Home

Nieuws 5 reacties

Groningen heeft ganzenakkoord

Groningen – Boerenorganisaties en natuurorganisaties in Groningen hebben een ganzenakkoord gesloten. De partijen werden het eens over de periode waarin verschillende ganzensoorten rust krijgen om te overwinteren maar ook over de hoogte van vergoedingen die boeren krijgen voor schade aan gewassen.

Het akkoord krijgt een looptijd van zes jaar en een budget van in totaal 3 miljoen euro.
Voor alle trekganzen, inclusief de grauwe gans en de brandgans, is een winterrustperiode afgesproken van 1 november tot 1 maart. Kolganzen krijgen een winterrustperiode die een maand langer duurt, omdat het met deze soort internationaal minder goed gaat. Buiten deze perioden mogen ganzen bestreden. De beesten mogen volgens het akkoord in de winter ook opzettelijk verontrust worden wanneer ze zich op gewassen of gras bevinden.
Het Groninger ganzenakkoord stoelt op het landelijke ganzenakkoord, dat eerder afketste. Onder de ondertekenaars zijn LTO Noord, BoerenNatuur, Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Jagersorganisaties tekenden niet mee. De onderhandelingen werden geleid door gedeputeerde Henk Staghouwer. De ChristenUnie-politicus hechtte eraan dat de nieuwe afspraken financieel gezien geen open einde hebben.
In Groningen komen zowel trekganzen als zomerganzen voor. Het doel van het Groninger akkoord is om ervoor te zorgen dat de verschillende ganzenpopulaties in stand blijven, maar dat de schade die zij veroorzaken niet verder toeneemt. Dat gebeurt door foerageergebieden aan te wijzen en afspraken te maken wanneer en waar ganzen met rust gelaten worden of juist verstoord mogen worden.
Boeren en natuurbeheerders maken in goed overleg met de zeventien wildbeheereenheden in Groningen nadere plannen hoe zij te werk zullen gaan om gewasschade door ganzen te beperken en de populaties zomerganzen in toom te houden.

Laatste reacties

 • vael

  een ganzenakkoord zonder jagers?

 • J@gertje

  @Vael,
  LTO Noord, BoerenNatuur, Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gaan nu vast zelf aan de slag om de ganzenpopulatie en de schade in te perken.

 • Hogman1

  En de Groningerboeren geloven nu dat het goed komt ??????????????

 • J@gertje

  @Hogman1,
  Zolang de boeren zich tevreden moeten stellen met 'maatwerk' van de provincie en de ganzen niet landelijk vrijgesteld gaan worden, komt het niet goed.

 • PetervanKempen

  Noodzaak steun van beide jagers clubs in die provincie en de NMV is even aan de aandacht van lokale LTO mevrouw ontsnapt. dan kan dit gebeuren blijkbaar...
  Wat wel opvallend is, is dat 300 euro aanvraagkosten die aldus IPO voorzitter Kramer bij ons in Fryslan landelijk van kracht is en niet bespreekbaar, hier opeens niet zo is want: je krijgt die terug als je claim terecht is en boven het minimale bedrag ligt. Heeeel interessant, ook voor LTO hr de Koeier, want dat zou overal zo moeten zijn. Verder is in de Lauwersmeer veel werk te doen mbt beheer en reductie grauwe ganzen voor TBO's. Ook ' helpen' te tellen lijkt me nuttig want dat schijnt men daarbinnen niet nodig te vinden. Werk genoeg dus voor diegenen die tekenden in Groningen voor onbeperkte opvang en toename van ganzen door die winterrust van november tot in maart/ april. Hun feestje, hun verantwoordelijkheid.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.