Home

Nieuws 660 x bekeken

Nederland wil toelating middelen kleine teelten Europees regelen

Den Haag – Nederland is bereid te investeren in een Europees coördinatiepunt voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine teelten. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor kleine toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen in kleine (gespecialiseerde) teelten is ook toelating nodig. Fabrikanten van middelen doen echter vaak geen aanvraag voor toelating vanwege het relatief kleine commerciële belang. De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de toelating van middelen voor kleine teelten. Uit dit onderzoek blijkt

dat een grote meerderheid van lidstaten en belanghebbenden voorstander is van het instellen van een fonds met als taak alle activiteiten rondom de kleine toepassingen in de EU te coördineren. Betrokkenheid van de Europese Commissie is hierbij noodzakelijk. De Commissie heeft een voorstel gemaakt voor een coördinatiepunt voor de ontwikkelingen rond kleine toepassingen. Doelstelling is dat hiermee de toelatingen worden gecoördineerd en geharmoniseerd. Naast een eigen inzet van de Europese Commissie van 350.000 euro per jaar gedurende voorlopig vier jaren, rekent de Europese Commissie ook op nationale cofinanciering door de lidstaten. Nederland is hiertoe bereid.

Dijksma is positief over het coördinatiepunt. "Een effectief middelen- en maatregelenpakket is van groot belang om de kleinere gespecialiseerde teelten in Nederland en de EU mogelijk te blijven maken. Daarvoor is samenwerking tussen de lidstaten, en vooral ook een Europees gecoördineerde aanpak, uiterst zinvol", aldus Dijksma. Nederland is, samen met Frankrijk en

Duitsland, nauw betrokken geweest bij het inrichten van een coördinatiepunt kleine toepassingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.