Home

Nieuws

Transgene teelt blijft taboe

Den Haag - De teelt van transgene gewassen in Nederland blijft taboe en de kans dat transgene teelten ongemerkt Nederland binnenkomen, lijkt praktisch uitgesloten.

Europese regelgeving die op dit moment in de pijplijn zit, zal alle lidstaten de mogelijkheid geven de toelating van gewassen op hun eigen grondgebied tegen te houden.

Staatssecretaris Mansveld heeft gisteren in de Tweede kamer uitleg gegeven over het Europese voorstel, waarover nog overeenstemming moet worden bereikt tussen de Europese milieuministers. De Tweede Kamer heeft zorgen over de juridische houdbaarheid van de nieuwe regels, maar volgt de koers die het kabinet heeft ingezet.

In het nieuwe voorstel zal de toelating van een transgeen gewas twee stadia doorlopen. Eerst moet in de Europese Unie markttoegang worden gevraagd. Bij die aanvraag wordt onder meer gekeken of het nieuwe gewas voldoet aan eisen op gebied van veiligheid voor mens, dier en milieu.  In dat stadium kunnen lidstaten aangeven dat zij het gewas niet op hun grondgebied willen hebben. In de aanvraag kan dat een deel van de Europese Unie worden uitgesloten.

Als de aanvraag niet wordt aangepast, kunnen lidstaten in een korte periode voor hun eigen grondgebied een verbod instellen voor de teelt op grond van ethische, sociaal-culturele of maatschappelijke bezwaren. Nederland zal daarvoor een afweging moeten maken. Ook eerder toegelaten transgene teelten kunnen met de nieuwe regeling alsnog worden verboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.