Home

Nieuws 1 reactie

Faunafonds keert bijna 2 miljoen minder uit

Utrecht - Het Faunafonds heeft afgelopen jaar 1,88 miljoen euro minder uitgekeerd aan wildschadevergoedingen dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit het jaarverslag. Het aantal ingediende verzoekschriften daalde van 5.863 naar 5.110. Het fonds noemt twee oorzaken. Er was veel minder schade in rijpend fruit en er werd niet meer betaald voor schade aan grasland in oktober.

Ganzen zijn veruit de grootste schadeveroorzakers. Ze zijn goed voor 84 procent van de bijna 12 miljoen euro die het Faunafonds vorig jaar uitkeerde. De overwinterende grauwe gans vormt de grootste kostenpost met ruim 3 miljoen euro. Overwinterende brandganzen en kolganzen zijn goed voor respectievelijk 1,9 miljoen en 1,7 miljoen euro.

De schade door overzomerende ganzen stijgt gestaag door. In 2008 werd nog 1,2 miljoen euro vergoed, in 2012 was dat 2,5 miljoen euro en afgelopen jaar was de vergoeding voor zomerschade bijna 3 miljoen euro. Drie ganzensoorten zijn hiervoor verantwoordelijk; kol- en brandganzen en grauwe ganzen. Dit jaar is er een maximum budget van 2 miljoen euro. Gaat de totale schade daar overheen, dan volgt een korting op de tegemoetkomingen.

De schade door mezen in fruit staat op nummer twee met 669.000 euro. Dit is een forse daling ten opzichte van 2012, toen ruim 2,5 miljoen euro werd uitgekeerd.

De schade door zoogdieren is licht afgenomen. Er is een stijging in de schade door edelherten en een daling in de schade door damherten. Dat laatste komt door beheermaatregelen in de Amsterdamse waterleidingduinen. De schade door edelherten is fors gegroeid van minder dan een ton naar 178.000 euro.

Er zijn ook minder bezwaarschriften ingediend; 420 tegenover 540 in het jaar ervoor.

Eén reactie

  • hstroek

    Minder bezwaarschriften? Ja dat leren ze je wel af.
    Als zelfstandig bestuursorgaan mogen ze hun eigen regels maken. Zeker waar dat ganzenschades betreft zijn die absurt. Minimaal 2 akties in de week, ook in de weken dat de ganzen er niet zijn maar de ontheffing, voor noodgevallen, doorloopt. Denk hierbij aan percelen graan. Idem bij specibonen. De schade wordt aangericht tot het 8 ste blad stadium en achteraf stellen ze dan dat er niet effectief genoeg ingegrepen is en 'eisen' ze 2 keer per week tot oogstdatum. Hoe kun je nu ganzen schieten die er niet zijn??
    Vervolgens in beroep en wat blijkt. De rechter toest alleen op de regels die door het Faunafonds zelf zijn opgesteldt. Dat is het recht.
    Dit is niet te winnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.