Home

Nieuws 2935 x bekeken 37 reacties

Maat: gedrag overheid moet veranderen

Den Haag – De overheid moet beter overleggen met het bedrijfsleven over de effecten in de praktijk van beleid. "Het gedrag moet fors veranderen", vindt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, die een patroon ziet.

Hij noemt een aantal voorbeelden zoals het gedoe rond het eerst wel en daarna toch weer niet afschaffen van de vrijstelling van successierecht afgelopen week en de effecten van accijnsverhogingen op pompstations in de grensstreek.

LTO is er zeer verbolgen over dat ze niet zijn gekend in de definitieve voorwaarden van de derogatie zoals het verbod op fosfaatkunstmest. Volgens Maat een typisch voorbeeld waarbij de effecten van een maatregel niet goed zijn ingeschat omdat er geen overleg is geweest met de betreffende sector. "Ongelofelijk dat dit als technisch punt is ingeschat door het ministerie van Economische Zaken", stelt Maat. "De politiek moet zich goed realiseren dat het een sector betreft die van groot belang is voor de economie. Politiek en bedrijfsleven moeten juist heel goed samenwerken en dat is hier niet gebeurd. Wij staan open voor goede samenwerking, maar dat kan niet van één kant komen."

Laatste reacties

 • neo1966@live.nl

  De overheid is geworden tot een arrogant volkje die vol zit met doofpotten en onderondsjes

 • producent

  Het is een zooitje ongeregeld wat er zit, Dijksma heeft volgens mij totaal geen idee wat er op de landbouwbedrijven gebeurt.

 • alco1

  Blijkt nu dat zij ook het LTO totaal niet serieus nemen. Ze waren dus zogezegd altijd met een (suiker) klontje in het riet gestuurd.

 • aarthamstra1

  De overheid gedraagt zich als in de jaren 30 hoever durven/kunnen ze het zich deze keer permiteren

 • koestal

  ze gedragen zich als dictators,waarom vieren we nog 5 mei ?

 • koestal

  ze zitten veilig achter hun bureau in Den Haag en Brussel,ach als we maar even stemmen, kunnen ze weer lekker hun gang gaan,schijndemocratie

 • Bloemestein

  Hoe zat het ook weer met ambtenaren? Lui, links en lak aan de burger.(in dit geval de boer).Zo lang deze generatie ambtenaren de dienst uit blijft maken zal de landbouw in het gedrang blijven.

 • glaasje

  Inderdaad . Dat gedrag moet daar heel snel veranderen. We zijn erg genoeg een communistische land aan het worden. Ondernemers hebben niets meer te vertellen over hun eigen( bedrijfs )leven.Onwerkbare regels worden zomaar over je heen gegooid.
  zoals ook de klepkeuring, (hierboven nog niet genoemd) en maar betalen.

 • Ishtar

  Huilende LTO bestuurders die normaal alleen reactief iets doen is een feit.

 • Ishtar

  Raar toch dat niemand deze sector bestuurders nog serieus nemen?
  Hoe zou dat komen?

 • gerjan slingenbergh

  Maat zou zich ook beter moeten gedragen. Door de afschaffing van het melkquotum zal de melkprijs instorten en de mestafzet voor intensieve bedrijven wordt onbetaalbaar.

 • agratax2

  We kunnen de Haagse kliek zwart maken of vernederen. Dit helpt het bedrijfsleven niet vooruit. De voormannen van het landbouw en MKB zullen eens rustig op de koffie moeten in Den Haag en uitleggen wat de gevolgen van dit 'Waan van de dag beleid' is. De ambtenaren zullen eerst goed moeten rekenen en niet alleen X maal Y = gewenste bedrag, maar ook wat als Y door X minder is wordt, wat is dan het gevolg. Net als de fosfaat richtlijn van afgelopen maand, hier is niet gedacht en zeker niet overlegd. Mijn conclusie is Den Haag doet eerst en denkt daarna (misschien) dit alles onder druk van de Grachtengordel die het politieke klimaat beheerst. Of moet ik zeggen, dat het beleid gemaakt wordt door ambtenaren met een werknemers mentaliteit, mensen die van ondermenen geen kaas hebben gegeten net als de meeste Kamerleden. Stokpaardjes berijden, vakantie(s) voorbereiden en in de media de kiezers paaien. een ding is voor mij zeker wij hebben te vaak verkiezingen, vier keer in vier jaar, ieder jaar wel een keer en dus moet alles in het teken staan van STEMMEN trekken en daarin is geen plaats voor onsimpathieke besluiten.

 • koeien10

  misschien als bij de hoge heren de koelkast leeg raakt,dat ze dan eens aan de boeren en tuinders in ons landje gaan denken en misschien weer eens gaan waarderen. het beleid van brussel, lto en dijksma is op dit moment armoe troef.

 • Sjakkie

  De bestuurbaarheid van Nederland staat al jaren onder druk. Niet alleen de landbouw heeft er last van. Vraag een willekeurige woningbouwcorporatie, zorginstelling en je hoort hetzelfde.
  Er is geen lange termijn meer. Scoren nu, dat telt.
  Toch moeten we ook bij onszelf te rade. Ook wij gaan te graag voor de korte termijn en sturen onze belangenbehartigers met die keuze op pad.

 • gjh

  dus lto wordt totaal niet serieus genomen in den haag maar dat wisten we toch al !!!

 • koestal

  Het is gewoon moderne dictatuur,meneer Maat,overleg achteraf als de beslissingen al zijn genomen

 • Mozes

  Gjh, die NMV van jou wordt zelfs op gemeente niveau nog niet eens serieus genomen.

 • Heindekort

  Artikel slaat de spijker op z'n kop. Voorzie echter geen verandering, eerder verslechtering van de situatie..

 • geen boer

  de jurist verdringt de landbouwkundige op het departement. Dat is al even gaande, ook vóórdat het EZ werd. Voor politici met boerenverstand rest slechts de SGP en dat beginnen we te merken.

 • veldzicht

  De regering regeert niet, actiegroepen en andere schreeuwers die
  er de ballen verstand van hebben maken de dienst uit,dat
  hand je vol agrariërs is electoraal niet interresant meer, met
  milieu, natuur en dierenwelzijn is meer te halen,voor boeren kan je een goed beleid voeren maar als je daar mee wordt weggevaagd met de komende verkiezingen willen ze al helemaal niet.

 • Zents beheer

  Zie hem nou zitten met z'n wijzende vingertje. Wat hadden de LTO bestuurders dan gedacht, dat door simpel weg de belangen van de varkens en pluimveehouders in te wisselen de klus voor de koeien wel geklaard zou zijn ?
  Wacht maar af wat nog komen gaat, koeien verplicht naar buiten, afbouw van kunstmest, tochtig spuiten, droog zetten met antibiotica enz.
  En als het ff tegen zit met een dalende melkprijs en stijging van voer en financieringskosten . En wat vinden de varkens/kippenboeren hier eigenlijk van ?
  In elk geval dit jaar snij mais. Liever 3000 van de koeieboer dan 1200 van de aardappelboer.

 • arib

  De minister en staatssecretaris ogen vriendelijk en babbelen op een veilig hoog abstractie niveau in het ongewisse. Hun ambtenaren zoeken naarstig op internet naar een antwoord, want in hun bureaulade of dossierkast is het niet (meer) te vinden. Ze staan te ver weg van het platteland en staren hopeloos naar de Hofvijver.

 • agro1

  is dit beleid, of is daarover nagedacht???ciolos boppe

 • Jan van het Zand

  De Nederlandse land- en tuinbouw staat in de wereld bekend als het hoogst aangeschreven en daarom alom gewaardeerd. De studenten van over heel de wereld komen naar Wageningen om land- en tuinbouw te studeren. En dan ........ laat Den Haag in al haar geledingen de Nederlandse land- en tuinbouw door de EU-regelgeving beknotten in plaats van de innovatie in de land- en tuinbouw stevig te stimuleren om de gerezen problemen in deze sector op voordracht van de Amsterdamse Grachtengordel praatgroepjes en de Duitse Groenen de baas te worden. Welnee, we doen er provinciaal nog een schepje bovenop om de land- en tuinbouw in Nederland nog meer met verdergaande regelgeving op te zadelen én de schaalvergroting in de Nederlandse land- en tuinbouw daarmee nog meer bevorderen.l

 • koestal

  volkert weer los ,de groenlinksactivisten bemannen de meeste kantoren in Den Haag en Brussel,volkert was eerder ook bij die club, dat zegt genoeg !

 • Warmelo

  Het grootste knelgeval bij de derogatie-maatregelen is onze staatsecretaris natuurlijk zelf. Het ergste van alles is dat de door de agrarische achterban gekozen VVD 'landbouwmensen' blindelings accoord geven aan onze staatsecretaris en veel te weinig tegengas geven.

 • koestal

  Jan Mulder de Europarlementarier van de VVD in Brussel schrijft dat veel van deze besluiten in het geheim door de EU worden genomen zonder dat de Europarlementariers hierin gekend worden ,het is droevig en eigenlijk ook lachwekkend met de democratie

 • minasblunders1

  Dat heeft te maken met de dubbele agenda die men daar heeft, in samenwerking met het ministerie van onkunde.

 • gjh

  juist minasblunder dubbele agendas maar de leden zien dat niet ,hoe dom ben je dan !!!!!

 • agratax2

  Zou het huidige beleid een voorbode zijn van wat komt? Is Europa een technocratisch bestuurde overheid? Alle besluiten worden door ambtenaren en aangewezen commissarissen genomen. Wat is hiervan het democratische gehalte? Ik zou zeggen niets. Brussel begint te lijken op een dictatuur van de bureuacraten en daar komt doorgaans weinig goeds van omdat de gekozen afgevaardigen geen van alen voldoende achterban hebben om de stem van de bevolking te vertolken. De geschiedenis heeft door de eeuwen aangetoond dat dit soort democratieen verworden tot bureaucratische dictaturen. Maar steeds weer probeert de politiek in zijn honger naar macht deze mislukte democratie op nieuw uit te vinden.

 • agratax2

  Het ergste is dat onze Voormannen, dhr. Maat en zijn voorgangers voorop stees roepen dat het zonder Europa niet gaat en dat dan onze economische wereld instort. Als dat zo is dan hebben we pech, maar op de huidige wijze geloven en vertrouwen we geen allen de Brusselse beleidsmakers. Een dergelijke benadering van je leiders leidt vroeg of laat tot de ondergang. Ik stel voor om maar terug te keren naar het model van de EU met eerst 6 en toen 12 landen. Waarom zou dat systeem niet werken met 28 of meer landen. Afspraken daar waar ECHT nodig en samen optrekken in de grote boze wereld, maar intern je zelf blijven en jeeigen identiteit behouden.

 • joannes

  Het is meer dan jammer dat de Agrarische sector Politiek óók weinig meer in de Melk te brokkelen heeft. De optelsom van Populisme in Den Haag + Bureaucratie van te hoog gesalarieerde beroeps ambtenaren in Brussel = Een Destructieve Janboel die De Agrariers uit de sector óf het land jaagd!

 • .....

  Als overleg met de overheid zinloos is zoals dat nu het geval is, dan heeft de LTO dus geen bestaansrecht meer.

 • gjh

  correct geantwoord koning willie !!!

 • leo,s vriend

  gjh, schei eens uit,doe zelf eens wat ipv alleen af te kraken/breken

 • koestal

  De overheid zit in een constante crisis,het regeren bestaat uit noodgrepen doen

 • gjh

  (maat)ennaaier !!

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.