Home

Nieuws 16 reacties

'Weglekken EU-geld niet te voorkomen'

Den Haag - Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) kan niet voorkomen dat gelden uit het Europees landbouwbudget weglekken buiten de landbouw.

Dat zegt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer over de besteding van de gelden voor de plattelandsontwikkeling (POP-gelden).

VVD en CDA hebben er bij de staatssecretaris op aangedrongen om  te zorgen dat de gelden voor plattelandsontwikkeling  zo veel mogelijk bij de landbouw terechtkomen. Een deel van de POP-gelden zijn echter ook beschikbaar voor anderen dan boeren en tuinders, zegt Dijksma. Het gaat daarbij voornamelijk om zogenoemde Leader-projecten, bestemd voor de versterking van de economie en de leefbaarheid op het platteland.

Dijksma zegt dat met de provincies is afgesproken dat de Europese plattelandsmiddelen voor meer dan 90 procent bij de landbouw terecht moeten komen. Het is niet de bedoeling dat de gelden terechtkomen in de vrijwilligerssfeer, zoals Dijksma dat noemt. Zij antwoordt daarmee op de vraag van de VVD of voorkomen kan worden dat 'sjoelclubs' aanspraak maken op de Europese subsidies.

De provincies spelen ook een cruciale rol bij de verdeling van de gelden voor de jonge boeren. De staatssecretaris en de provincies zijn samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) aan het onderzoeken of het mogelijk is de subsidieregeling voor jonge boeren uitsluitend toe te passen bij bedrijfsovername. Als ook andere jonge boeren in aanmerking komen voor de ondersteuning, komt het geld naar het oordeel van de staatssecretaris niet terecht waar het juist voor bedoeld is.

De bedoeling is dat de provincies met het NAJK komen tot een regeling die voor alle boeren in Nederland hetzelfde is.

Laatste reacties

 • koestal

  ja ,natuurlijk voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten,wat zij natuurlijk prima vindt ! dus een goedkope smoes !

 • geintreseerde

  waar is de lto gebleven

 • gjh

  geintresseerde het lto is nergens te vinden zoals gewoonlijk !!!

 • zon

  Waar ze de landbouw tegen kan werken,zal ze dat zeker doen.
  Een voor de landbouw positieve draai eraan geven doet ze niet.
  Ze zorgt voor de belangen van natuur en linkse plannen,

 • PIETER123

  Als je in verleden afspraken maakt bij het afbouwen van boterbergen.
  Je belooft compensatie geld omdat er toen tegen wereldmarktprijzen verplicht boeren de broekriem moesten aanhalen.En nu laat je het het geld weg lekken aan grootgrondbezitters die nu ploseling de status van natuurboeren dragen met giga geld voor een propagandamachine dan heeft dit geld rendement gehad en zwakke politiek jongens die gewoon afspraken uit het verleden naast zich neer leggen.Deze move zou in Frankrijk onverteerbaar zijn voor een boerenbond om de verzekeringspremie voor boerengezinnen voor de grillige wereldmarkt niet uit te keren.

 • jan1

  In dit geval heeft Dijksma het helemaal niet over staatsbosbeheer en natuurmonumenten.
  Leader- projecten heeft ze het over. Daar gaat geld naar de MKB ( in mindere mate ) en Industrie.

 • A.B.Vink

  hoezo kan ze niet voorkomen dat het weglekt? Ze is er toch zelf bij? Werkt dat ook zo met haar eigen portemonnee?

 • pietbongers

  waarom zo de lto iets doen voor niet leden ?

 • info48

  Dijksma spreekt af; van het LANDBOUW BUDGET gaat maar 90% naar Landbouw en 10 % voor leuke dingen voor de mensen.......dat is beleid! dat zijn keuze's!.... dus geen zielig geneuzel over weglekken.
  in mijn optiek is het stelen van de Landbouw....betekent PVDA dan toch: Pak Van De Ander?

 • suijk006

  En dat is het ook nog maar de vraag wat het nieuwe flate rate systeem/betalingsrechten gaan doen. Gaan zien we dat terug in de grond/pachtprijs en vloeit het deels weg buiten de landbouwsector

 • pietbongers

  suijk006 ik denk zeker dat pacht prijzen gaan stijgen de toeslag per ha wordt zeker in de loop van jaren 230 euro deze is ha gebonden en je zou van de pachter kunnen vragen om aan vergroenings eis te voldoend dan krijg je om en nabij 400 euro per ha en waarom zou daar niet een deel naar verpachter kunnen ,pacht prijs is toch grond vergoeding ,plus mest plaats ruimte en deel toeslag premie ?

 • koestal

  nu heeft ze een alibi om de kas van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten te spekken

 • suijk006

  Piet: In verleden is door de rechter toch ook bepaald dat de toeslagrechten bij de pachter komen te liggen, het gaat immers om inkomstensteun van het agrarisch bedrijf. Waarom zou dit in het geval van de betalingsrechten niet zo zijn? Het komt immers toch de actief grondgebruiker toe!
  Een particulier grondbezitter die zijn agrarische gronden niet zelf exploiteert komt hiervoor dan toch niet in aanmerking en kan het betalingsrecht niet verzilveren. Echter zal hij het wel via de pachtprijs gekapitaliseerd zien worden.

 • pietbongers

  Ja dat klopt maar dan zijn we wel zelf schuldig aan het feit dat geld weg vloeid uit de landbouw, en dan kun je de vraag gaan stellen is iemand die grond verpacht wel of geen landbouwer en doen we zelf wat we de staatssecretaris willen verbieden .

 • agro1

  de jaarlijkse uitkeringen horen uiteraard bij diegene te komen, die ervoor gezorgd heeft, dat die rechten op zijn in pachtgrond genoten kunnen worden. als de pacht eindigt en niet door een 'eigen' opvolger wordt voortgezet, maar de eigendom weer onbelast bij de eigenaar terugkomt, dienen de daarop rustende rechten, quota en wat er nog meer verzonnen is, bij de grond te blijven en met de grond mee naar de eigenaar te gaan, want de pachter heeft deze rechten slechts op kunnen bouwen dank zij het feit dat hij deze gronden pachtte. bij pacht/eigendom van meerdere partijen uiteraard naar verhouding. de eigenaar kan dan deze rechten (desnoods verplicht) aan de volgende gebruiker ter beschikking stellen, toekomstgericht handelen heet zoiets. DENK AAN DE BLIJVERS en niet aan de wijkers. ciolos boppe!!!

 • jordi 1455

  Het wordt tijd dat landbouwsubsidies worden gebruikt waarvoor ze bedoelt waren, dus geen geld naar natuur en andere zaken wat niet met landbouw te maken heeft. Het wordt echt hoog tijd voor een andere staatssecretaris van EZ

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.