Home

Nieuws

ABN Amro voorspelt exportgroei

Amsterdam - ABN Amro verwacht de komende jaren een export groei van agrarische producten. De belangrijkste kansen op groei doen zich voor in Oost-Europa en Azië als gevolg van toenemende welvaart en de groeiende wereldbevolking.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen sectorprognose van de bank. In 2013 boekten vrijwel alle agrarische sectoren een exportgroei. ABN Amro verwacht dat dit ook in 2014 het geval is. In de zuivelsector is sprake van een forse groei. In 2013 werd bijna 5 procent meer melk verwerkt en geëxporteerd. De toenemende vraag naar zuivelproducten in Oost-Europa en Azië zorgt voor positieve vooruitzichten op langere termijn. Hierdoor zal het volume naar verwachting ook in 2014 en 2015 toenemen. In de vleesveehouderij steeg het aanbod van pluimveevlees in 2013 met ruim 3,5 procent.

De belangrijkste kansen op groei doen zich voor in Oost-Europa en Azië als gevolg van toenemende welvaart en de groeiende wereldbevolking. Ging in 2005 nog slechts 4,8 procent van de totale agrarische export naar Oost-Europa, vorig jaar was dit 6,5 procent. De belangrijkste exportlanden in deze regio zijn Rusland en Polen, samen goed voor 54 procent van de export naar Oost-Europa. Het Aziatische aandeel in de totale export is met bijna 8 procent - in vergelijking met 4,9 procent in 2008 - aanzienlijk. Vooral de groei in China en Hongkong draagt bij aan de groei van de export naar Azië. Voor 2014 en 2015 verwacht ABN Amro dat de groei in Oost-Europa en Azië op een vergelijkbaar niveau zal doorzetten.
De agrarische sector heeft naar verhouding met andere sectoren weinig last van de economische crisis. De geproduceerde volumes zijn in de afgelopen jaren gestegen. In 2013 is de agrarische sector met 1,2 procent gegroeid tegenover een krimp van 0,8 procent van het totale bruto binnenlands product. Van de totale export van agrarische producten bleef bijna 80 procent in 2013 binnen de Europese Unie, met Duitsland (33 procent), België (14 procent) en het Verenigd Koninkrijk (12 procent) in de top 3.

Of registreer je om te kunnen reageren.