Home

Nieuws

Rutte: meer inzet op handel en groei EU

Den Bosch – Premier Mark Rutte wil dat Europa zich meer gaat inzetten op handel en economische groei. Dat zei hij bij de aftrap van de Europese verkiezingscampagne van de VVD, op de sierteeltbeurs Floraliën in Den Bosch.

Rutte voorziet dat wanneer de EU zich richt op handel en economische groei dat er dan meer banen ontstaan. Rutte pleit voor een nuchtere benadering van de EU, met het oog op Europese samenwerking. "Europa is geen doel op zich. Het is een middel om te zorgen voor meer banen en welvaart. Door handel tussen landen – zowel binnen als buiten Europa – te stimuleren, ontstaat er werkgelegenheid. En daar ligt de meerwaarde van de Europese samenwerking", aldus Rutte. Hij wil barrières die economische groei in de weg staan, wegnemen. Hier ligt volgens Rutte een belangrijke rol weggelegd voor Europa en de nieuwe Europese Commissie. "Europa moet zich niet bezighouden met onnodige en onzinnige regelgeving, maar zich richten op echt belangrijke zaken, zoals werkgelegenheid", aldus Rutte.

Of registreer je om te kunnen reageren.