Home

Nieuws 989 x bekeken

'Kantelpunt voor varkenshouders en vleeskuikenhouders'

Amsterdam – Houders van varkens en vleeskuikens moeten dit jaar kiezen voor het leveren van grondstoffen van hoge kwaliteit of specifieke concepten met een hogere toegevoegde waarde, zoals het Kip en Varken van Morgen of het Duitse Initiative Tierwohl.

Dat zei sectormanager Wilbert Hilkens van ABN Amro tijdens een bijeenkomst waar de bank haar visie op de sector presenteerde.

Hilkens sprak van een "kantelpunt". "Het is een beweging die al jaren plaatsvindt en steeds nadert het moment dat echt harde keuzes moeten worden gemaakt om onderscheidend te zijn. Of je produceert zo efficiënt mogelijk voor hele sterke ketens met beperkte goede waarden, zoals bij kip McDonald's of KFC, of je kiest voor duurzame ketens waarbij andere aspecten dan prijs en basiskwaliteit een rol spelen."
Hij ziet twee redenen voor een betere markt voor met name de varkenssector. Enerzijds heeft Wakker Dier met haar acties de vleeswarenindustrie zover gekregen dat ze overschakelen op vlees met één Beter Leven Ster. "Wakker Dier heeft daardoor de vierkantverwaarding vergemakkelijkt, en juist dat was een belemmering bij de invoering van CBL-inkoopvoorwaarden."
Hilkens ziet tevens een stimulans door de invoering van het minimumloon in Duitsland, wat leidt tot hogere slachtkosten. De uitbetaalprijs kan daardoor over de hele linie wel eens met 2 tot 4 euro per varken gedrukt worden. De aanzuigende werking van de Duitse markt verdwijnt daardoor grotendeels. Hilkens denkt dat het Duitse duurzaamheidsinitiatief Initiative Tierwohl voor de korte termijn wel potentieel heeft.
Deelname aan Initiative Tierwohl kan 3 tot 5 euro extra per varken opleveren, maar is weggelegd voor misschien een derde van de varkens die in Duitsland worden geslacht, denkt Hilkens. Initiative Tierwohl voorziet in vrijwillige maatregelen op drie niveaus met op het laagste niveau (A-niveau) basismaatregelen zoals certificering door ketenbeheerder QS en deelname aan antibioticamonitoring.
Hilkens denkt dat Initiative Tierwohl ook voor de lange termijn minder bestendig zal blijken dan concurrerende initiatieven die niet werken volgens het 'groenestroomprincipe'. Bij groene stroom wordt het volume energie dat 'groen' is gekocht wel opgewekt uit duurzame energiebronnen, maar komt ze niet altijd bij de klant terecht die de groene stroom koopt.

Of registreer je om te kunnen reageren.