Home

Nieuws 31 reacties

Mest belangrijke verspreider Q-koorts

Maastricht - Q-koorts is in belangrijke mate verspreid door het uitrijden van mest van besmette bedrijven.

In de buurt van percelen waar mest van deze bedrijven is uitgereden, werden meer mensen ziek dan in de buurt van de bedrijven zelf. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen Universiteit, de Universiteit van Maastricht en de GGD Zuid-Limburg na analyse van bijna 4.000 ziektegevallen tussen 2007 en 2010.

Tot nu toe werd aangenomen dat besmetting vooral rechtstreeks van geitenboerderijen kwam en vooral omwonenden van geitenbedrijven trof, aldus onderzoeker Tia Hermans. Het wonen vlakbij geitenhouderijen bleek in het onderzoek maar voor iets meer dan de helft een verklaring kon zijn voor de Q-koorts-besmettingen. De resultaten geven volgens haar aanleiding tot herbeoordeling van beleidsmaatregelen, vooral betreffende mesttransport.
Sinds 2009 geldt een verbod om mest te transporteren tot dertig dagen na het lammeren. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de transporten vanaf besmette bedrijven binnen een maand na het lammeren plaatsvindt. Mest werd dus afgevoerd terwijl dit volgens de regels niet was toegestaan, aldus Hermans. De transporten zijn in elk geval door het ministerie van Economische Zaken geregistreerd.
Volgens Hermans moeten boeren voorgelicht worden over de potentiële gevolgen van het uitrijden van mest, maar moet ook meer effectieve controle nodig. Bij nieuwe uitbraken van infectieziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn, moeten data van mensen en dieren geïntegreerd worden geanalyseerd, op nationale schaal en met experts van bedrijfssystemen.
Milieudefensie roept op tot strengere aanpak van mestfraude nu mest opnieuw in verband wordt gebracht met ernstige gezondheidsrisico's.
"Mensen worden ziek van mest en mestfraude verdient dan ook een serieuze aanpak," aldus Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie." Het is ongehoord dat we helemaal geen zicht hebben op waar een groot deel van de mest blijft, terwijl er ernstige gezondheidsrisico's aan kleven." Bij de uitbraak van Q-koorts tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland zo'n 50.000 mensen besmet.

ÁNP

Laatste reacties

 • Burnetti

  Een soortgelijk verband is in de VS. 2013 voor MRSA aangetoond.

 • agratax2

  Als mest de oorzaak is van ziekteverspreiding dan moeten mest misschien gaan zien als -afval- dat vernietigd moet worden via de vuilverbranding of we moeten accepteren dat er af en toe mensen ziek worden of erger.

 • Matthijs Verhagen

  Dat (uitrijden van) geitenmest een belangrijke bron is, was al tijdens de uitbraak vastgesteld door Centrum Infectiebestrijding (CIb), 5 jaar geleden. http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2233882.ece/Weer_veel_Q-koorts_door_geitenmest

 • Matthijs Verhagen

  Vraag 2; waarom wordt er over mest in z'n algemeenheid gesproken terwijl het puur om geitenmest gaat? In alle media staat nu te lezen dat 'mest' een ziekte kan veroorzaken. Dit hele onderzoek cq. de formulering van de resultaten riekt toch wel naar stemmingmakerij hoor.

 • Markus2a

  Ben voorzichtig met conclusies, verse vaste geitenstromest ging naar alle akkerbouwstreken, daar zijn geen of zeer weinig mensen ziek geworden gelukkig. Hoe te verklaren?

 • Rapsody

  Alle mest moet blootgestelt worden aan zonlicht . Dus direct stoppen met mestinjectie.
  Para , salmonella , mkz en misschien ook wel Q koorts wordt dan vernietigd.
  Mestinjectie ;is een ziek systeem zorgt voor een zieke bodem , zieke dieren en zo ook zieke mensen

 • W Geverink

  Twintig jaar geleden werden nederlandse universiteit studenten gewaarschuwd dat men Engelse onderzoeken met een korreltje zout moest nemen. Tegenwoordig moeten ook in nederland de onderzoeksuitslagen overeen komen met de visie en standpunten van de opdrachtgever. Met andere woorden, sinds dat er geen of weinig geld meer beschikbaar is voor onafhankelijke onderzoeken kun je er helemaal geen donder meer van op aan.

 • anton1937

  Bijna alle ziekten van herkauwers en varkens worden verspreid door de mest en/of de urine en direct dierencontact. De uitkomst van dit onderzoek is niets bijzonders. Verspreiding van ziekten via de lucht is alleen bij mechanisch geventileerde stallen een grote verspreidingsbron. Bij pluimvee is de verspreiding dikwijls een gevolg van direct dierencontact en het ventileren van de stallen. Het is ongelooflijk slecht dat bij de overheid NVWA en het minsterie van volksgezondheid geen professionele deskundigheid aanwezig is.

 • janschepers1

  Ik ken ook een onderzoek waar de bacterie binnen een week dood was in een mesthoop, dit is dus weer pure stemmingmakerij.

 • Fendtrijder

  Hallo boeren en waar poepen de mensen dan zelf daar word niet over gesproken het is altijd het vee wat de oorzaak is dat gaat er bij niet in ik vind het grote discriminatie in de mest wet. Al die grote malloten van ingenieurs die denken dat ze altijd bij het goede end hebben. En het is altijd in Nederland in het buitenland hoor je het niet het is hier boertje pesten door die stomme malloten en de Haagse kliek. Mensen worden ziek omdat ze te steriele poppetjes worden.

 • John*

  verplicht hygieniseren van alle mest.. ben blij als het uitrijseizoen er weer op zit. eindelijk weer rust in de stallen!

 • jordi 1455

  Hebben die Q-koorts slachtoffers een kat die buiten loopt door de weilanden?

 • koestal

  veel mensen gaan op vakantie naar het buitenland en nemen ook vaak weer een ziekte mee naar huis,dan hoor je ze er niet over,komen soms ook nog in een buitenlands ziekenhuis,nemen dan ook nog even de MRSA bacterie mee,dus niet erg bedankt

 • koestal

  jordi 1455 ,nee, een hond die ook nog even neospora verspreidt

 • koestal

  kreeg net nog een waarschuwing van de GD ,dat op sommige bedrijven listeriose voorkomt,het is ook een zoonose

 • hasa

  De GD heeft tijdens de Q koortsperiode onderzoek gedaan op besmette bedrijven of daar in de opgeslagen mest de Q koorts bacterie voorkwam:
  resultaat: Niet aangetoond!!!! Dit heeft nooit iemand ergens in ooit terug kunnen lezen!!!

 • varkensdierenartsen.com

  En over een paar jaar nog een onderzoek (van enkele tonnen) om er achter te komen dat deze vieze bacterie ook nog eens moet verdrogen (kan ie goed tegen) en verwaaien (kan ie niet bij injectie of onderwerken). Mooi zonnetje erbij zodat mensen ze ook inademen (liefst diep inademen zoals bij het fietsen...) Gelukkig leren we steeds meer dat de meeste bacteriën nuttig en onmisbaar zijn (...) Tegen de 'viezerikken' bouwen we óf weerstand op (helaas zijn er steeds meer zwakke mensen) óf we bestrijden ze met alles wat we hebben. Strikte hygiëne (dan hou je eigenlijk teveel tegen), vaccinaties (duur, veel werk, slechts één ziektekiem of zelfs maar één stam), antibiotica (..) Dat het dan toch fout gaat en net in zo'n jonge, mooie (biologische) tak als de geitenhouderij is jammer maar helaas. Paar duizend jaar terug werd er gewoon een religie verzonnen die het eten van producten van een of ander dier verbood. (=

 • toin

  wie goed leest ziet dat het onderzoek niet klopt

  natuurlijk word er mest afgevoerd binnen een maand naar aflammeren omdat er 3 tot 7 maanden per jaar lameren worden geboren.

  maar dat wil niet zegen dat deze mest niet netjes een maand is afgedekt.

  ook als dit onderzoek zou kloppen zouden niet de mensen in brabant ziek zijn maar in de akkerbouw streken waar de mensen berijd zijn om geiten mest te kopen omdat ze het beste willen voor de grond en toch aan moeten voeren

  en dat de geite sectoor noch voorzichtig moet zijn met de mest is achter haalt alle bedrijven enten en 90% is Q koorts vrij. • Burnetti

  Q-koorts stond op Boerderij.nl niet eerder zo in de belangstelling als na de uitkomst van dit onderzoek gisteren. 1800x gelezen en 20 reacties.

  De reacties doen wederom afbreuk aan het volksgezondheidsbelang.
  Zelfs de Q-koortsslachtoffers krijgen er van langs. Onbegrijpelijk.

  In het mestonderzoek zouden andere sporevormende bacteriën zoals Clostridium botulinum niet misstaan. (uit kadevers in pluimveemest)
  In het belang van de rundveehouderij en volksgezondheid.

 • jan van den broek

  De boer aansprakelijk stellen ,voor schuld schade en causaal verband.
  Hij is ondernemer, zijn dieren verspreiden via lucht, Q Koorts bacterieen en de mens in de buurt wordt besmet.
  Dit is zijn ondernemers risico,dus zieke Q-koorts patienten de boer in jouw buurt, met geiten aansprakelijk stellen voor jouw kosten en toekomstige kosten. De geitenboer is hopelijk verzekert,en zijn maatschappij gaat over tot betalen.

 • Burnetti

  Zolang pluimveemest in vergisters wordt toegestaan blijft er kans op verspreiden van Clostridium botulinum via digestaat naar schone weides waar melkvee graast.

  Als spore overleeft Clostridium botulinum buiten de gastheer zeer lang.

  Mest is minder onschuldig dan het lijkt.

 • reiziger

  vaste stromest is niet te vergelijken met drijfmest .Drijfmest is al na enkele dagen biologie arm in de putten te hebben verbleven.

 • Burnetti

  @reiziger:
  Uit het zweedse onderzoek van Bagge uit 2009 wordt een andere conclusie getrokken.
  Goed onderzoek naar microbiologisch leven en de ontwikkeling ervan in mest is er nauwelijks gedaan en gepubliceerd.

  Zo is er nauwelijks gedegen onderzoek naar de rol van mest op resitentievorming van bacterieën in het milieu.

  Daarom is dit q-koorts onderzoek bij patienten in verband met uitgereden stromest uit potstallen van geiten zo belangrijk.

  Mest is en blijft een onderbelicht risico en gevaar voor agrarische medewerkers en omwonenden.

  Zolang de branche het als een treiterpunt van de milieumensen en politiek blijft benaderen is er geen wil de problemen rond mest goed op te lossen.
  Mestbeleid is een enorme kans.

 • minasblunders1

  Brunetti, als je ziet wat de 'wetenschap' in Wageningen bakt van mestbeleid dan zou je eigenlijk van je stoel moeten rollen van het lachen, als de gevolgen niet zo triest waren. Een gevolg hiervan is wel dat men hiermee de geloofwaardigheid van 'wetenschap' totaal onderuit haalt. Dus waar men verder ook mee komt, het zal niet meer geloofd worden. Dat hebben die 'wetenschappers' aan zichzelf te danken. Een groot gevaar, deze ontwikkelingen.

 • Burnetti

  Twee van de problemen waar de WUR mee worstelt zijn de fenomenen;
  praktijknetwerken en pilots.

  Met kleine pragmatische clubjes word bewijslast voor werkzame techniekjes verzameld vanuit laboratorium proefjes in samenwerking met enthousiastellingen uit de branche en in het klein uitgeprobeert. Is er een succesje op 1 terrein dan wordt de techniek tot standaard verheven en wordt hier wetgeving op gebaseerd.
  Nadelen van de technieken worden niet beschreven want daarover wil de opdrachtgever niets horen.

  Kijk naar mestbewerking door scheiden. Of in de dikke fractie daarna resistente bacteriën voorkomen vind je nergens terug.
  Met de huidige resistentie is hier voldoende aanleiding voor.

  Toch wordt hier zonder bezwaar compost van gemaakt waar mensen in hun tuin met blote handen in graaien. Zouden ze dat doen wanneer er van bekend was dat er resistente bacteriën in zaten? Ik denk het niet.

 • minasblunders1

  Burnetti, je zegt: 'nadelen van de technieken worden niet beschreven want daarover wil de opdrachtgever niets horen'. Dat zegt dan toch iets over de wetenschapper? Wetenschap dient te allen tijde onafhankelijk te zijn. Dáár ligt het grootste probleem van Wageningen; geld gaat boven alles.

 • koster

  De zon werkt zeer ontsmettend. Mest direct/ zo snel mogelijk onderwerken is dus eigenlijk een slecht idee. Het grootste probleem met de Q-koorts zou dus wel eens het overheidsbeleid kunnen zijn.

 • Burnetti

  @koster
  Zon werkt nauwelijks ontsmettend bij sporevormende bacterieën zoals Coxilla burnetii.
  Om verdroging en verwaaiing van sporen te voorkomen is onderwerken juist wel goed zijn.

  Beleid wordt gebaseerd op compromissen. Huidig mestbeleid voorkomt niet de verspreiding van en besmetting met Q-koorts omdat dit niet is gericht op voorkomen van infectieziekten maar op milieubescherming.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.