Home

Nieuws 1 reactie

Coppens en Protix Biosystems sluiten overeenkomst

Den Bosch - Coppens diervoeding en insectenproducent Protix Biosystems sloten vandaag een overeenkomst over het verwerken van insectenproducten in diervoeders. Coppens gaat 200 ton insectenvet en 300 ton -eiwit afnemen van Protix Biosystems. Hiermee kan tot 15.000 ton mengvoeder worden gemaakt.

In eerste instantie gaat Coppens alleen het vet verwerken in diervoerders. Momenteel is het niet toegestaan om dierlijk eiwit in diervoerders te verwerken. Dat houdt verband met de BSE-problemen in de jaren 90. Tezamen met de Nederlandse overheid en de EU werkt Protix aan toelating van dierlijk eiwit van insecten in diervoeders. Kees Aarts, oprichter Protix Biosystems, verwacht dat komende zomer de verwerking van insecteneiwit in diervoerders wordt toegestaan.

Hendrik de Vor, algemeen directeur Coppens diervoeding, geeft aan dat het product kostprijs technisch nog niet interessant genoeg is, hij ziet echter wel mogelijkheden in het ontwikkelen van een concept. "Het is onze wens dat er in de toekomst vlees in de schappen ligt dat zich kan onderscheiden omdat er insecten zijn gebruikt in het productieproces." Vooralsnog zet Coppens in op het aanbieden van het product voor specifieke doeleinden, zoals het verbeteren van de gezondheid van biggen. Het massaal verwerken van insecten in diervoeders vergt meer kennis over het product en laat dan ook nog op zich wachten.

Beide bedrijven benadrukken het feit dat insecten onderdeel zijn van het oerdieet van zowel varkens als kippen. Wat het een natuurlijk product maakt. Het eiwit en vet is afkomstig van Black Soldier Fly larven.  De hoge verteerbaarheid maakt het product voornamelijk geschikt voor jonge dieren. Chitine, afkomstig van insecten, heeft daarnaast een anti-microbiële werking. Het daadwerkelijke effect van insectennutriënten op de gezondheid van biggen wordt verder onderzocht.

De productie van de insecten is in handen van Protix Biosystems. Protix produceert 2,5 á 3 ton insecten per week. De korte levenscycli en de productie van veel eitjes maakt het mogelijk grote volumes te produceren en de kostprijs te laten dalen.

Eén reactie

  • bellmonde

    Welke virussen haal je hiermee de sector in ?
    Wellicht zijn insecten zeker weten een volledig naar de soort natuurlijke voedselbron voor varken en zeker ook kippen. Het is wel een nieuwe extra risico-factor.

Of registreer je om te kunnen reageren.