Home

Nieuws 1 reactie

Wereldnatuurfonds: verdubbel biodiversiteit

Zeist – Het Wereldnatuurfonds (WNF) wil de biodiversiteit in Nederland verdubbelen. Dat zou het doel moeten zijn van het rijksnatuurbeleid, dat nu in de ogen van de natuurbeschermingsorganisatie te veel gericht is op economische belangen. Dat staat in de natuurvisie van het WNF die vrijdag is gepresenteerd onder de titel 'Wereldnatuur in Nederland'.

Met name over de natuur in het agrarisch gebied is het WNF erg bezorgd. "De soortenrijkdom is zelfs dusdanig afgenomen, dat er een grote kans is dat de biodiversiteit in ons stedelijk gebied die van het landelijk gebied naar de kroon steekt", stelt de visie.

De ecologische hoofdstructuur heeft Nederland veel opgeleverd, aldus het WNF, maar agrarisch natuurbeheer heeft de hoge verwachtingen niet waargemaakt en is weinig effectief gebleken, vooral voor de kwetsbare soorten, zo stelt de natuurbeschermingsorganisatie vast. Zich baserend op eerdere publicaties van onder meer Wageningen UR en het Planbureau voor de Leefomgeving noemt het WNF het huidige agrarische natuurbeheer niet langer houdbaar.

Het WNF is tegelijk lovend en kritisch over de agrarische sector. Het noemt de Nederlandse landbouw 'kampioen biodiversiteitswinst'. Maar tegelijk maken vermesting, verzuring en verdroging de Nederlandse landbouw tot een belangrijke veroorzaker van de huidige stagnatie in het natuurherstel, stelt het vast, doelend op onder meer de 'dramatische afname' van het aantal boerenlandvogels.

Het WNF verzet zich tegen het idee dat het Nederlandse intensieve landbouwmodel met hoge input en hoge output een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld. Het is juist andersom. Milieukosten worden afgewenteld.

De verdwijning van de grutto is niet alleen slecht voor de grutto zelf, maar ook voor de landbouw. Dergelijke soorten zijn de 'kanaries in de kolenmijn', stelt het WNF. Achteruitgang van de biodiversiteit zou uiteindelijk ook de productiviteit zelf ondermijnen.

Als drie pijlers van een biodivers landschap noemt het WNF: Verbindingen tussen landbouw en natuur, en geen scheiding; aandacht voor een gezonde bodem en stringente toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt'. "Afwenteling van milieukosten moet plaats maken voor internaliseren van deze kosten in de keten."

Het WNF is erg optimistisch over de terugkeer van verdwenen diersoorten als wolven en beren in steeds grotere delen van Europa. Daar is ruimte voor. Er zou tot 2030 12 tot 18 miljoen hectare vrijkomen in Europa door ontvolking van het platteland. In samenwerking met andere natuurorganisaties wordt gewerkt aan inrichting van een miljoen hectare nieuwe wildernis, verspreid over Europa, in gebieden van minimaal 100.000 hectare.

Eén reactie

  • Schaapje

    Ach de agrarische sector onderhoud het landschap niet goed voor de biodiversiteit. Maar zelf grenzen wij met onze percelen aan die van staatsbosbeheer. We zien dat daar de laatste 10 jaar juist de achter uitgang van weidevogels. Bij onze percelen wemelt het juist van de weidevogels. We beschermen ze ook nog. Bovendien ruige mest vinden ze top, terwijl bij staatsbosbeheer geen of weinig ruige mest op de percelen gereden mag worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.