Home

Nieuws 945 x bekeken

Meer strafzaken voedselfraude afgerond

Utrecht - De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2013 bijna twintig strafrechtelijke onderzoeken naar voedselfraude afgerond, bovendien zit nog een flink aantal in de pijplijn. In 2008 waren het er ongeveer vijf.

Dat blijkt uit een inventarisatie op verzoek van het vaktijdschrift Justitiële verkenningen. In totaal heeft de IOD de afgelopen vijftien jaar 56 strafrechtelijke onderzoeken naar voedselfraude afgerond.

In de meeste gevallen, 36 van de 56 strafzaken, ging het om het 'witwassen van voedsel'. De andere twintig zaken kenden een diverse achtergrond. Bij de 'witwaszaken' worden grondstoffen die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie toch als voedsel gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om voedsel met resten van bestrijdingsmiddelen of diergeneesmiddelen, beschimmelde of verrotte voedingsmiddelen, slachtafval of vlees van illegaal geslachte dieren.

Een eenduidige verklaring voor de sterke toename van het aantal strafzaken is er niet, zo blijkt uit de berichtgeving in Justitiële Verkenningen. Enerzijds is de controle door de NVWA beter en breder  geworden, anderzijds kan het ook gebeuren dat dat verleiding toeneemt en/of dat fraudeurs onvoorzichtiger worden, waardoor ze eerder tegen de lamp lopen.

De IOD is te kenschetsen als de recherche van de NVWA. Ze kan voor haar werk bijzondere opsporingsmiddelen inzetten, zoals observatie, doorzoekingen en telefoontaps. Het strafrechtelijke onderzoek van de IOD staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Of registreer je om te kunnen reageren.