Home

Nieuws

LTO: weinig klachten NVWA op meldpunt

Zwolle - Op het LTO-meldpunt waarop veehouders hun klachten en negatieve ervaringen met de NVWA kunnen melden zijn tot nu toe weinig reacties binnen gekomen.

Dat zegt Frits Mandersloot, manager dierlijke sectoren van LTO-Nederland. LTO stelde het meldpunt eind februari in naar aanleiding van de debatten over de NVWA in de Tweede Kamer en de tariefsverhogingen die zijn doorgevoerd.

De ongeveer dertig reacties die binnen zijn gekomen zijn hoofdzakelijk afkomstig van varkenshouders en enkele vleesveehouders. Het grootste deel had te maken met de gang van zaken rond klepkeuringen en dan voornamelijk over het tijdstip waarop de NVWA kan keuren. Ook hebben veehouders zich beklaagd over onverwacht hogere nota's bijvoorbeeld omdat het keuren langer duurde dan was voorzien. "Veehouders hebben daar geen invloed op en zijn daar boos over." Volgens Mandersloot zijn er uit de binnengekomen meldingen geen structurele problemen af te leiden.

Een en ander staat los van de problemen van de afgelopen twee weken toen bleek dat de NVWA niet in staat was om alle aangevraagde exportkeuringen op de boerderij te kunnen doen. Hierover heeft VVD-Kamerlid Helma Lodders vragen gesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.