Home

Nieuws 711 x bekeken

Landbouwsector gaat steeds efficiënter om met energie

Den Haag - Landbouwbedrijven zijn goed op weg om de klimaatdoelen en de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in 2020 te halen.

De landbouwsector produceert in Nederland al jaren meer elektriciteit dan ze verbruikt. Dat blijkt uit het rapport 'Energie en klimaat in de Agrosectoren' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en LEI Wageningen UR die staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken 15 mei 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
"Onze boeren en tuinders zijn goed bezig. Ze verbruiken steeds minder energie en produceren steeds meer duurzame energie. Ook het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen ligt heel goed op schema. Klimaat-slimme landbouw is nodig om winstgevend te blijven en om de nadelige gevolgen voor mens en milieu te beperken. Onze ambities zijn hoog en we zijn nog niet waar we in 2020 willen zijn, maar we zijn goed op weg. Een extra reden om trots te zijn op onze boeren en tuinders', aldus staatssecretaris Dijksma.

Het rapport laat de voortgang zien van het in 2008 afgesloten convenant 'Schone en zuinige agrosectoren'. Uit het voor voorliggende rapport 'Energie en klimaat in de Agrosectoren' blijkt dat de landbouwsector goed op koers ligt wat betreft aan haar deel van de Europese afspraken. De voor 2020 gestelde doelen voor het terugdringen van CO2 en overige broeikasgassen zijn namelijk al grotendeels bereikt. Toch neemt de totale uitstoot van broeikasgassen door de landbouw niet verder af. Een verklaring hiervoor ligt volgen het rapport in het feit dat de glastuinbouw steeds meer eigen energiecentrales heeft. Door de inzet van meer eigen warmtekrachtcentrales gebruiken de bedrijven automatisch meer aardgas, maar produceren daartegenover ook meer elektriciteit die anders door energiecentrales opgewekt zou moeten worden. Daarom is per saldo de energieprestatie van landbouwbedrijven toch gestegen.

De CO2-uitstoot is sinds 1990 in de landbouwsector wel met 1,2 megaton gestegen, maar deze uitstoot wordt ruim gecompenseerd door de teruggang in uitstoot van lachgas en methaan met 5,6 megaton CO2.
De gerealiseerde energiebesparing komt met een percentage van 2,9 op jaarbasis ruimschoots uit boven de doelstelling van 2 procent per jaar uit het convenant. De energie-efficiëntie is al met 48 procent verbeterd. Dankzij windmolens en biomassa levert de landbouwsector 42 procent van de productie van alle hernieuwbare energie in Nederland.

De accenten in de sectoren ligt verschillend. Zo heeft de glastuinbouw haar energie-efficiëntie met maar liefst 56% verbeterd door het installeren van warmtekrachtcentrales en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals isolatie en warmteopslag. De melkveebedrijven hebben de uitstoot van CO2 met éénderde teruggedrongen tot 1,4 kilo per kilo melk. Het energieverbruik in de vleeskuikenhouderij daalde met maar liefst 43 procent. 72 procent van de varkensbedrijven heeft energiebesparende maatregelen genomen. Akkerbouwbedrijven hebben veel geïnvesteerd in wind op land en leveren daarmee een grote bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie.

Of registreer je om te kunnen reageren.