage prijsstijging risico voor herstel

Den Haag - Op de financiële markten is sprake van herstel, maar dat is broos. In de eurozone vormen de aanhoudend lage prijsstijgingen een risico. Ook een escalatie van de politieke onrust in Oekraïne kan de Europese bankensector raken. Daarnaast vormt het vooruitzicht op een krapper monetair beleid in de Verenigde Staten een gevaar voor de financieringskosten in de eurozone. Dat staat in een woensdag verschenen rapport van het Centraal Planbureau. Dat is geschreven op verzoek van de Tweede Kamer, onder meer als vervolg op de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie-De Wit, die het financieel stelsel onderzocht.

Volgens het rapport was vorig jaar en begin dit jaar duidelijk sprake van toegenomen vertrouwen. Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank en nieuwe spelregels voor Europese banken werpen vruchten af. "De risico's dat banken in problemen komen en de financiële stabiliteit in gevaar brengen lijken verminderd.''

Het CPB wijst er wel op dat de recessie heeft geleid tot oplopende kredietverliezen bij banken. Het kredietrisico op leningen aan bedrijven is gestegen. Vooral in het midden- en kleinbedrijf is sprake van een toename van probleemleningen. Nu deze bedrijven minder makkelijk kunnen lenen bij banken is het volgens het planbureau wenselijk om alternatieven voor bancaire financiering te stimuleren.

Of registreer je om te kunnen reageren.