Home

Nieuws 738 x bekeken

Middelenindustrie wil concurrentiepositie bevorderen

Den Haag – De Europese gewasbeschermingsmiddelenindustrie stelt een reeks initiatieven voor die de positie van de EU als wereldleider van innovatie moet bevorderen. De Europese belangenorganisatie ECPA wil onder meer dat de EU een op wetenschap gebaseerd beleidskader ontwikkelt dat nut en risico's afweegt.

De ECPA maakt de reeks initiatieven bekend met uitzicht op de Europese verkiezingen en een nieuwe samenstelling van de Europese Commissie. De nieuwe Parlements- en Commissieleden zullen volgens ECPA worden geconfronteerd met talrijke uitdagingen waaronder het verlies van de concurrentiepositie van de EU en de noodzaak een groeiende bevolking te voeden met steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen.
De ECPA pleit voor slimmere en betere regelgeving. Alle regels zouden een 'fitness-check' moeten ondergaan. Ook zou de samenhang tussen EU-beleid en internationale verdragen moeten worden verbeterd. Innovatie moet worden onderkend als belangrijke voorwaarde voor groei. De bescherming van intellectuele eigendomsrechten moet worden versterkt, aldus ECPA.
"Onze industrie is vastbesloten om bij te dragen aan een sterker Europa door het ondersteunen van een duurzame, efficiënte, concurrerende en productieve landbouw", zegt Jean-Charles Bocquet, directeur-generaal van de ECPA. "De oplossingen die wij aan boeren en tuinders leveren, bieden grote voordelen voor de maatschappij. Om dit te kunnen blijven doen, hebben we een Europees kader nodig dat innovatie bevordert in plaats van ontmoedigt."

Of registreer je om te kunnen reageren.