Home

Nieuws 10433 x bekeken 19 reacties

Hogere pachtprijs voor akkerbouwers

Den Haag – De pachtprijs in gebieden met overwegend akkerbouw gaat omhoog. Melkveehouders in gebieden met voornamelijk melkveehouderij gaan minder betalen voor de huur van los land.

Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sharon Dijksma die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de brief presenteert de bewindsvrouw de pachtnormen die op 1 juli dit jaar van kracht worden.

Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast. Er bestaan twee soorten pachtnormen. Voor contracten die na 1 september 2007 zijn gesloten, geldt een maximale pachtprijs, de regionorm. Voor contracten van vóór 1 september 2007 geldt een veranderpercentage. De pachtprijs wordt jaarlijks bepaald op basis van een vijfjaarlijks gemiddelde van de opbrengst van het land.

In de meeste pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw stijgt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land, vooral door de goede bedrijfsresultaten in de akkerbouw in 2012. In de meeste pachtprijsgebieden met vooral melkveehouderij daalt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land, door een matig bedrijfsresultaat in 2012 en het wegvallen van het goede jaar 2007 uit de berekening. De reële rente, die mede aan de basis ligt van de rendementseis van verpachters, ligt eind 2013 nog steeds op een historisch dieptepunt. Dit heeft een drukkend effect op de pachtnormen, aldus Dijksma in de brief.

De hoogst toelaatbare pachtprijs voor los tuinland stijgt fors in 'Westelijk Holland' door de goede resultaten in 2012. In het gebied 'Rest van Nederland' daalt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor tuinland licht. Weliswaar werd daar in 2012 een goed bedrijfsresultaat geboekt, maar dat was minder dan het goede jaar 2007 dat uit de berekening wegvalt.

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,20 procent, de gemiddelde bouwkostenindex over 2009-2013.

Zowel pachters, de Bond van Landpachters (BLHB en LTO, als verpachters verenigd in de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) reageren verbaasd over de grote veranderingen van de regionormen. LTO vindt het zelfs 'absurd'. Arnold Michielsen, voorzitter LTO Noord provincie Flevoland en portefeuillehouder pacht bij LTO Nederland: "In Flevoland gingen de normen vorig jaar met 28 procent omlaag. Dit jaar stijgen ze met 20 procent. Dat is niet wenselijk." LTO vindt het ook 'te gek voor woorden' dat de regionorm van los tuinland in Westelijk Holland met 35 procent stijgt. "Dat is nog wel wat", reageert Michielsen. Hij vindt het ook onverklaarbaar dat in Zuid-Limburg de regionorm dit jaar met 14 procent stijgt. Vorig jaar steeg in dat pachtprijsgebied de norm ook al.

De uitkomsten vallen de BLHB niet tegen. De grotere stijging in de akkerbouwgebieden was na de forse daling vorig jaar verwacht, zegt de pachtersbond. Voorzitter Piet van der Eijk: "De daling in de melkveehouderijgebieden is beperkt. Zolang de rente laag blijft wordt de pachter in dit systeem nog redelijk beschermd."

Klik hier voor de regionorm per pachtprijsgebied.

Laatste reacties

 • r.zijlmans1

  je word gestraft omdat je een goed jaar draai???

 • minasblunders1

  Nee, je kunt betalen omdat een paar hotemetoten een volledig verkeerde berekening van de pacht heeft gemaakt.

 • koestal

  natte vingerwerk

 • van der Vlies

  Waar blijft onze boer koekoek!!!!!!!!.
  Volgens mij wordt het tijd dat de spreekwoordelijke kont tegen de krib moet.
  Wie o wie wil dit zwaard dragen.
  Actie op reactie...

  Of maar lekker blijven praten met z,n allen.

 • info36

  En dan vinden ze het gek dat het areaal pacht afneemt. Je wordt er stapelgek van! Je moet er ook nog een keer rendabel tarwe op kunnen telen. Het rendement van de institutionele beleggers is bij de huidige pachtprijzen ook al goed. Waarom moeten de pachtboeren tegenwoordig arm gehouden worden?

 • sjang

  Collega's, wij boeren zijn het zelf schuld. Als ik zie dat er voor los land om aardappelen op te telen 1500 tot 2000 euro betaald wordt. Gronden welke per inschrijving verpacht worden gaan van de hand voor 1500 -2500 euro. Vinden jullie het dan gek dat de pachtprijzen stijgen.
  In zuid-limburg tel je pas echt mee als je kunt zeggen dat je zoveel honderd hectare aardappelen hebt, anders ben je een keuterboer. Vraag hier een grondeigenaar om grond te huren, krijg je steevast antwoord in de orde van grootte zoals net genoemd.

 • a.t.herwijnen

  Losse pacht voor weiland is in regio rivierenland ook al rond de 1000 euro.
  Door de toeslagen en de hoge melkprijs en het einde van het melkquotum, concurreren ze elkaar kapot. De grondeigenaar vaart er wel bij. Deze is goed op de hoogte dat melkveehouders meer toeslagen gaan beuren in de toekomst.

 • info36

  Losse huurprijzen zijn iets heel anders dan pachtprijzen, losse huur is meestal voor 1 jaar en voor 1 specifieke teelt. Pacht is langdurig en daarom moet daarop een gewone bedrijfsvoering uitgevoerd kunnen worden en dus allerlei gewone teelten en moet de grond vruchtbaar gehouden kunnen worden. Met de pachtprijsverhoging gaat dat bijna niet meer.
  Dat er veel gekken rondlopen weet ik ook wel.

 • a.t.herwijnen

  Grond pachten wordt hier niet meer gedaan. Zelfs gemeentes en andere beheerders zijn hier over gegaan op losse pacht. Geen risico en toch hoge prijzen.

 • agratax2

  Een pachtprijs van zeg 2000 euro per ha resulteerd in een koopprijs van minder dan 3 % rente en 70.000 euro betalen de aardappelboeren rustig op de goede gronden. Tel deze rente bij de vaste lasten per ha en de pachtprijs van 2000 euro resulteert in een kostenpost die aanzienlijk hoger is dan deze pacht bedragen. Als we aardappelen, spruiten, bloembollen en neem nog maar de nodige teeltendie als bijzondere teelten benoemt kunnen worden, dan telen een groot deel van onze akkerbouwers alleen maar bijzondere teelten. Voor graan worden deze bedragen inderdaad niet geboden, maar het percentage graan is laag zo niet nul in veel bouwplannen. Hoe we het ook wenden of keren, de bodemvruchbaarheid en structuur staan toch al ernstig onder druk door alle bijzondereteelten (rooivruchten).

 • info36

  Percentage graan laag? Het is op mais na het grootste gewas in Nederland. Wat een onzinverhalen. Graan is nog steeds de spil in veel bouwplannen en zorgt voor goede onkruidbestrijding en structuur en bodemvruchtbaarheid.
  Losse pacht is zeer korte termijnpolitiek en op lange termijn niet houdbaar.

 • H Zonderland

  Er zijn wel gebieden waar jarenlang zonder graan geboerd is. Op dergelijke kavels willen bloembollentelers al geen plantgoed meer zetten, wortels wil ook niet meer enz. Het is belachelijk dat er structureel geld bij moet wanneer je het noodzakelijke aandeel graan verbouwt en duurzaam met de grond om gaat. Maar goed dat interesseert inmiddels ook vrijwel niemand meer want geld is het enige wat nog telt. Daarmee sterft reguliere pacht en pachtafhankelijke bedrijven uit en resten er nog wat uitgeleefde kavels.

 • info36

  Daarom ligt er een belangrijke taak bij de belangenverenigingen die opkomen voor de rechten van de pachter. Men moet knokken voor pachtprijsmatiging en de rechten van de pachter in de benen houden.
  Er zijn nog heel veel pachtbedrijven, of bedrijven met een belangrijk deel pacht. Die dienen gewoon beschermt te worden omdat ze anders dreigen onder te sneeuwen.

 • koestal

  hoeveel ton tarwe halen ze tegenwoordig wel van een hectare ?

 • farmerbn

  Ik snap niet dat er gevraagd wordt naar meer regels. Laat alles zo vrij mogelijk want er zijn al regels genoeg. Iemand die land wil huren voor een lage prijs moet je vragen of hij na het winnen van de lotto zijn land in eigendom (gekocht van het geld van de lotto) ook wil verhuren voor dat lage bedrag. Wedden dat hij zegt dat het te goedkoop is?

 • pinkeltje

  Gerekend naar wat grond op de vrije markt per hectare opbrengt is de pacht altijd erg bescheiden. Als je er op moet boeren is het gemiddeld genomen al gauw meer dan genoeg. Vermogensbeheer is een andere tak van sport dan de exploitatie van een landbouwbedrijf, maar via de pacht komen die twee toch bij elkaar. Verder is het vrijheid blijheid. Vindt je de grond te duur, dan gewoon niet kopen. huren of pachten. Voor jou 10 anderen. Leuk? Nee, lang niet altijd, maar het is een aspect van het ondernemerschap. Als consument vind ik het prima dat er nog zoveel boeren zijn die graag werken. Lekker goedkoop eten en geen zorgen dat het schap in de winkel leeg is. Laat de boeren maar dorsen.

 • H Zonderland

  Dat is een te beperkte visie @ pinkeltje. Als ik de eigendomsgrond-lasten vergelijk met de pacht ben ik met eigendom nogal wat voordeliger uit. De gemiddelde grondwaarde van afgelopen 20 jaar (hier ca € 40000) tegen 3% is €1200 rentelast. De pacht doet ca € 1000 dus dit lijkt voordeliger. Nu de andere kant: de rente over de totale bedrijfsfinanciering is in eigendomssituatie al gauw 1 tot 1,5% lager dan bij pachtsituatie. Daarbij is een aflostermijn van >25 jaar bij eigendom no problem waar 10 - 15 jaar bij pacht echt de limiet is. Dat scheelt dus nogal wat liquiditeit. (probleem vooral bij overname) Daarnaast heb je bij eigendom de belastingvrije waardestijging die je na je loopbaan kunt verzilveren. Een pachterspensioen bouwt pas op na inkomstenbelasting en valt ook nog onder vermogensrendement. Kortom een duur hoekje bijpachten is geen probleem maar pachtafhankelijke bedrijven worden met de huidige pachtregels kansloos.

 • pinkeltje

  Nou, dan is het heel simpel. Niet pachten maar kopen! Maar of degene die grond wil kopen zijn financieringslasten moet baseren op de grondprijs van de afgelopen twintig jaar dat is nog maar de vraag. Volgens mij zijn de lasten gewoon de hoeveelheid kapitaal die je moet lenen voor de financiering maal de rente die je moet betalen de komende twintig jaar. Over aflossen zal ik het niet hebben. Maar je kunt je ook rijk rekenen door te stellen dat spaargeld op de bank per saldo verlies van kapitaal oplevert. Vermogensrendementsheffing plus inflatie. Als je jezelf blij maakt met het idee dat dat de eerste winst is die de grond oplevert. Een aantal beleggers koopt trouwens om die reden ook landbouwgrond en verpacht het dan aan iemand die graag werkt voor zijn geld. Kortom,. voor ieder probleem is een oplossing.

 • H Zonderland

  Precies, (institutionele) beleggers halen ook veel meer (fiscaal) rendement uit grondaankoop. Als zij willen dat een pachter die grond op waarde, dus goed in vruchtbaarheid, vrij van ziektes en aaltjes houdt moeten ze hem niet het vel over de oren trekken. Doen ze dat (o.b.v. huidige pachtregels) wel dan rest de pachter niets anders dan de grond uit te mergelen of er mee te stoppen. Er wordt vaak met een scheef oog gekeken naar de teeltpacht-prijzen voor hoogsaldo-gewassen (bloembollen, aardappelen en uien) maar na de oogst zal de verpachter zelf het land moeten bewerken, groenbemester moeten zaaien, aaltjes bestrijden en ontwatering onderhouden. Bij reguliere pacht moet de pachter dit (onderhoud) doen. En kopen, ja als het te koop komt en zo niet snap ik wel waarom.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.