Home

Nieuws

Meer mbo'ers aan het werk in landbouw

Amsterdam - Bijna de helft van de openstaande vacatures in de agrarische sector wordt ingevuld met geschoold personeel, terwijl ongeschoold personeel wordt gevraagd. Dat blijkt uit een rapport van het UWV dat dinsdag verscheen.

Van de in totaal 111.000 vacatures die in principe door ongeschoold personeel vervuld konden worden, werden er slechts 20.000 vervuld door personen met hooguit een basisopleiding. De verdringing van ongeschoold personeel door geschoold personeel treedt vooral op in de agrarische sector (48 procent), de horeca (55 procent) en de detailhandel (31 procent) waar voor het grootste deel van de vacatures hooguit basisonderwijs werd vereist, terwijl het aangenomen personeel grotendeels bestond uit mbo'ers. Vacatures in deze sectoren werden meer dan gemiddeld als bijbaantje vervuld door studenten of scholieren.

Opvallend vaak geven werkgevers in de landbouw (26 procent) aan dat de opleiding van de sollicitant niet goed aansluit op de vraag.

De landbouw namen werkgevers vooral personeel aan via open en spontane sollicitaties en via relaties. Slechts in beperkte mate maken werkgevers in de agrarische sector gebruik van andere wervingskanalen, zoals uitzendbureaus en personeelsadvertenties. De landbouw maakt verder als productiesector veel gebruik van uitzendkrachten, net als werkgevers in de industrie en de bouw.

84 procent van de werkgevers in de landbouw verwacht dit jaar voldoende werk te hebben voor het eigen personeel. Stel dat er toch onvoldoende werk blijkt te zijn dit jaar om het eigen personeel aan het werk te houden, dan is slechts 2 procent van de werkgevers bereid om extra maatregelen te treffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.