Home

Nieuws 2 reacties

Kosten NVWA komen fors hoger uit in 2013

Den Haag – De kosten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren in 2013 €50,8 miljoen hoger dan de oorspronkelijke begroting. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken.

De hogere kosten zijn vooral het gevolg van een verhoging van het opdrachtenbudget om de kwaliteit van uitvoering, handhaving en toezicht te waarborgen. Dit heeft tot €17,7 miljoen extra uitgaven tot gevolg gehad. Daarnaast is €14,1 miljoen extra uitgegeven voor investeringen die het mogelijk maken de beoogde fusiebesparingen op het gebied van huisvesting, ICT en arbeidsvoorwaarden te realiseren.

Doelstelling was dat er in 2013 fors bezuinigd zou worden op de NVWA. Het ministerie zou nog €94 miljoen aan de NVWA betalen. De werkelijke uitgaven kwamen op €144,8 miljoen, dat is ook hoger dan de jaren ervoor.

Ook de kosten van Dienst Regelingen kwamen in 2013 met € 112,2 miljoen  €27,9 miljoen hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van hogere uitvoeringskosten voor de uitvoering van Europese regelgeving zoals het Europees landbouwbeleid, zoals de toeslagrechten en het plattelandsbeleid.

Laatste reacties

  • pb1974

    en wie moet deze onzin weer allemaal betalen

  • Barneveldsei

    Iets wat goed , hoef je niet te veranderen zij de koning Alexander. Het kabinet hoort haar taken vakkundig uit te voeren. Maar de stadse losbollen denken alleen aan hun salaris en hun vriendjes politiek.

Of registreer je om te kunnen reageren.