Home

Nieuws 53 reacties

Effect ammoniakmaatregelen nihil

Den Haag - Maatregelen om de ammoniakemissie van vee en mest te verminderen hebben geen aantoonbaar effect.

De gemeten ammoniakconcentratie in de lucht daalde sinds 2000 niet terwijl de berekende uitstoot van ammoniak door de landbouw met een derde is afgenomen. Dat melden het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het RIVM meet sinds begin jaren negentig de ammoniakconcentraties in de lucht. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid gemeten ammoniak in de lucht sinds 2000 niet of nauwelijks gedaald is, terwijl de berekende uitstoot van ammoniak van stallen, mestopslagen en mest uitrijden wel fors is afgenomen. Dit zijn berekeningen verkregen op basis van landbouwgegevens en aannames over de vervluchtiging of verdamping van ammoniak.
De oorzaak van het uitblijven van de daling is onduidelijk, zegt Hans van Grinsven van het PBL. "Het kan zijn dat de voorgeschreven maatregelen door boeren en loonwerkers onvoldoende worden nageleefd." Een andere reden zou kunnen zijn dat de invloed van weer en klimaat op ammoniak groter is dan tot nu toe aangenomen. "Klimaatverandering kan een rol spelen. We weten daar nog weinig van", aldus Van Grinsven.

Volgens Addo van Pul van RIVM bestaat al een aantal jaar een verschil tussen de gemeten en berekende ammoniakconcentratie, maar dat kan nu met meer zekerheid gezegd worden. "Dit is gemeld aan de beleidsmakers op het ministerie", weet Van Pul. Het verschil kan consequenties hebben voor de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS).

Van Grinsven zegt zich zorgen te maken over de voortgang van het mestdossier. "Het is de vraag of Nederland de Europese doelstellingen kan halen." Voor ammoniak is voor 2020 ten opzichte van 2005 een emissiereductie van 13 procent afgesproken.

VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft woensdag schriftelijke vragen gesteld. Ze wil ook weten hoe het komt dat berekeningen hele andere resultaten geven dan de metingen. Lodders vindt het niet uit te leggen dat beleid is gebaseerd op berekeningen die een grote foutmarge kennen.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wilde graag in debat met landbouwstaatssecretaris Sharon Dijksma over de ammoniakuitstoot van veehouderijbedrijven. Hij kreeg echter geen meerderheid voor een debat omdat VVD en PvdA het verzoek niet steunden. Er was wel een ruime meerderheid voor een brief van Dijksma met een reactie.

Laatste reacties

 • anton1937

  De VVD zakt keer op keer door de knieën als de PvdA niet mee wil denken met de landbouw. De boeren hebben niets aan de VVD als het gaat om de belangen voor de landbouw. Boeren sla morgen in het kieshokje de VVD over.

 • Hogman1

  'Het kan zijn dat de voorgeschreven maatregelen door boeren en loonwerkers onvoldoende worden nageleefd' ,Zo zie je maar weer hoe er over de sector gedacht word.
  Wel allemaal braaf blijven want indirect wordt je weer gechanteerd met een doelstelling van Europa over een reductie van 13 %
  En Helma Lodders doet weer blaffen maar wordt weer niet gesteund dor haar partij de VVD.
  Eigenlijk is het toch veel eenvoudiger om te zeggen dat je gewoon af wilt van dierhouderijen in Nedeland,

 • koestal

  hadden die doden in Makkinga ook niet gehoeven ,de politiek moet zich schamen met dit gezever

 • koestal

  hadden die doden in Makkinga ook niet gehoeven ,de politiek moet zich schamen met dit gezever

 • koestal

  En de landbouw maar op kosten jagen !! wat niet nodig was ,met allemaal dure gemanipuleerde rapporten

 • koestal

  Ik zal het ketsplaatje maar weer uit de oudijzerbak halen

 • jrboer

  Waar komt die ammoniak dan vandaan? Misschien van nature gewoon aanwezig in de lucht??

 • a van Gerwen

  Zal er wel op neerkomen dat we als sector nog harder en strenger aan gepakt worden om de Nh3 reductie te vergroten, waarna ze na 10 jaar weer tot de conclusie komen dat de concentraties nog steeds niet gedaald zijn.

 • j.r.j.porsius1

  Dat kleine Nederlandje dat zal het hele wereld milieugebeuren redden, wat een stelletje idioten zijn het hier toch, zijn we jaren lang op kosten gejaagd met dure mestverwerkingsapparatuur en in het buitenland is de stront altijd nog door de lucht gespoten!

 • sexbom

  En iedereen straks maar weer maar weer ja en amen zeggen,vooral die studieclub boeren .

 • ...............

  Dan zal de NH3 wel uit het buitenland komen waaien.

 • m.nieuweboer

  Er is door de Nederlandse veehouderij 2 miljard geinversteerd om de NH3 emissie en depositie terug te dringen .Nu geeft het RIVM toe dat alles wat men tot nu toe heeft verzonnen onzin is geweest .NH3 vervluchtigd in de lucht in stikstof en waterstof en is niet te meten.
  Lessen scheikunde en bemestingsleer op de landbouwwinterschool.
  Door alle zotte wetgeving is in de laatste 20 jaar het bodemleven grotendeels vernietigd.Worden in het voorjaar de weidevogels getroffen door mestinjecteurs.En dan te weten dat het EU stikstofbeleid niet is gebaseerd op wetenschppelijk onderzoek maar is gebaseerd op het z.g.n voorzorgpricipe evenals het CO2 beleid.
  We hebben hier te maken met het sprookje van Andersen,,De nieuwe kleren van de keizer'
  M.Nieuweboer Aartswoud

 • 344412

  Lodders wordt op schandalige wijze in de steek gelaten door chef Rutte, inderdaad, ondernemers hebben niks meer bij VVD te zoeken.

 • piethermus1

  dat gelijkblijvende ammoniakniveau welke gemeten wordt, komt van al die mensen die in dit land wonen...

 • W.postduif

  Heren collega,s dit wisten we 25 jaar geleden toch ook al . (Zure regen en zo ) hoor je niemand meer over . Alleen begrijp ik niet dat onze vakbladen en organisatie,s ons tussen de regels door ons op het CDA of de VVD willen laten stemmen. Of vinden jullie dat die zoveel voor ons gedaan hebben . ( noch nooit zoveel onzinnige regels gehad als nu ) of bv hebben we in de varkenshouderij sins invoering van de € een betere opbrengst gehad als in de fl tijd .'? Om maar een voorbeeld te noemen ik kan zo nog uren doorgaan. Mijn stemadvies is daarom in ieder geval stem tegen de € en tegen de eu . En denk zelf. De gr

 • minasblunders1

  Ammoniak is een gas dat neutraliseert. Het is daarom maar goed dat er ammoniak is, anders zou de lucht erg zuur zijn. Los van de onzinnigheid van 'ammoniakregels' hebben we ook nog eens te maken met het feit dat het niet te meten is; ammoniak zoekt voortdurend een evenwicht met andere gassen in de lucht. Je kunt het dus wel meten, maar dat is een momentopname. Een fractie van een seconde later heb je alweer een heel andere uitslag. Dit is meteen de reden dat het al helemaal niet te berekenen is. Immers, of je nú meet of over 5 minuten geeft al een heel andere uitslag als je er een rekenmodel op loslaat. Een 'afwijking' van 70% is dan zelfs nog vrij nauwkeurig. Grote onzin dus allemaal. Net zo onzinnig als de mestwet trouwens, waar ook alle processen en omzettingen 'gewoon even vergeten' worden. Ook hier volkomen onzinnige uitslagen die kant noch wal raken. Van natuurlijke processen heeft de 'topuniversiteit' Wageningen nog nooit gehoord. Het is een grote schande dat dergelijke ' wetenschap' zo lang in stand kan worden gehouden in een land dat zichzelf graag als 'kenniseconomie' profileert.

 • Arnens

  Oproep aan alle belangenbehartigers en beleidsmakers: geen nieuwe maatregelen voordat de effecten in de praktijk gemeten zijn, en m.b.t de ammoniak: geen aanscherping totdat bovenstaande bevindingen van RIVM verklaard zijn.

 • joohoo

  Dus al die maatregelen van de afgelopen 20 jaar zijn voor nop geweest? Tja onderzoeksgegevens vervalsen ?????? oeps. Verkeerde rapport besteld , vraag je gewoon om een nieuwe.

 • Professor P

  Het is bekend dat de hoeveelheid reactief stikstof (Nr) in de lucht maar gedeeltelijk wordt veroorzaakt door ammoniak en voor het grootste deel door stikstofoxiden die uitgestoten worden door transport en industrie. Waarschijnlijk ontstaat er in de oceanen een evenwicht tussen ammonia in het water en reactief stikstof en ammoniak in de lucht.
  Het verminderen van de ammoniakuitstoot in de landbouw is dus waarschijnlijk maar een druppel op de gloeiende plaat.

 • Marco22

  Zo nu ff een caim indienen bij Shartonnetje. De nertsenhouders bereiden ook al een claim voor.Wie nog meer?( mkz boeren) De regering gaat nog falliet.

 • m.nieuweboer

  Bij het RIVM en het Planbureau maar ook in Wageningen ontstaat een probleem als er geen probleem meer is.

 • koestal

  groene flag roosters zijn ook onzin ,het gas in de mestputten moet ergens naar toe,zo komen er weer ongelukken,pas op voor ontploffingen,even wat lassen in de stal en de boel vliegt de lucht in ,hier is ook niet voldoende onderzoek over geweest

 • bramegberts1

  De gemeten concentratie ammoniak is niet aantoonbaar gedaald sinds 2000 terwijl berekeningen één derde reductie laat zien. Hoe denken ze het convenant te kunnen uitvoeren waarin een reductie van 10 kiloton NH3 is afgesproken. En hoe wil je de PAS nog zn werk laten doen als je nu al weet dat metingen niet het gewenste resultaat zullen geven.
  En kun je met Aerius verklaren ( tot achter de komma) wat het effect van NH3 reductie maatregelen zijn. Allemaal ontwikkeld door dezelfde overheid die het RIVM en het PBL deze onderzoeksopdracht hebben gegeven. Hoe geloofwaardig wil je zijn?????

 • Hogman1

  Wat een verspilling van die 250.000 kwh stroom en die 47 IBC's zwavelzuur die ik de laatste 3 jaar heb verbruikt.
  En dat was dan duurzaam ??
  Waar kan ik nu gaan claimen?

 • PIETER123

  VVD-er Lodders is laatst in Staphorst goed geïnformeerd door de Melkvee Vakbond over deze onzin van de ammoniak regelgeving.Zitten erg goed in de stof .Vaak krijgen ze gelijk door de feiten.Ook is er toen op gewezen om onderzoek te doen naar het beluchten van mest om veel problemen te tekkelen en veilig met mest te kunnen werken in de toekomst.
  Blijktbaar heeft deze regelgeving een ander politiek doel.
  Met dit onderzoek is duidelijk dat de touwtje strakker worden.
  Wees dan eerlijk want dit kost wel veel boerengeld.

 • meuleman

  De ammoniak die de landbouw de laatste jaren minder heeft uit gestoten is overgenomen door de industrie, die jagen zuivere ammoniak de schoorsteen in om zo schonere lucht uit te stoten.
  Zo komt er per defenitie nooit een ammoniak reductie!!

 • hietkamp

  Nou bevestig op ons verzet tegen de emmisie arm aanwending, wanneer kan ik de bekeurings en emotinele schade vergoeding gaan eisen, doordat je als crimineel werd gezien.

  Maar goed dat we nog nooit echt veel hebben geinvensteerd hebben in zulke dingen. Ja net een tweedehandes tank gekocht met mooie bemester maar die kan er wel achter weg of versimpel dat ie niet weer verstop als je verdeling van bemester wil behouden of met zonnig weer wilt uitrijden.

  Maar ik denk dat terugkeer van kletsplaat nog lang niet in zicht is ook met dit bericht.

 • maatje 1904

  Al die kostbare energie verstookt voor een hoop onzin over pakweg 15 jaar spijt als haren op ons hoofd maar dan is het te laat..

 • massy

  Dit artikel moet in een groot dagblad in plaats van in de boerderij want wij als boeren wisten dit al lang maar ja gelijk hebben of gelijk krijgen dat is nog een heel groot verschil.

 • koestal

  Als ze in Den Haag een scheet laten ,laten ze die ook rustig vliegen,hoezo reductie ?

 • De Waard

  En waar blijft de LTO om hierop te reageren??????????????????

 • farmerbn

  We kunnen natuurlijk de Boerderij waar het artikel instaat achterlaten in de wachtkamer bij dokter- of tandartsbezoek. Kan iedereen het lezen.

 • pietjeeigenwijs

  Wat te denken van de kunstmest giften die emitteren ook! Meer als men denkt.

 • m.en.mh.miedema

  Van LTO hoeven we niets te verwachten, die erkenden richting politiek/beleidsmakers vanaf het begin af aan ammoniak ook als een probleem te zien. Het was veel beter om in overleg te blijven en mee te praten ipv de vermeende problemen te weerleggen. Daar hebben we nu oa de emissiearme stallen verplichting en de PAS problematiek aan te danken. Ammoniak is juist een 'luchtwasser' die verzuring voorkomt/neutraliseerd, is de sterkste base die er is (eenvoudige basiskennis scheikunde), onder andere ad blue werkt zo.
  En die Europese emissie reduktie tov 2005 kan natuurlijk nooit,van wat er toen is gemeten/berekent klopt natuurlijk net zo min iets van.
  NMV is inderdaad veel beter op de hoogte van de ammoniak 'problemen' en durft hier als enige belangenbehartiger naar te handelen.

 • Ed Buijs

  In Amsterdam Oost ruik ik veel vaker dan voorheen de geur van varkensmest. Vrachtwagens met mest uit de rest van het land die mest uitrijden in het mestarme waterland zijn hiervan de oorzaak. Als die mest fatsoenlijk op het land gebracht zou worden zou ik dat toch niet moeten ruiken op 5 km afstand?

  Interesante bijdrage van minasblunders overigens.

 • koestal

  Na een dag is de lucht meestal wel weer weg,in het westen van het land ruik je ook wel andere luchtjes,de economie moet ook draaien

 • koestal

  Na een dag is de lucht meestal wel weer weg,in het westen van het land ruik je ook wel andere luchtjes,de economie moet ook draaien

 • gjh

  Miedema ben het HELEMAAL met je eens alleen het is jammer dat de lto leden dat niet zien.

 • boerenland

  alles goed en wel als ze maar met hun poepvingertjes van de zodebemesters afblijven ,want het stinkt wel meer dan de helft minder ,geeft meer en beter gras en wie wil er terug naar snel de tank volmaken als ,t gaat regenen , en als ie leeg is,t alweer droog en verbrand je gras toch nog .

 • bramegberts1

  Meten is weten!! Je zou de conclusie ook positief kunnen gebruiken door te stellen dat alle uitbreidingen in deze periode GEEN SIGNIFICANT effect hebben gehad op de ammoniak uitstoot. Deze is namelijk ook NIET gestegen. Allemaal moeten ze dus een NB vergunning kunnen krijgen, zonder extra inspanningen. Gaan met die banaan!

 • masmas

  Ik denk dat de luchtwassers in holland afgezet worden in plaats van werkzaam te zijn

 • RIOGRANDE

  IS ER NOU GEEN ENKELE ORGANISATIE OF PERSOON DIE AL DEZE ONZIN REGELS MET DEZE FEITEN AANVECHT ?

 • Matthijs Verhagen

  @Masmas Luchtwassers zijn tegenwoordig uitgerust met een datalogger, dus controlerende instanties kunnen zelfs op afstand prima uitlezen hoe deze functioneert. Zowel de actuele stand van zaken als de historie. Alle waardes zijn uit te lezen.

  Los van het de hele emissie-arm-discussie met allerlei meningen misschien een interessant FEIT: het aantal varkens is sinds 2000 met ruim 1 miljoen gedaald. Dus zelfs al was er geen innovatie op het gebied van emissiebeperking, dan nog had de emissie moeten dalen.

 • koestal

  De amoniakreductie is op fantasie en luchtkastelen gebouwd ,waar het geweten van Tweede Kamerleden mee gesust kan worden,kunnen die weer rustig slapen en de boer moet het ,,probleem '' maar op lossen met veel kosten.

 • m.nieuweboer

  Als men destijds NH3 ging meten op de westkust van ons land bij westenwind en gelijktijdig in de Achterhoek meette men dezelfde gehalten
  Hoezo een probleen met NH3. We hebben hier te doen met een georganiseerde onverantwoordelijkheid!!!!

 • kalkar

  Rio grande. heb maar geen grote bek, want boeren volgen trouw alle onzin
  regels van die klootambtenaren maar wat al te graag op. Lafbekken zijn de boeren tegenwoordig. Trouwens boeren willen alleen maar groter worden, en dat kan alleen maar m.b.v. luchtwassers. Dus slim gespeeld van die ambtenaren....

 • Hogman1

  Niet waart melkertje.
  Als je als varkensboer in 2013 geen luchywasser op dat pakhuis zet mag je lekker aan de stoppersregeling mee doen.
  Dat betekent dan halveren,
  En je mag die die luchtwasboeren dan wel lafbekken noemen maar bij mij in de regio komen die klootambtenaren gewoon wel handhaven
  Dwangsommetjes van 100duizend euro zijn normaal
  Je kan beter kopschopper wezen dan boer

 • joohoo

  Emissie op roostervloer is de helft van een emissiearme vloer . Dit heeft de IMAG op ons bedrijf jaren geleden onderzocht , op het naar buiten brengen van deze onderzoeksresultaten stonden toen al hoge boetes.

 • farmerbn

  Moet er geen ombudsman voor de landbouw komen? Boeren kunnen daar overheidsfalen aanmelden en de ombudsman gaat de overheid dan daarover aanspreken. Mooie klus voor ....(die gepensioneerde voorman van de SGP).

 • Jaap39

  Dit is de schone taak van lto #49.

 • gjh

  jaap die zijn er niet voor de boer die hebben meer eigen belang !!!

 • Khalid en zijn maten

  Vreemd..ik had mijn idee over de andere staatsgerelateerde ammoniak uitstoters hier een tijdje geleden ook bijgezet,maar die reactie is helemaal verdwenen...

 • Broes

  @Khalid: Soms worden 'ongepaste' reacties verwijderd. Zouden jouw ideeën daar ook onder gevallen kunnen hebben?

  RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving geven vandaag aan:
  'In het emissiemodel wordt verondersteld dat de bemestingsregels en ammoniakmaatregelen in de praktijk worden nageleefd. Indien dit niet het geval is, dan ontstaat er een verschil tussen de werkelijke en berekende ammoniakemissies.'

Laad alle reacties (49)

Of registreer je om te kunnen reageren.