Home

Nieuws 29 reacties

Banken: Wakker Dier-rapport suggestief

Utrecht - Rabobank en ING zijn onaangenaam verrast over een in hun ogen suggestieve rapportage van onderzoeksbureau Profundo en dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier over investeringen van de banken in buitenlandse vee- en vleesbedrijven.

Het onderzoek stelt dat de Nederlandse banken tot de grootste investeerders horen in buitenlandse veehouderijsystemen, waarbij ze de eisen voor dierenwelzijn niet voldoende in acht zouden nemen.

Rabobank  zegt dat het rapport 'slechts vage zinspelingen bevat op onvolkomenheden in de praktijk. Van de suggestieve conclusies die worden getrokken neemt Rabobank afstand'.

ING zegt in een reactie dat het belangrijkste bezwaar van Wakker Dier de omvang van de bedrijven lijkt te zijn. "ING heeft geen principieel bezwaar tegen grote veehouderijen. Wij verlangen van onze klanten in de voedselketen dat zij zich houden aan wet- en regelgeving, ook op gebied van huisvesting en dierenwelzijn. En veel van onze klanten, ook in Argentinië, Brazilië, Mexico en Oekraïne produceren volgens de Europese normen."

Profundo heeft in opdracht van Wakker Dier een analyse gemaakt van de investeringen die worden gedaan in vee- en vleesverwerkende bedrijven. Daarbij is niet alleen gekeken naar de rol van Nederlandse banken.  Uit de analyse komt naar voren dat met name Amerikaanse banken veel in vee- en vleesverwerkende bedrijven investeren (bijna €20 miljard), met Nederlandse banken als goede tweede (bijna €6 miljard).

Profundo spitst zich in het rapport toe op drie van de 153 bedrijven waarin de banken hebben geïnvesteerd en baseert de conclusies daar ook voor het grootste deel op.

In het rapport wordt gesteld dat de investeringen gaan naar omvangrijke bedrijven met veel dieren op één locatie, waarbij wordt aangenomen dat daarbij sprake is van dieronvriendelijke systemen. Rabobank zegt internationale klanten te wijzen op aspecten van dierenwelzijn. "Dit betekent onder meer een degelijk stalsysteem, voldoende toegang tot voer en water, ongemak en pijn voor dier voorkomen en verwondingen minimaliseren, een preventief gezondheidsprogramma en nodeloos lang of ver vervoer voorkomen."

De bank vindt dat omvang van het bedrijf  niet zegt over dierenwelzijn, voedselveiligheid, voedselkwaliteit of duurzame productie.  Grote bedrijven, die meerdere functies verenigen, scoren volgens de bank vaak juist beter als het gaat om de 'footprint' en duurzaamheid.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt in een reactie dat het hem zorgen baart dat het kennelijk zo veel aantrekkelijker is om in de buitenlandse veehouderij te investeren. Geurts stelt 'dat het jonge boeren hier onmogelijk wordt gemaakt om het bedrijf van de ouders over te nemen door een rompslomp aan regels en kleine marges op producten en dat Wakker Dier pas echt gelukkig lijkt te zijn als de boeren in Nederland geen brood meer kunnen verdienen'.

Laatste reacties

 • agratax2

  Jammer dat Geurst de overname problemen in Nederland bij dit artikel sleept. De bank investeert eenvoudig in de voedselproductie daar waar deze het GOEDKOOPST is. Is dit niet wat de politiek inclusief de heer Geurts en zijn CDA (via Balkende zijn VOC mentaliteit?) altijd hebben gepromoot? Dit goedkoper zijn dan Nederland / Europa heeft weinig te maken met dierwelzijn en gezondheid, dat weet de heer Geurts ook wel. De wereld krijgt zijn voedsel niet meer van de boer, maar van de handel en grootkapitaal, die bereid zijn om de klimatologisch goede landbouwgebieden te laten doodbloeden om via Land Grab tijdelijk tot nog goedkopere productie te komen waarbij biodiversiteit, klimaat, sociale structuren etc. volkomen ondergeschitk zijn geworden aan het grootkapitaal.

 • alco1

  @agratax. Ik denk dat het CDA goedkopere voedsel productie buiten Neerlands grenzen nog wel het minst gepromoot heeft van alle Nederlandse partijen.

 • Broes

  Als ik het goed begrepen heb vraagt Wakker Dier hier om een internationaal gelijk speelveld. Het lijkt erop dat Wakker Dier hier een bondgenoot van de Nederlandse boeren kan zijn.

 • Broes

  @alco1; het CDA speelt daar een heel dubbele rol in. Het zou wel eens kunnen dat alles links van het CDA veel kritischer is over buitenlandse productie.

 • alco1

  Laten we het anders zeggen. Misschien is het CDA wel het minst kritisch op de eigen productie, waardoor inkopers niet in buitenlandse handen gejaagd worden.

 • bankivahoen

  Broes@ forget it : wakker dier zal nooit geen bondgenoot van de boeren worden! Hun beleid is anti boer snap je.

 • wbakker

  Wat een geetter met Wakker Dier. De wereld bevolking groeit maar door en goedkoop vlees is wat de bevolking nodig heeft voor goede ontwikkeling van lichaam en hersenen. Te weinig essentiele eiwitten geven verstands achterstand. In welke wereld leven die Wakker Dier mensen dan wel. Hebben ze zelf wel alles op een rij staan en verstands problemen opgelopen in hun jeugd jaren?

 • joannes

  Waren al die andere beschuldigingen van Wakker Dier dan niet suggestief? Dat er nu ineens door Jan Braakman een punt van gemaakt wordt hier, heeft waarschijnlijk te maken met Betrokken Banken die er een telefoontje aan gewaagd hebben. Maar Wakker Dier doet het goed, niet de Nederlandse Boeren onder een vergrootglas maar de geldstromen! ¨Follow the Money flows¨ zou ik zeggen, teneerste heb je meer effect en ten tweede betreft het veel meer gewaarderde Dieren. Wanneer er een princpe kwestie moet worden geanalyseerd en bediscussieerd, zorg dat die gehele maatschappij met haar belangen erbij betrokken is, en dat begint met de Banken, maar ook Pensioenfondsen met hun Agra investeringen. Dit betreft direct hun donateurs die waarschijnlijk allemaal een pensioen opbouwen of genieten.

 • anton1937

  Op zichzelf is er niets op tegen dat Nederlandse banken in het buitenland investeren in de veehouderij. Het is in Nederland moeilijk m n voor jonge boeren om te investeren,omdat Rutte 2 de kredietmogelijkheden voor bedrijven zwaar beknot.Het bangeriken beleid van Rutte en Asscher is ongelooflijk slecht,daar heeft Geurts van het CDA gelijk in. Investeren in legbatterijeieren in het buitenland is voor de mens beter voor de gezondheid,dan in Nederland met dioxine besmette eieren moeten eten van de vrije uitloop kip. Bekend is dat vrije uitloopkippen eieren leggen met een veel te hoog dioxine gehalte hebben (dioxine is zwaar kankerverwekkend )Kippen die geen urine kunnen produceren brengen alle afvalstoffen in hun eieren. Door de afvalbranders van o a AVR is de uitstoot aan dioxine 7tot 50 maal te hoog. Het kankerprobleem van dioxine eieren is groter dan het problemen ASBEST.

 • nak

  Dierenwelzijn en Maatschappelijk verantwoord bankieren in NL is gelukkig heel belangrijk voor de grote banken.
  Buiten NL is dat minder boeiend voor de banken. Het zou voor de banken beter zijn als Lekker Dier daar het zelfe over dacht.

 • w v gemert

  Verwonderd over een suggestieve publicatie van Wakker dier?? Ik heb nog nooit een niet suggestief stuk van wakker dier gezien. Bond genoot van de dierhouders m.i. onmogelijk eerst excuses aan alle dierhouders voor ongefundeerde beschuldigingen van de laatste 10 jaar, dit is al eerder gevraagd maar geweigerd.

 • info36

  Van radicalen kun je geen objectiviteit verwachten.

 • wienbemelmans

  Door zulke mensen als van wakker dier die totaal geen verstand van dier welzijn hebben,is het in dit land haast onmogelijk om nog een bedrijf te beginnen
  de overheid inc jaren en jaren bezig zijn voor een vergunning,het is alleen maar plukken van de boer,ze moesten allemaal naar het buitenland gaan dan komen ze er wel achter,wie voor hun eten zorgt.hier wordt je kotsmisselijk van, het wordt alleen maar erger,elke boer die niet goed voor zijn dieren zorgt stopt van zelf.laat wakker dier en de pvd. eens verplicht bij een boer werken in de stallen maar daar krijg je ze niet voor ze willen alleen de hand ophouden en overal tegen aan schoppen het stelletje idioten.

 • mazzel1

  Zullen ze bij de ABN Amro nu 'wakker' worden? De penningmeester (ene Broekema) van dit extreme clubje werkt bij hun. Wel een dik salaris opstrijken en tegelijk je werknemer zo suggestief in het nieuws brengen. Dit pik je als bank toch zeker niet! Die juffrouw (ene Rijnbergen) die eerst op de centjes van deze extremen paste heeft inmiddels eieren voor haar geld gekozen en zien we op de website niet meer terug; haar toenmalige werkgever de Rabobank zal er wel op aangedrongen hebben...

 • VLBD

  Ik heb vanavond de moeite genomen om het 36 p. tellende rapport van Profundo te lezen. Bedrijven zoals BRF (Brazilië), Charoen Pokphand (Thailand) en Matfrig Alimentos worden 'afgedaan' als onverantwoord en dieronvriendelijk zonder dat daarvoor één gefundeerd argument gebruikt wordt. Ik heb vele jaren gewerkt voor de Wereldbank o.a. voor investeringsvoorbereiding van 2 van bovenstaand genoemde bedrijven. De WB stelt hoge eisen aan 'food safety' en 'animal welfare'. Banken werken vervolgens (in een syndicaat) als co-financier en nemen de uitgangspunten van de WB serieus. Het feit dat Profunda niet bekend is als 'adviseur' voor de WB zegt m.i. genoeg.

 • koestal

  Wakker Dier is meestal suggestief,maak je er maar druk om,ze hebben steeds wat om naar boeren te trappen

 • nak

  meer details:
  <>

 • JanWillemNatuur

  Wat ik vooral in de discussies lees is zwartmakerij van Wakker Dier. Boeren voelen zich de dupe van de aanklachten van deze succesvolle belangenorgansatie. Voor zover ik het kan volgen schopt Wakker Dier niet tegen boeren aan, wel tegen misstanden en onzorgvuldige omgang met dieren. Ik denk echter dat de hamvraag op deze manier niet boven tafel komt en wel deze: waarom moet Nederland zoveel vlees en zuivel exporteren? Denken we dat andere landen niet voor hun eigen voedsel kunnen zorgen? Waarom zouden Chinezen melk van Friesland Campina moeten gaan drinken, terwijl ze dat geheel niet gewend zijn? Tegelijk is het natuurlijk verschrikkelijk dat jonge boeren hier nauwelijks een bestaan kunnen opbouwen. Als meer landen voor de eigen markt gaan produceren, komen we denk ik al een stuk in de goede richting. Voor Nederland geldt dan meteen dat de consument veel meer dient te betalen voor een lapje vlees en een bekertje melk. In Europa heeft Nederland de laagste voedselprijzen. Schande.

 • info104

  janwillemnatuur: jij eet ook van de boeren die vlees en melkproducten produceren voor het buitenland ,jij begrijpt er echt niks van hoe een economie in elkaar zit en moet draaien en ik zal het je ook niet uitleggen met je domme gelu...

 • Fermer

  @info 104, @ JanWillemNatuur heeft wel een punt, voor wat betreft dat Nederland denkt de gehele wereld te moeten voeden terwijl jonge boeren in andere landen verdrongen worden door Europese, met subsidie geproduceerde en geexporteerde producten. Voor wat betreft de export van onze producten @info 104, voor de Europese boer levert dit niets op alleen de handel en de multinationals hebben er een zeer goed belegde boterham aan. Die geldstromen, daar heeft Nederland niet zoveel baat bij. De werkelijke winst belasting wordt zeker niet in Nedrland betaalt, of tegen een onderhandelbaaar tarief. Als je het tegen elkaar afweegt zal het Nederland waarschijnlijk meer kosten dan opbrengen. Googelen met cijfers rekent men zich rijk over de rug van de boeren. Wat wakker dier betreft, ze zijn wel selectief in het naar buiten brengen van informatie, die veelal niet representatief is voor het geheel.

 • auto35

  Overgenomen uit het rapport van Profundo.

  1e bedrijf.Braziliaanse bedrijf BRF; Ten aanzien van huisvesting houdt het bedrijf zich aan Braziliaanse criteria. Hoe dit zich verhoudt tot Europese en Nederlandse wetgeving is onduidelijk.

  2e bedrijf. Voor Marfrig Alimentos is dierenwelzijn één van de thema’s binnen ketenbeheer. Of Marfrig regels heeft ten aanzien van dichtheid en
  maximum aantal dieren is dus niet bekend.

  3e bedrijf. Charoen Phokphand. Het beleid van de Charoen Pokphand Group is vooral gericht op diergezondheid en de specifieke eisen ten aanzien van huisvesting zijn onduidelijk.

  Zeer slecht rapport. In elk van de drie bedrijven geeft profundo zijn zwakte weer door zelf te bevestigen dat hun bevindingen op 'onduidelijkheid' en 'niet bekend zijn' zijn gefundeerd.

  Past precies bij Wakker dier.


 • Mozes

  @JanWillemNatuur #18 en @emmerei #20, tegenover export staat heel veel import. Sinaasappelen, citroenen, bananen, druiven, rijst, koffie, thee, mandarijnen, ananas, meloenen, chocola, wijn, kiwi's, zelfs het graan waar ons brood van gebakken wordt wordt geïmporteerd.

  Als je vindt dat er niet geëxporteerd mag worden moet je ook niet importeren.

  Al lang is aangetoond dat daar produceren, waar de omstandigheden het gunstigste zijn, zowel economisch als ecologisch veruit het voordeligste is.

 • r0bin

  @Janwillemnatuur. Leugen, Nederland is in vergelijking met andere Europese landen extreem duur op het gebied van voedingsmiddelen.

  Daarnaast zullen de consumenten prijzen juist sterk dalen, want er is dan een overschot aan melk en vlees. Dit betekent wel dat er in korte tijd een hoop bedrijven omvallen, wat weer tot werkloosheid voert.

  De volgende stap is dan niet meer op vakantie gaan in het buitenland? Of het land niet meer verlaten? Want dan moet je voedsel uit het buitenland in het buitenland eten..

  En dan wachten tot de zee spiegel stijgt..


 • @meelmuisje

  Dus Wakker Dier ontziet ABN AMRO? Als je dan op de Wakker Dier-site (bij 'even voorstellen: het bestuur') leest dat hun penningmeester tevens Financial restructurer is, en wel bij....... Je raadt het al?
  Inderdaad, bij de ABN AMRO. Hoe toevallig....

 • wienbemelmans

  jan willem natuur je moet geen kommentaar geven
  want je snapt er totaal niks van ik heb over al op de wereld bij grote stallen gezeten met ca 300.000 a 400.000 varkens dat was een genot om daar rond te lopen mooie hokken met licht lucht en goed water,
  zeker waar het warm dus ga eerst kijken voor je met van die domme opmerkingen komt, maar ja dat is jullie beroep overal tegen zijn, en nergens verstand van.

 • no-profile-image

  cross

  Rothchilds, Goldsachs, Bilderberg bepalen wat politiek doet en regels voor boeren. Zij beheren banken, farmacie, wapenhandel etc. WakkerDier is onderdeel daarvan als rookgordijn van heers en verdeel. Boeren zelf weten goed hoe natuur werkt, maar worden kapot gemaakt, omdat ultrarijke inteelt belang heeft bij het plunderen van de gewone mens. Alles wat je in media of tv leest, check het, want je wordt belazerd waar je bij staat.

 • bankivahoen

  Jij begrijpt het cross@ ! Het is maar goed dat 99 % van het gepeupel dat niet doorheeft.

 • koestal

  @20,Jan Willem mag blij zijn met z,n goedkope lapje vlees,dan is ook het weer niet goed

 • heide01

  beste mensen, Wakker dier en andere van dergelijke organisaties leven van het opwekken van emotie bij de burger. Dat is tegelijk ook hun bestaan.
  Zeg maar parasieten in de mensen wereld. Zonder vee hebben ze geen bestaansrecht. Het lijkt hierbij wel dat de aanhouder wint.De media, enkele politieke partijen spelen kritiekloos mee, op hun viool. Ze zijn kampioen ''stuurlui aan de wal'' Maar we laten dit allemaal wel gebeuren. Als boeren.
  Snel en media genie handelen is noodzakelijk. Waar zijn de kapiteins op het schip? Zij kunnen het echte goede verhaal vertellen.
  Het lijkt mij veel boeiender te luisteren naar deze verhalen.
  Hoe kan het dat heel de wereld met bewondering en ontzag kijkt naar de Nederlandse landbouw en in dit land zelf er niet veel anders gedaan wordt dan ''afzeiken''?

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.