Home

Nieuws 630 x bekeken

Begin 2015 wetsvoorstel voor maximaal aantal dieren

Den Haag - Het kabinet is bezig met het opstellen van een wettelijk kader dat de provincies en gemeenten de mogelijkheid biedt om vanuit een oogpunt van volksgezondheid grenzen aan de veehouderij te kunnen stellen, dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten.

Het kabinet zal het wetsvoorstel in de zomer ter advisering aan de Raad van State zenden, zodat dit naar verwachting begin 2015 kan worden ingediend.
Provincies en gemeenten kunnen vanuit een oogpunt van volksgezondheid op drie niveaus grenzen stellen, namelijk:

maximeren van de totale omvang van de veehouderij in een bepaald gebied (inclusief het 'op slot' zetten van een gebied), maximeren van de veehouderij intensiteit in een gebied, of begrenzing van een veehouderijlocatie in een gebied.

Het wettelijk kader zal vorm krijgen via een wijziging van de wet dieren. Voor het zomerreces zal Dijksma bestuurlijk overleg voeren met IPO en VNG over de in voorbereiding zijnde wettelijke voorziening.

Of registreer je om te kunnen reageren.