Home

Nieuws 2299 x bekeken 5 reacties

Nieuwe natuur helpt veehouderij niet

Den Haag - De overheid kan de ontwikkeling van veehouderijen bij Natura 2000-gebieden niet borgen door de realisatie van nieuwe stukjes voor stikstof gevoelige natuur.

Dat kan geconcludeerd worden uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Volgens het ministerie van Economische Zaken heeft de uitspraak van het Hof vooralsnog geen gevolgen voor het stikstofbeleid in de programmatische aanpak stikstof (PAS).

De Europese rechters keken naar het tracébesluit voor de verbreding van de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch.  Daarbij had  de minister aangegeven dat er extra natuurgebied wordt gerealiseerd, dat de negatieve gevolgen voor de natuur zou wegnemen (mitigeren). De Europese rechter zegt echter dat hier sprake is van natuurcompensatie. Dat mag, maar kan alleen worden toegepast voor projecten van groot openbaar belang. De uitbreiding van een veehouderij zal nooit een project van groot openbaar belang zijn.

De vraag is nu of de mitigerende maatregelen (herstel- en beschermingswerkzaamheden) in de programmatische aanpak de juridische toets van de Europese rechter kunnen doorstaan. Als het echt om werkzaamheden gaat die bestaande natuur versterken is dat zo, als het gaat om de aanleg van nieuwe stukken kwetsbare natuur, dan past dat niet binnen de regels van de Europese rechter.

Een woordvoerder van staatssecretaris Sharon Dijksma zegt in een eerste reactie dat het ministerie studeert op het arrest van het Luxemburgse hof. Ondertussen is het ministerie al begonnen om alle gebiedsanalyses voor de programmatische aanpak stikstof tegen het licht te houden. Het ministerie gaat op basis van wat nu bekend is ervan uit dat de gevolgen zijn op te lossen en dat de EU-uitspraak geen gevolgen heeft voor de PAS.

De Raad van State moet aan de hand van het arrest van de Europese rechters bekijken op welke manier de bezwaren tegen de verbreding van de A2 juridisch vorm moeten krijgen. De Raad van State kan het tracébesluit vernietigen, waarna de hele procedure opnieuw gevoerd moet worden.

Laatste reacties

 • simpel boerke

  Zijn er nog mensen die er iets van snappen?

 • T. Dekker

  Wat mij maar steeds vreemd voorkomt is het feit dat er op landbouw en natuurgebied in Nederland enorme strenge eisen gelden. Veel emigranten zijn daarom naar andere oorden vertrokken. Ook elders in Europa zijn de eisen lang zo streng niet dan in Nederland. Hoe komt het dan toch dat die Europese regels steeds maar nog strenger lijken dan die in Nederland?

 • hendrik.vandervalk1

  Vraag

  Wij wonen in Belgie in het waals gedeelte en we hebben land in Natura
  2000 gebied.
  Uitbreiding van ons bedrijf wordt erg lastig.
  Wordt in Nederland als compensatie voor het niet mogen uitbreiden de mogelijkheid gegeven dat je wordt uitgekocht?.
  Natura 2000 is wat ons betreft het confisceren van onze eigendommen. Wie had er ook al wat tegen Poetin die de Krim inlijft. Bij Natura 2000 gebeurd precies hetzelfde

 • bramegberts1

  Als dit waar is dan berust het hele MKBA verhaal over het Wierdense veld en Engbertsdijkvenen op drijfzand en ook het verhaal met de PAS maatregelen tav Natura 2000. Dan heb je geen opbrengsten meer maar een enorme berg kosten!! In Europa willen ze het beter snappen dan in Nederland. Ik heb al voorspeld we krijgen een parlementaire enquête over de PAS en het Natura dossier, let op mijn woorden!!

 • Elevage

  toon23: nee, halverwege de tekst haak ik al af, en dan heb ik toch echt een HBO diploma :-)

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.