Home

Nieuws 9 reacties

Redding voor school op platteland

Den Haag - Scholen in krimpgebieden die steeds minder kinderen overhouden, kunnen makkelijker gaan samenwerken met andere scholen, om zo het hoofd boven water te houden. Het kabinet heeft daarover op voorstel van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs vrijdag afspraken gemaakt.

Dekker gaat de regels voor een zogeheten 'samenwerkingsschool' veel eenvoudiger maken. Nu is dat nog heel ingewikkeld. Dekker wijst erop dat het aantal nieuwe leerlingen in sommige krimpregio's met een derde terugloopt waardoor goed en bereikbaar onderwijs voor ieder kind moeilijker wordt.

Vorig jaar zag het er nog somber uit. Na de supermarkt en de bibliotheek dreigden toen ook kleine basisscholen te verdwijnen van het platteland. Scholen met minder dan honderd leerlingen kon je maar beter sluiten. Dat advies gaf de Onderwijsraad aan het ministerie van Onderwijs. Kleine basisscholen openhouden is duur en bovendien hebben scholen met weinig leerlingen vaak moeite om de kwaliteit hoog te houden, aldus de raad in het advies.

Staatssecretaris Dekker: "We helpen scholen daarom om binnen hun regio tot een gezamenlijke aanpak te komen. Samenwerken wordt makkelijker en aantrekkelijker. Alleen zo zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst overal in Nederland kwalitatief hoogwaardig onderwijs is en dat ouders en kinderen een school kunnen kiezen die bij hen past.''

Verder houden kleine scholen die fuseren nog 6 jaar een speciale toeslag voor kleine scholen waardoor ze niet financieel gestraft worden voor hun samenwerking. Ook wordt het makkelijker om een school te verplaatsen of van identiteit te doen veranderen.

De ondergrens voor het openhouden van basisscholen ligt nu nog op 56 scholieren. Plattelandsgemeenten kunnen een ontheffing aanvragen voor het openhouden van scholen met meer dan 23 leerlingen. De Onderwijsraad wijst er in het advies van vorig jaar op dat landelijk de komende jaren 100.000 leerlingen minder naar basisscholen gaan en wil dat de regering hierop actie onderneemt. Als het advies werd overgenomen, moesten zo'n duizend dorpsscholen in Nederland dicht. Dat zal grote gevolgen hebben voor gezinnen op het platteland. Vooral in krimpgebieden in provincies als Limburg (62 scholen dicht) en Zeeland (96 van de 233) en de acht gemeenten in de regio Achterhoek (50 van de 205 basisscholen) zouden basisscholen worden getroffen door de hogere leerlingennorm. Het voorstel van Dekker moet ervoor zorgen dat minder scholen op het platteland definitief de deuren moeten sluiten.

Laatste reacties

 • gerjan slingenbergh

  Afschaffen van het bijzondere onderwijs lijkt mij efficiënter.

 • den ouden

  Gerjan Slingenbergh raakt een punt dat hout snijdt. Bijzonder onderwijs heeft al veel te lang gebruik en zeg maar gerust misbruik gemaakt van de rijksregelingen die bedoeld waren om gelijke rechten te creeren tussen alle scholen.
  Nu veel basisscholen met sluiting bedreigd worden wordt het tijd om nuchter na te denken. als het bijzonder onderwijs toch fondsen heeft om leerlingen over grote afstanden te vervoeren en openbare scholen gesloten moeten worden dan is de conclusie duidelijk . Afschaffing van bijzonder onderwijs is nu aan de orde.

 • wvb

  Kan wel horen dat hier mensen reageren die eigenlijk nog wel een beetje speciaal onderwijs kunnen gebruiken als ze het nog aan hun verstand kunnen krijgen ... En wel de subsidies aanpakken als je dan principes hebt stuur je dat geld ook terug anders graag je commentaar voor je houden.

 • jordi 1455

  Dat kleine scholen het lootje leggen komt door dat de politiek zich alleen maar richt op de randstad, voorbij Utrecht is het voor veel politici niemandsland. Verder is de politiek mede verantwoordelijk voor die leegloop bij kleine scholen door het uitdunnen van de boerenstand en het plattelandsdorpen als onbelangrijk beschouwen, steeds meer voorzieningen verdwijnen en daarmee de mensen.

 • agratax2

  Wat verstaat Slingenbergh onder speciaal onderwijs? Geloof gerelateerd onderwijs of onderwijs voor blinden, slechthorenden en anders gehandicapten? Gaat het over de groep gehandicapten lijkt me het plan niet zo goed. Geloofs gerelateerd onderwijs kan wat mij betreft vervangen worden door Openbaar onderwijs of anders eigenvervoer zonder overheidssteun. Ik ken gevalen waar de overheid 150 km per kind per dag vergoed omdat er dichterbij geen school van het -goede- geloof aanwezig is. Het lijkt er op dat in dezen Geloof en Handicap volgens dezelfde regels worden behandeld. Kan niet waar zijn!!

 • gerjan slingenbergh

  Bijzonder onderwijs is alle onderwijs welke niet door de overheid wordt bestuurd. Veelal zijn het stichtingen van islamitische of christelijke gemeenschappen.

 • Mozes

  Dat sommige scholen te klein zijn heeft niets met bijzonder onderwijs te maken. Tenminste niet bij ons in Twente. Bij ons in Twente is het de gewoonte dat alle kinderen uit het dorp naar dezelfde lagere school gaan. Bij lessen op school die in verband staan met een bepaalde geloofsstroming wordt daar rekening mee gehouden door kinderen in groepjes in te delen.
  Het probleem van te kleine scholen wordt veroorzaakt doordat er in absolute zin te weinig kinderen zijn. Mijn zuster woonde bv in een dorp waar twee schooljaren in één klas zaten. Acht groepen in vier klassen.

 • gerjan slingenbergh

  Mozes, het gaat hier om geld. De terugloop van het aantal basis onderwijs scholieren kost de belastingbetaler veel geld omdat er in veel dorpen twee of meerdere scholen zijn. Door het bijzondere onderwijs af te schaffen kan er veel geld worden bespaard.

 • trijnie

  Toen wij indertijd vanuit de stad naar het platteland kwamen, waren onze kinderen de redding van de school.
  En ondanks het strenge christelijke regiem op die school zijn ze er gebleven. Alleen om het feit dat wij wilden dat ze met buurkinderen zouden opgroeien.
  Maar het zou beter zijn dat moslim- christelijke- en niet gelovige kinderen naar één school gingen.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.