Home

Nieuws 16 reacties

Mestverwerking komt nog niet op gang

Doetinchem - Een kwart van de veehouders die dit jaar mest moeten verwerken, heeft tot nu een mestverwerkingscontract afgesloten. Zij voldoen daarmee aan de mestverwerkingsplicht. Het overige deel van de veehouders heeft nog niets geregeld. Dat blijkt uit navraag bij diverse marktpartijen.

In 2014 moeten 18.000 veehouders voor het eerst aan de slag met mestverwerking. Dat schrijft de nieuwe mestwet voor. "Er zijn heel weinig veehouders die echt iets geregeld hebben. De meeste veehouders nemen een afwachtende houding aan", zegt DLV-adviseur Kees van Ham. Ben Rooijackers van mestafzetcoöperatie Mestac beaamt: "Veehouders voelen nog niet de noodzaak om met mestverwerking aan de slag te gaan." Vooral varkenshouders zouden nog nauwelijks werk hebben gemaakt van mestverwerking.

Het gros van de contracten is afgesloten met ondernemers met een vergister of met ondernemers die de mest bewerken (scheiden en hygiëniseren van de dikke fractie). Deze vergisters en bewerkers exporteren het mestproduct of hebben op hun beurt een contract afgesloten met een exporteur. Dit zijn veelal kortlopende contracten, geldig voor een jaar.

Rundveehouders die mestverwerkingsplichtig zijn, maken het meest gebruik van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Dit betekent dat een veehouder zijn mestverwerkingsplicht overdraagt aan een andere veehouder die meer verwerkt dan nodig is om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen. De prijs van een VVO per kuub drijfmest is momenteel €1,25 tot €4 per kilo fosfaat.

Het aantal veehouders dat rechtstreeks een contract heeft afgesloten met een mestverwerker is klein. Theo Willems van VP Systems schat dit percentage op 'enkele procenten'. "Dit zijn veelal meerjarige contracten en boeren zijn nog huiverig om zich voor een langere periode dan een jaar vast te leggen." De prijs van een mestverwerkingscontract (MVO) is ongeveer €18 per kuub mest op basis van vijf kilo fosfaat per kuub, af boerderij en zonder inleggeld of extra kosten.

Om te voorkomen dat het mestoverschot in de landbouw terechtkomt en voor milieuproblemen zorgt, is op 1 januari dit jaar de mestverwerkingsplicht ingevoerd. Deze moet ervoor zorgen dat mest uit de Nederlandse landbouw verdwijnt. De overheid heeft vastgesteld dat 17 miljoen kilogram fosfaat dit jaar buiten de Nederlandse landbouw moet worden afgezet.

Laatste reacties

 • bbuizer

  @buizeradvies: In het project SCARLET_PLUS doen wij hier iets aan. In Friesland wordt gewerkt aan de voorbewerking van reststromen van natte biomassa (o.a. de dikke fractie van drijfmest) voor omzetting in waterstofrijk brandbaar gas. Het is de bedoeling dat daarbij groene mineralen (o.a. fosfor) worden teruggewonnen voor toepassing in de landbouw. Zie ook haalbaarheidsstudie die aan SCARLET_PLUS vooraf ging: http://www.buizeradvies.nl/energie.html

 • ed12345
  Hoe staat het
  met Cumela met hun plannen :mest export naar Hongarije?

 • Hoogeind

  Het wordt druk op de markt van groene kunstmest!. Werkt deze fosfor ook of is het dezelfde milieuvriendelijke onoplosbare fosfaat zoals Scarabee uit Sevenum (L) bij Cebeco Meststoffen probeerde te slijten?

 • Hoogeind

  Het wordt druk op de markt van groene kunstmest!. Werkt deze fosfor ook of is het dezelfde milieuvriendelijke onoplosbare fosfaat zoals Scarabee uit Sevenum (L) bij Cebeco Meststoffen probeerde te slijten?

 • Hoogeind

  Het wordt druk op de markt van groene kunstmest!. Werkt deze fosfor ook of is het dezelfde milieuvriendelijke onoplosbare fosfaat zoals Scarabee uit Sevenum (L) bij Cebeco Meststoffen probeerde te slijten?

 • maxisprint

  mestoverschot... en dat bij zulk sterk teruglopende fosfaatgetallen dat een gewone gewasopbrengst niet meer mogelijk is.

 • 1034942

  De toegestane bemesting loopt ver uit de pas met de adviezen in de bemestingsleer

 • koestal

  Zo maak je een landbouweconomie kapot,welke politieke partij wil hier nog wat aan doen ,of zijn ze in Den Haag en Brussel allemaal de weg kwijt ?

 • koestal

  Zo maak je een landbouweconomie kapot,welke politieke partij wil hier nog wat aan doen ,of zijn ze in Den Haag en Brussel allemaal de weg kwijt ?

 • overheid

  Hoe werkt dat, een reactie meerdere keren plaatsen?

 • overheid

  Hoe werkt dat, een reactie meerdere keren plaatsen?

 • overheid

  Aha, zo dus.
  Dus wel doelbewust gedaan.

 • joohoo

  Mestverwerking op het eigen bedrijf is op de huidige milieuvergunningen niet toegestaan. Mestverwerken van derden ook niet. Hoe verder????

 • landboer

  Mestverwerken is het paard achter de wagen spannen!

 • j.verstraten1

  Er is al aardig wat mestverwerking getuige het aanbod aan VVO's. Volgend jaar wordt het spannender

 • ed12345

  Overheid .dat meerdere keren dezelfde reactive gebeurt vaak per ongeluk ,je drukt op plaats reactie en als dat niet direct gebeurt denk je dat het niet werkt en drukt nog eens
  Ik wilde graag horen van Cumela hoe het met de plannen van export naar hongarije staat

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.